Osnove biosigurnosti na farmi


 Biosigurnost obuhvaća provedbu mjera kojima se sprječava unos uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja odnosno širenje uzročnika bolesti među životinjama i stadima. Za biosigurnost je odgovoran proizvođač odnosno posjednik životinja.

Letak - Osnove biosigurnosti na farmi

Kalendar događanja