Brošure


11.06.2021

Afrička svinjska kuga

Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je bez presedana i glavno pitanje zdravlja životinja s kojim se svijet ikada suočio. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje ASK pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju (EU) jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš. Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih i domaćih svinja.
03.10.2012

Zaštita životinja u vrijeme usmrćivanja

Pravilnikom o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (NN, 83/11) određuju se pravila za usmrćivanje životinja koje se uzgajaju ili drže radi proizvodnje hrane, vune, kože, krzna ili ostalih proizvoda kao i u svrhu depopulacije i s usmrćivanjem povezanih postupaka. 
28.05.2012

Vezikularna bolest svinja

Vezikularna eneterovirusna bolest svinja (VBS) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja. Uzročnik je RNK virus roda Enterovirus, porodica Picornaviridae. 
15.11.2011

Sustavi držanja kokoši nesilica

Životinje se mogu držati samo ako se može udovoljiti njihovim biološkim potrebama na način da se ne ometaju njihove fiziološke funkcije i ponašanje.
03.05.2011

Skrb za psa

Pas je čovjekov najbolji prijatelj. Pas ponekad može biti izvor zaraznih bolesti zajedničkih psu i čovjeku (zoonoze), a kao najvažniju i najopasniju treba istaknuti bjesnoću.
Briga o psu je važna. Posjednik se treba ponašati odgovorno prema svojem psu i ne smije ga zanemarivati s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu te ga ne smije napustiti.
28.04.2011

Oralna vakcinacija lisica u Republici Hrvatskoj

Dana 04. lipnja 2011. godine završena je provedba proljetne kampanje oralne vakcinacije lisica na području Hrvatske!
26.04.2011

Osnove biosigurnosti na farmi

Biosigurnost obuhvaća provedbu mjera kojima se sprječava unos uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja odnosno širenje uzročnika bolesti među životinjama i stadima. Za biosigurnost je odgovoran proizvođač odnosno posjednik životinja.

18.04.2011

Biosigurnost na gospodarstvima koja drže svinje

Posjednici svinja dužni su radi sprječavanja unošenja i širenja virusa klasične svinjske kuge (KSK) na svojim gospodarstvima redovito provoditi preventivne biosigurnosne mjere.
09.06.2010

Goveđa spongiformna encefalopatija (GSE)

GSE je progresivna, smrtonosna bolest živčanog sustava goveda iz skupine bolesti poznate kao transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE).
19.02.2010

Stado goveda službeno slobodno od tuberkuloze

Tuberkuloza je kontagiozna, kronična zarazna bolest različitih vrsta domaćih, divljih životinja i čovjeka.
24.01.2010

Uvjeti za unos osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla

U Narodnim novinama broj. 56/09 od 13. svibnja 2009. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, pravilnik je stupio na snagu 21. svibnja 2009. godine. Europska unija (EU) je donijela Uredbu (EZ) broj 206/2009 koja se također primjenjuje od 01. svibnja 2009. godine, a kojom su dozvolili unos manjih količina pošiljaka mesa i mlijeka i njihovih proizvoda (do 10 kg) iz RH u EU, s Uredbom je usklađen i gore navedeni Pravilnik.

30.10.2009

EU putovnice za kućne ljubimce i borba protiv bjesnoće

DG za zdravlje i potrošače Europske Komisije prezentira film o mjerama koje su poduzete u cilju sprječavanje bjesnoće u EU
01.10.2009

Klasična svinjska kuga

Klasična svinjska kuga (KSK) je virusna bolest domaćih i divljih svinja. Uzročnik KSK je RNK virus iz roda Pestivirus, porodice Flaviviridae.
01.10.2009

Veterinarski pregled gospodarstava

Veterinarski pregled gospodarstva obuhvaća svako domaćinstvo, farmu, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom svako mjesto smješteno unutar područja Republike Hrvatske na kojem životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju i drže.
20.09.2009

Bjesnoća - što treba znati?

Na temelju članka 4. stavak 4. i članak 6. stavak 2. i 3. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište («Narodne novine», broj 48/04) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama.  (1) Ovim Pravilnikom uređuje se način obilježavanja brašna, oblik i sadržaj evidencijske markice, naknada troškova izrade, način njihova izdavanja, te vođenje evidencija o izdanim i iskorištenim markicama. (2)   Evidencijskim markicama neće se obilježavati  prekrupe i krupice od pšenice, kukuruza i raži, te namjenske smjese u pakovinama pojedinačne mase do jednog kilograma.
 

Uvjeti za uvoz kućnih ljubimaca u RH

Kad putujete sa svojim kućnim ljubimcem odgovorni ste za njega.
 

Prezentacija o praćenju bolesti plavog jezika u Republici Hrvatskoj

Prezentacija Uprave za veterinarstvo o praćenju bolesti plavog jezika u Republici Hrvatskoj
 

Prezentacija: Mjere kontrole i iskorjenjivanja klasične svinjske kuge: Usklađivanje s mjerama koje je propisalo Vijeće EU

Prezentacija Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatskog veterinarskog instituta.
 

Klasična svinjska kuga

Klasična svinjska kuga (KSK) je virusna bolest domaćih i divljih svinja. Uzročnik KSK je RNK virus iz roda Pestivirus, porodice Flaviviridae.
 

Q - groznica

Q-groznica je zarazna bolest životinja i ljudi. U životinja se najčešće ne primjeti, dok su znakovi bolesti u ljudi slični gripi i upali pluća. Uzročnik bolesti je rikecija Coxiella burnetii. Q-groznica relativno je rijetka bolest kod ljudi. Ljudi koji su u češćem kontaktu sa životinjama izloženi su većem riziku oboljenja, kao npr. veterinari, radnici u klaonicama, laboratorijsko osoblje i stočari. Ljudi češće oboljevaju u sezoni janjenja, jarenja, ... (proljeće).
 

Projekt demerzalnog monitoring (Demmon)

PROJEKT DEMERZALNOG MONITORINGA (DEMMON pokrenut je 2002. godine kao rezultat suradnje Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i partner-institucije iz Kraljevine Norveške, Instituta za ribarstvo iz Tromsoa. U projektu su osim nositelja i norveškog partnera sudjelovali Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, te stručnjaci s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Splitu.
 

Kontrola bolesti plavog jezika u Republici Hrvatskoj

Bolest plavoga jezika (BPJ) je virusna bolest domaćih i divljih preživača i to ovaca, goveda, koza, jelenske divljači i antilopa, koja se u pravilu širi ugrizom zaraženih komarčića. Uzročnik bolesti je bluetongue virus (BTV) iz porodice Reoviridae. Virus za umnožavanje treba komarčića iz vrste Culicoides (vektor) i životinju preživača (domaćin). Za bolest nema lijeka, te se ista suzbija po Zakonu o veterinarstvu.

Kalendar događanja