Registracija objekata i subjekata


Zakonom o zdravlju životinja (Narodne novine 152/2022) koji je stupio na snagu s 01. siječnja 2023. godine, osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. ožujka 2016. godine. U nizu novih mjera i pravila s ciljem sprječavanja širenja bolesti životinja na životinje i ljude, uvedene su i novine u području registracije objekata i subjekata. Jedna od njih je odgovornost subjekta u postupku registracije objekta na kojem se nalaze držane kopnene životinje tj. obveza registracije objekta prije početka držanja životinja. Subjekt je odgovoran za  registraciju objekta i provodi ga na način da preuzima, ispunjava i dostavlja obrazac Zahtjeva za registraciju u Ministarstvo, koje o postupku registracije objekta odlučuje Rješenjem, upisuje objekt u Registar i dodjeljuje mu jedinstveni registracijski broj.
 
Ispunjene obrasce Zahtjeva, subjekt dostavlja Ministarstvu, na slijedeći način:
  1. Elektroničkom poštom na adresu registar.farmi@mps.hr,
  2. Poštom na adresu Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, Zagreb,
  3. Osobno na adresu Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, Zagreb.

Kalendar događanja