Novosti

11.08.2022

Stupanje na snagu Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske


11. kolovoza 2022. godine na snagu je stupila Naredba o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) (poveznica) te rješenja o izmjeni rješenja o određivanju zaraženih područja donesenih zbog usklađivanja s Naredbom.

Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica (poveznica) i Veliko Svinjičko (poveznica) na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Odredbe o mjerama kontrole, rokovima trajanja mjera i troškovima određene su predmetnom Naredbom.
 
Do daljnjega je na snazi i Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju (poveznica)

Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
 
Kontakti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

web: www.veterinarstvo.hr
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
tel: 01/6443 540
mob: 099/4392-507 – 24 satno dežurstvo
18.07.2022

Proglašavanje pašnjaka Osekovo, Repušnica i Gračanica na području "Parka prirode Lonjsko polje" zaraženim područjem


Zbog pojave bedrenice na području Parka prirode „Lonjsko polje" u Sisačko - moslavačkoj županiji pašnjaci Osekovo, Repušnica, Gračenica i
Veliko Svinjičko
te naselje Osekovo u Sisačko - moslavačkoj županiji, proglašavaju se zaraženim područjem.
Na snazi su mjere kontrole bolesti sukladno Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području koja se nalazi na slijedećoj poveznici i Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području koja se nalazi na slijedećoj poveznici.

11.07.2022

Odluka o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2022. godinu


Ministarstvo je donijelo novu Odluku o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2022. godinu sa pripadajućim tablicama (dostupnima na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane). Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge obavljene od 1. kolovoza 2022. godine pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.
09.06.2022

Polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 29. lipnja 2022. godine, s početkom u 8:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Kalendar događanja