Promet i označavanje životinja i njihovih proizvoda


Cilj sustava označavanja i evidencije domaćih životinja je praćenje domaćih životinja od njihovog rođenja do kraja života. Osnovni razlozi uvođenja sustava su: kvalitetnija provedba mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, provedba uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanje prava na državne potpore u poljoprivredi, kontrola prometa domaćih životinja, kontrola kakvoće stočarskih proizvoda i zaštita potrošača.

Obavijest klaonicama (PDF)

Postupanje kod registracije prometovanja i premještanja lešina životinja - PROCEDURA br 15, verzija 1.03 (PDF)

Postupanje ovlaštenih veterinarskih organizacija s neoznačenim kopitarima prilikom provođenja mjera propisanih godišnjom naredbom - PROCEDURA BR. 20 verzija 1.0 (PDF)

Registracija premještanja goveda od strane samostalnih označavatelja (PDF)

Dobavljači ovlašteni za nabavu i distribuciju mikročipova za pse (kućne ljubimce, kopitare, ostale vrste sukladno posebnim propisima)(xls)

Kalendar događanja