Troškovi u veterinarstvu i naknade štete


 

TROŠKOVI U VETERINARSTVU
 

Zakon o zdravlju životinja propisano je da subjekti snose troškove provedbe mjera propisanih ovim Zakonom ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili propisom iz područja veterinarstva nije određeno da se troškovi podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na ovim web stranicama je objavljena Odluka o visinu i opseg naknade za troškove iz područja veterinarstva kao i procedure za dostavu računa ovlaštenih veterinarskih organizacija zajedno s pripadajućim specifikacijama koje su obvezni prilog navedenim računima.
Za dodatna pitanja kontakt adresa je veti@mps.hr.

 

NAKNADA ŠTETA U VETERINARSTVU
 

 

Subjekt za životinju koja je usmrćena ili zaklana, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera iz Zakona o zdravlju životinja i propisa donesenih na temelju istoga Zakona ima pravo na naknadu štete.
Subjekt podnosi zahtjev za utvrđivanje prava na naknadu štete i visinu naknade štete Ministarstvu poljoprivrede najkasnije u roku od 60 dana od dana nastanka štete
.
Za dododatna pitanja kontakt adresa je veterinarstvo@mps.hr.  

Kalendar događanja