Akvatične životinje


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane nadležno je tijelo za  implementaciju zakonodavstva iz područja zdravlja akvatičnih životinja. Provodimo nadziranje zdravlja akvatičnih životinja na temelju nacionalnih propisa i propisa Europske komisije. Naš cilj je zadržati trenutni zdravstveni status uzgajališta riba i školjkaša, kako bi osigurali konkurentnost na tržištu, slobodan promet živih životinja i proizvoda, te stvorili preduvjete za daljnji rast proizvodnje u sektoru slatkovodne akvakulture i marikulture.
 

Zakonodavstvo iz područja zdravlja akvatičnih životinja

Direktiva Eurposke komisije 2006/88/EC služi kao osnova za provođenje mjera u zdravlju akvatičnih životinja te značajno podiže standarde u tom području. Sve odredbe  spomenute dirketive preuzete su Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (Narodne novine, broj 132/14). Glavni cilj direktive je podizanje standarda u području zdravlja akvatičnih životinja u EU i kontrola bolesti te osiguravanje uvjeta za slobodnu trgovinu živim životinjama.

Propisima je također obuhvaćeno:
 • nadziranje zdravlja riba, rakova i školjkaša,
 • procjena izbijanja bolesti,
 • kontrola prometa prijemljivim i vektorskim vrstama,
 • certificiranje
 • određivanje zdravstvenih statusa zemlje, zona i kompartmenta
 • krizno planiranje
 • iskorjenjivanje bolesti


Propisi iz područja zdravlja akvatičnih životinja:
 1. Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18 ).
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br.148 /13).
 3. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja  (Narodne novine, broj 132/14).
 4. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1554 od 11. rujna 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2006/88/EZ u pogledu zahtijeva u vezi s nadziranjem i dijagnostičkih metoda
 5. Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja (Narodne novine, broj 23/10).
 6. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za zoniranje i službeno nadziranje u slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja zarazne anemije lososa (Narodne novine, broj 150/09).
 7. Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta (Narodne novine, broj 5/10).
 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stavljanje u  promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih  vrsta (Narodne novine, broj 128/11).
 9. Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu (Narodne novine, broj 78/10).
 10. Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje (Narodne novine, broj 58/12).
 11. Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika (Narodne novine, broj 88/10).
 

Kalendar događanja