Zdravlje životinja


Životinje oduvijek čine važan dio čovjekova svakodnevnog okruženja te doprinose boljitku ljudske zajednice. Njihova uloga je višestruka – koriste se za  prehranu, kao izvor kožnih sirovina, za fizički rad i druženje. Upravo zbog tako bitne uloge životinja potrebno je brinuti o njihovom zdravlju i produktivnosti.
 
Zaštita zdravlja životinja provodi se radi osiguravanja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla, zaštite ljudi od zoonoza te osiguranja dobrobiti životinja i veterinarske zaštite okoliša.
Zdravlje predstavlja dinamičku ravnotežu između domaćina i njegove okoline. Poremećaj takve dinamične ravnoteže obično rezultira pojavom nekog patološkog stanja. Zato je vrlo bitna prevencija bolesti i pravovremeno otkrivanje čimbenika koji narušavaju tu ravnotežu. Pravilno držanje životinja i veterinarska skrb pomaže u očuvanju zdravlja životinja, sprječavanju prijenosa bolesti na ljude te poboljšanju zdravlja ljudi.
 
Da bi se spriječilo unošenje i širenje bolesti životinja, vlasnici životinja su dužni:

• Pobrinuti se za prikladnu higijenu životinja;
• Uočavati  simptome bolesti;
• Pridržavajte se pravila prilikom uvoza životinja iz drugih zemalja;
• Obavijestiti veterinara ukoliko sumnjaju na pojavu bolesti životinja.

Važniji propisi koji reguliraju zdravlje životinja:


Zoonoze (od grčkih riječi zoon - životinja i nosos - bolest) predstavljaju skupinu zaraznih bolesti, zajedničkih ljudima i pojedinim životinjskim vrstama, koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obratno.
Ljudi se mogu inficirati direktno preko živih životinja (kontaktom sa slinom, izmetom, mokraćom te ugrizom ili ogrebotinom) ili nakon konzumiranja onečišćene hrane životinjskog porijekla. Težina simptoma oboljenja u ljudi može varirati od blagih simptoma do po život opasnih stanja. Zoonoze mogu biti posebno opasne za djecu, trudnice, starije osobe, te za ljude s oslabljenim imunološki sustavom.

Najznačajnije zoonoze u Hrvatskoj su:
 • Bjesnoća                                                                                   
 • Bruceloza                                                                                
 • Leptospiroza                                                                           
 • Tuberkuloza                                                                             
 • Q – groznica                                                                           
 • Groznica Zapadnog Nila
 • Kampilobakterioza
 • Trihineloza   
 • Bedrenica
 • Klamidioza
 • Salmoneloze
 

Kalendar događanja