Influenca ptica


POJAVA VISOKO PATOGENE INFLUENCE PTICA

Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Može se manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti (patogenost) i na pogođene vrste. Prema svojoj patogenosti (sposobnosti da izazove bolest) virus influence ptica dijeli se na:
 • Visoko patogeni virusi IP (VPIP)  se brzo šire i dovode do visoke stope smrtnosti (do 100% u roku od 48 sati)
 • Nisko patogeni virusi IP (NPIP) uzrokuju općenito blage simptome bolesti te lako mogu proći neotkriveni
Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a  u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te stoga predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.
Sukladno važećem zakonodavstvu obveza posjednika (svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje životinja) je prijava sumnje na bolest veterinaru.

ZNAKOVI KARAKTERISTIČNI ZA BOLEST
 • Iznenadna uginuća peradi bez kliničkih znakova bolesti
 • Potištenost                        
 • Nakostriješenost perja
 • Značajan pad nesivosti i valivosti, loša  kvaliteta ljuske jajeta
 • Kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 • Edem glave i vrata
 • Cijanoza kreste i podbradnjaka
 • Sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu
 • Živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje)
Sukladno odredbama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području republike hrvatske ( "Narodne novine", broj 132/2021) a zbog vrlo velikog rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske na svim objektima gdje se drži perad i ptice u zatočeništvu, određuje se provedba sljedećih mjera:
 
 1. zatvaranje i držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama,
 2. odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi,
 3. zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad i ptice u zatočeništvu,
 4. zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice,
 5. obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima i lokacijama na kojima se drži perad i ptice u zatočeništvu,
 6. obvezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera i tijekom prijevoza peradi, jaja za valenje i ptica u zatočeništvu, njihovih proizvoda i nusproizvoda uključujući lešine peradi i ptica u zatočeništvu,
 7. obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenog unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

U slučaju primjećivanja uginuća većeg broja divljih ptica molimo da kontaktirate najbližeg veterinara ili Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail: veterinarstvo@mps.hr. ili  na broj dežurnog telefona 099/4392-507

Poveznice na propise koji reguliraju influencu ptica:

Program nadziranja visokopatogene influence ptica u divljih ptica u 2023. godiniKalendar događanja