Slinavka i šap


Slinavka i šap (SIŠ) je akutna, febrilna, vrlo kontagiozna virusna zaraza papkara. Uzročnik pripada porodici Picornaviridae.

Ovaj dokument sadržava plan mjera koje se provode u slučaju pojave slinavke i šapa u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni krizni plan - Slinavka i šap (revidiran 27. studenoga 2012.) (PDF)

Obrasci i izvješća o slinavki i šapu

Prilog IV - Obrasci:

Kalendar događanja