Transmisivne spongiformne encefalopatije


Transmisivne spongiformne encefalopatije su grupa bolesti u koje spadaju:
  • Goveđa spongiformna encefalopatija u goveda
  • Grebež (Scrapie) u ovaca
  • Spongiformna encefalopatija jelena (Chronic wasting disease) u jelena i losa
  • Creutzfeld-Jakobova bolest u ljudiPropisi koji reguliraju područje transmisivnih spongiformnih encefalopatija:

Uredba EK 999/2001 o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija
 

  • Kriteriji za utvrđivanje statusa u odnosu na GSE
  • Zaštita od transmisivnih spongiformnih encefalopatija (sustav nadziranja; uzgojni programi; zabrana koja se odnosi na hranidbu životinja; specificirani rizični materijal)
  • Kontrola i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija
  • Uvjeti za stavljanje na zajedničko EU tržište te izvoz u treće zemlje živih životinja, sjemena, zametaka i jajnih stanica
  • Službeni laboratoriji, sustav uzorkovanja i testiranja


Kalendar događanja