Novosti


19.11.2021

Visoko patogena influenca ptica u labudova s područja Parka Prirode Lonjsko Polje


Dana 19. studenoga 2021. u uginulih crvenokljunih labudova s područja Parka Prirode Lonjsko Polje (naselja Čigoč i Mužilovčica) u Sisačko- moslavačkoj županiji utvrđen je pozitivan rezultat na virus visoko patogene influence ptica, podtipa H5N1.
Tijekom ove godine mnoge su europske zemlje u populaciji i divljih ptica  i domaće peradi već utvrdile prisustvo uzročnika visoko patogene influence ptica podtipa H5N1.
Na području RH na snazi su mjere sprečavanja pojave i širenja influence ptica propisane Naredbom o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN broj 127/20) koje uključuju obavezno držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama. Naredbom je propisano i  obavezno držanje domaćih pataka i gusaka odvojeno od ostalih vrsta peradi s obzirom da da patke i guske najčešće ne pokazuju kliničke znakove bolesti, a često prenose virus influence ptica.
Posjednici koji drže perad dužni su redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.
Preporuke za osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu su sljedeće:
a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta,
b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući,
c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama,
d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji,
e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca.
Trenutno jedini način sprječavanja unosa virusa influence ptica u uzgoje je primjena dobre higijenske prakse, odnosno primjena visoke razine biosigurnosti, stoga i apeliramo na pažnju dobrog gospodarstvenika  kako bi naša proizvodnja ostala zaštićena.
U slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica ljubazno Vas molimo da obavijestite veterinara ili se javite na broj telefona 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.
08.11.2021

Posjednici peradi trebaju pojačati biosigurnosne mjere


Zbog sve učestalijih izbijanja visoko patogene influence ptica (VPIP) u divljih ptica i domaće peradi zabilježenih tijekom proteklih nekoliko tjedana obavještavamo o povećanoj opasnosti od pojave visoko patogene influence ptica u peradi, ptica u zatočeništvu i divljih ptica.
Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je objavila priopćenje kojim upozorava na mogućnost povećane aktivnosti VPIP podtipa H5 u kombinaciji s različitim N podtipovima u ptica i peradi na području Europe tijekom jeseni i zime 2021./2022. godine. Sojevi virusa VPIP podtipa H5 dokazani su u ptica selica u zapadnoj Europi, a najnoviji slučajevi bolesti prijavljeni su u Danskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Rizik od unošenja bolesti u druge zemlje duž migratornih puteva divljih ptica je iznimno visok.

Tijekom 2021. godine visoko patogenu influencu ptica potvrdile su sljedeće europske zemlje: - u peradi: Nizozemska, Poljska, Italija, Danska, Njemačka, Estonija, Kosovo, Češka, Francuska, Litva, Rumunjska, Bugarska, Slovačka, Švedska, Mađarska, Ukrajina, Finska, Belgija i Ujedinjeno Kraljevstvo;
- u divljih ptica: Njemačka, Danska, Nizozemska, Finska, Švedska, Estonija, Ukrajina, Francuska, Belgija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Litva, Latvija, Češka, Austrija, Italija, Grčka, Rumunjska, Bugarska, Srbija, Mađarska, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovačka, Španjolska, Švicarska i Hrvatska.

Budući da su trenutno u populaciji divljih ptica i peradi prisutni i drugi sojevi virusa influence ptica, dodatno postoji mogućnost genskog preslagivanja više sojeva influence ptica te posljedično potencijalno stvaranje novih još virulentnijih sojeva. U Kini je zabilježen povećan broj slučajeva oboljenja ljudi za koje je dokazano da su bili zaraženi virusima VPIP podtipa H5N6. Zbog navedenog u tijeku je ponovno razmatranje zoonotskog potencijala virusa influence ptica i posljedično primjena strogih preventivnih  mjera osobne zaštite ljudi koji su u kontaktu s pticama i peradi.

U Republici Hrvatskoj na snazi su preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20).

Apeliramo na posjednike peradi da pojačaju koliko god je moguće biosigurnosne mjere, da zaštite svoju proizvodnju i spriječe ekonomske i druge posljedice za građanstvo.
 

Također apeliramo na dobru suradnju s veterinarima i podsjećamo na obavezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu, što osim kliničkih znakova karakterističnih za VPIP uključuje i sve promjene uobičajenih parametara proizvodnje kao što su: povećana smrtnost, smanjen unos hrane i vode i/ili smanjena nesivost.
U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
19.10.2021

POČETAK JESENSKE AKCIJE ORALNE VAKCINACIJE LISICA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Dana 20. listopada 2021.  počinje kampanja oralne vakcinacije lisica na području RH, čiji je cilj polaganjem mamaca s cjepivom protiv bjesnoće održati status naše zemlje slobodne od bjesnoće. Program oralne vakcinacije lisica od iznimnog je značaja za javnost jer je bjesnoća smrtonosna zoonoza, te se ovom mjerom značajno utječe na povećanje kvalitete zdravlja ljudi i životinja u zemlji. Kampanja polaganja cjepiva, u slučaju povoljnih vremenskih prilika, trebala bi završiti do 25. listopada 2021. godine.
Uz navedeno važno je istaknuti da se radi o programu koji je uspješan primjer povlačenja sredstava iz EU, jer se isti od 2011. godine sufinancira na način da do 75% sredstava bespovratno dobivamo od EK te da je ove godine kampanja obilježena i dodjelom statusa zemlje slobodne od virusa bjesnoće od strane EK. 
 

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica možete pronaći na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
07.10.2021

Privremena nedostupnost baze LYSACAN


U četvrtak 7.10.2021. u 17:00 ćemo ugasiti trenutačnu produkciju aplikacijskog sustava Lysacan. Što uključuje bazu podataka, sve aplikacije, servise i integracije.
Očekivano vrijeme povratka u produkcijski rad na novim serverima je 20:00
27.09.2021

Novo europsko zakonodavstvo u području zdravlja životinja


21. travnja 2021. godine s primjenom je započelo novo europsko zakonodavstvo iz područja zdravlja životinja odnosno primjena Uredbe (EU) 2016/429 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja  i s njome povezane uredbe.
13.08.2021

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 53 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 90/2021 dana 13. kolovoza 2021. godine. Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. Tekst  natječaja, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda mogu se skinuti ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8321195.html
20.07.2021

Prvi slučajevi afričke svinjske kuge u domaćih svinja u Saveznoj Republici Njemačkoj


15. srpnja 2021. godine Savezna Republika Njemačka prijavila je Europskoj Komisiji prve slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) u domaćih svinja. ASK je prvo potvrđena na dva gospodarstva te 17. srpnja i na trećem gospodarstvu sva smještena u administrativnoj oblasti Brandenburg koja se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Poljskom. U Njemačkoj je od prošle jeseni potvrđeno više od 1.200 slučajeva ASK kod divljih svinja u administrativnoj oblasti Brandenburg, dok su ovo prva potvrđena izbijanja ASK u domaćih svinja.

Jedno gospodarstvo je s većim brojem svinja, ukupno njih 315 (169 prasadi, 83 krmače, 58 svinja ispod 50 kg, 3 nerasta) dok je na druga dva gospodarstva samo šest svinja.
Navedena gospodarstva nalaze se unutar prethodno određenih zona pod restrikcijom uslijed pojave ASK u divljih svinja iz Dodatka II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu ASK.
U svrhu sprječavanja daljnjeg širenja i kontrole ove bolesti naređene su sve mjere sukladno europskoj legislativi ( Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa).
23.06.2021

Polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike

Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 7. srpnja 2021. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
11.06.2021

Objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Obavještavamo vas da je u Narodnim novinama broj 64/21 objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi. Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Pravilnika, u JRDŽ-u će biti onemogućena prijava premještanja svinja na OIB te će svaka doprema živih svinja morati biti provedena i registrirana isključivo na registriranu lokaciju kojoj je dodijeljen Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG).
18.05.2021

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu ovlasti za nabavu i distribuciju mikročipova za označavanje pasa


U Narodnim novinama broj 52 od 14. svibnja 2021. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu ovlasti za nabavu i distribuciju mikročipova za označavanje pasa.

Poveznica - link: JAVNI POZIV - Ministarstvo poljoprivrede
20.04.2021

Republici Hrvatskoj dodijeljen status države službeno slobodne od bruceloze goveda


Dana 14. travnja 2021. godine u službenom listu Europske Unije stupila je na snagu Provedbena Odluka komisije (EU) 2021/596 o izmjeni Priloga II. Odluci 2003/467/EZ u pogledu statusa Hrvatske kao područja službeno slobodnog od bruceloze.


Ovom činu prethodio je opsežan postupak pripremanja dokumentacije te podnošenja zahtjeva za priznavanje cijelog teritorija države službeno slobodnim od bruceloze goveda, a  koji je, u ime Republike Hrvatske, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede uputila Europskoj komisiji u studenom 2020. godine. Nakon detaljne procjene i analize podataka o provedbi višegodišnjih nacionalnih programa nadziranja i iskorjenjivanja bruceloze u populaciji goveda, Europska komisija je  donijela Odluku kojom se Republici Hrvatskoj priznaje status države članice službeno slobodne od bruceloze goveda za cijelo državno područje. Time je Hrvatska kao najmlađa zemlja članica postala dvadeseta zemlja s ovim statusom u EU.Bruceloza goveda bakterijska je zarazna bolest uzrokovana B. abortus. Bolest je značajna zbog ekonomskih šteta koje nanosi u proizvodnji (pad plodnosti i mliječnosti), ali i činjenice da  je opasna zoonoza, što znači da se s životinja može prenijeti na ljude i uzrokovati ozbiljnu bolest, a posljednji slučaj bruceloze goveda u Hrvatskoj je potvrđen 1964. godine. Kontrola i iskorjenjivanje bruceloze goveda provodi se u Republici Hrvatskoj sukladno EU propisima od 2010. godine, a za priznavanje ovog statusa bilo je potrebno sustavno provoditi sveobuhvatne veterinarske mjere nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti na terenu te osigurati dosljednost i suradnju u obavljanju poslova od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija, Hrvatskog veterinarskog instituta, veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te posjednika životinja. Jednako tako, u svrhu održavanja statusa RH kao zemlje slobodne od bruceloze goveda, vrlo je važna daljnja kontinuirana provedba nadziranja ove bolesti i to pasivnog nadziranja putem isključivanja bolesti kod pobačaja te aktivnog nadziranja uzorkovanjem goveda sukladno važećem programu.
 
„Status države službeno slobodne od bruceloze goveda opetovani je dokaz dobre organiziranosti i uspješnog rada veterinara u Republici Hrvatskoj te čvrsta garancija svim građanima da je očuvanje javnog zdravlja jedan od prioriteta veterinarske struke. Hvala veterinarima na svemu učinjenome na terenu u odnosu na brucelozu goveda, kao i na daljnjoj provedbi preventivnih mjera u odnosu na ovu, ali i sve druge bolesti životinja i zoonoze“istaknula je tim povodom ministrica poljoprivrede Marija Vučković te dodala: „Jedino provedbom svih propisanih mjera od strane posjednika i veterinara može se učinkovito spriječiti unos bolesti, a ranim otkrivanjem pojave bolesti spriječiti njeno daljnje širenje i time smanjiti negativne posljedice. Također, podsjećamo posjednike da se u svom svakodnevnom radu sa životinjama pridržavaju osnovnih biosigurnosnih mjera“.
08.04.2021

Predstavnici veterinarske struke Republike Hrvatske sudjelovali na regionalnoj simulacijskoj vježbi - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina Croatia and Serbia“


Dana 23. i 24.veljače 2021. godine putem virtualne platforme, a pod pokroviteljstvom Europske komisije za kontrolu bolesti slinavke i šapa (EuFMD) i regionalnog ureda Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu za Europu i središnju Aziju (FAO REU) održana je regionalna simulacijska vježba - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia“
Ispred Republike Hrvatske na vježbi su sudjelovali predstavnici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, ovlaštenih veterinarskih organizacija te proizvođača svinja i goveda.
Vježbu su vodili moderatori iz EuFMD-a, a uz predstavnike Republike Hrvatske sudjelovali su i veterinari s lokalne, regionalne i centralne razine iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe bio je simulirati izbijanje osobito opasnih zaraznih bolesti životinja (slinavka i šap, afrička svinjska kuga) u pograničnom području u kojem se spajaju navedene tri države te odrediti najučinkovitije metode suzbijanja bolesti, načine pravovremenog reagiranja i međusobne komunikacije između susjednih država.
Tijekom vježbe raspravljalo se o pitanjima vezanim uz primjenu mjera suzbijanja predmetnih bolesti, temeljenih na iskustvima svih država, posebice vezanih uz poduzimanje brzih reakcija u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti životinja. Ovakav pristup organizaciji simulacijskih vježbi pokazao se kao dobar pristup za testiranje suradnje i koordinacije mjera potrebnih u izvanrednim situacijama.
Svi sudionici zajedničkog su stava da je organizacija vježbe ovakvog tipa iznimno korisna radi poboljšanja komunikacije između država i razmjene iskustava u suzbijanju zaraznih bolesti životinja.
24.03.2021

Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labudova na području Vukovarsko- srijemske županije


U razdoblju od 1. ožujka do danas, na području Vukovarsko- srijemske županije u naseljima Podgrađe i Nijemci (općina Nijemci) zamijećeno je uginuće divljih ptica- crvenokljuni labud.
Tijekom predmetnog razdoblja u Centar za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta dostavljene su ukupno tri lešine divljih ptica u kojih je laboratorijskim pretraživanjem utvrđena visoko patogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N8. Nalaz sekvenciranja cijelog genoma prvog uginulog labuda upućuje na usku povezanost s izolatima virusa H5N8 detektiranim u divljim pticama i peradi u Rusiji i Kazahstanu te europskim zemljama, ali ne ukazuje na epidemiološku povezanost s VPIP potvrđenom na farmi tovnih purana u studenom 2020. godine.

Tijekom 2021. godine visoko patogena influenca ptica prema sustavu za prijavu bolesti Europskoj Komisiji potvrđena je:
 • na 15 lokacija koje drže ptice u zatočeništvu u 6 država članica EU;
 • na ukupno 644 gospodarstava s peradi u 16 država članica EU i 2 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina) od čega najviše u Francuskoj (426 mjesta izbijanja) i Njemačkoj (98 mjesta izbijanja) i
 • u divljih ptica u 23 države članice EU i 4 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Ukrajina i Norveška).
Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
U slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica ljubazno Vas molimo da obavijestite veterinara ili se javite na broj telefona 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.
04.03.2021

Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labuda na području Vukovarsko-srijemske županije


Dana 3. ožujka 2021. godine potvrđena je Influenca ptica tipa A podtipa H5N8 u uginulog labuda pronađenog na području rijeke Bosut (Podgrađe) u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Utvrđivanje patogenosti virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica) je u tijeku.

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući i perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.

U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
Uočene uginule divlje ptice također moraju biti prijavljene ovlaštenim veterinarskim organizacijama (s podatkom o lokaciji pronalaska lešina).
24.02.2021

„Naredba o naredbi o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini


Dana 24. veljače 2021. u „Narodnim novinama“ br. 19/2021 objavljena je Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini, te je stupila na snagu datumom objave u „Narodnim novinama".
 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_19_435.html

 
11.02.2021

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 12/2021 od 10. veljače  2021. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela Natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima, KLASA: 322-01/20-01/201, URBROJ: 525-10/0538-20-5, od 23. rujna 2020 godine objavljenog 16. listopada 2020. godine u „Narodnim novinama“ br. 113/2020 za jedinice lokalne samouprave Klinča Sela, Pisarovina, Stupnik, Žumberak u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije, za jedinice lokalne samouprave Glina, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Topusko u sastavu jedinice regionalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, Novalja, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Korenica, Gospić u sastavu jedinice regionalne samouprave Ličko-senjske županije, za jedinice lokalne samouprave Đurđevac, Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje u sastavu jedinice regionalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, za jedinice lokalne samouprave Čabar, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Vrbovsko, Lopar, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Ravna Gora, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Benkovac, Lišane Ostrovičke, Polača, Stankovci, Obrovac, Pag, Nin, Galovac, Gračac, Jasenice, Kolan, Kukljica, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Povljana, Preko, Privlaka, Starigrad, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije, za jedinice lokalne samouprave Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković, Opuzen, Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa Dubrovačka u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije, za jedinice lokalne samouprave Pirovac, Šibenik, Knin, Vodice, Skradin, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Primošten, Rogoznica, Tisno, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Vukovar, Ilok, Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Tompojevci, Trpinja, Vinkovci, Lovas, Nijemci, Stari Jankovci, Tovarnik u sastavu jedinice regionalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije, za jedinice lokalne samouprave Hvar, Imotski, Komiža, Makarska, Stari Grad, Supetar, Vis, Vrgorac, Vrlika, Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dugi Rat, Gradac, Jelsa, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Milna, Nerežišća, Okrug, Otok, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Proložac, Pučišća, Runovići, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šolta, Tučepi, Zadvarje, Zagvozd, Zmijavci u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, za jedinice lokalne samouprave Poreč, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Funtana, Kaštelir-Labinci, Pazin, Bale, Cerovlje, Pićan, Sveta Nedjelja u sastavu jedinice regionalne samouprave Istarske županije, za jedinice lokalne samouprave Sveti Martin na Muri, Sveti Juraj na Bregu, Mursko Središće, Gornji Mihaljevec, Selnica, Štrigova, Vratišinec u sastavu jedinice regionalne samouprave Međimurske županije, za jedinice lokalne samouprave Slavonski Brod, Donji Andrijevci, Gornja Vrba, Oprisavci, Podcrkavlje, Bebrina, Klakar u sastavu jedinice regionalne samouprave Brodsko-posavske županije.
 
05.02.2021

VAŽNA OBAVIJEST


Prilikom dostave računa sa troškovima vezanim za „Odluku o provedbi veterinarskih mjera na velikim životinjama (farmske životinje i kopitari) i kućnim ljubimcima na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko te načinu njihovog financiranja“ obvezni ste uz e-račun priložiti tablicu 18.2. (dostupna na webu), priznanicu na kojoj će biti navedena pojedina usluga koja je obavljena zajedno sa materijalnim troškom, te vaš ulazni račun o nabavci materijalnog troška /VMP-a.
 
Prilikom dostave računa za cijepljenje i označavanje pasa- ispis iz Lysacana u obliku excel tablice sa slijedećim kolonama: Ime i prezime posjednika, OIB, broj mikročipa psa, datum cijepljenja/datum čipiranja, EP jedinica.
01.02.2021

Novi slučajevi afričke svinjske kuge na području Republike Srbije


Dana 29. siječnja 2021. godine Republika Srbija prijavila je dva nova izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja. Na dva gospodarstva smještena na području upravnog okruga Nišavski, bolest je potvrđena u 5 svinja. Od strane Uprave za veterinu Republike Srbije naređene su sve mjere u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja i kontrole ove bolesti sukladno europskoj legislativi. Tijekom 2021. godine, nije bilo prijave ove bolesti u divljih svinja na području zemlje.


.
Ovim putem još jednom skrećemo pažnju svim posjednicima svinja da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kn. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.

Europska agencija za sigurnost hrane je u sklopu kampanje pokrenula web stranicu na kojoj će objavljivati informativne materijale, a koja je dostupna i na hrvatskom jeziku.


27.01.2021

Odluka o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2021. godinu


Tijekom siječnja ministarstvo je donijelo novu Odluku o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2021. godinu sa pripadajućim tablicama (dostupnima na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane). Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge obavljene u siječnju 2021. godine pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.
 
05.01.2021

Početak rada nove aplikacije za trihinelozu


U VETIs sustavu izrađena je aplikacija za unos podataka o pretraživanju domaćih i divljih svinja te drugih vrsta divljih životinja na trihinelozu.
Aplikacija se nalazi s lijeve strane izbornika pod „testiranja na bolesti“, a s radom započinje 1. siječnja 2021. godine.
 
Predmetna aplikacija odnosi samo na unos podataka o :
 • pregledanim uzorcima mesa od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu  te
 • pregledu mesa porijeklom od divljih životinja dostavljenih od strane lovaca.
Ovlaštene veterinarske organizacije koje kao kontrolna tijela vrše preglede na trihinelozu u klaonicama podatke moraju kao i do sada upisivati u VETI aplikaciju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na email tihana.miskic@mps.hr
31.12.2020

Provedba veterinarskih mjera na područjima Sisačko-moslavačke županije pogođenim potresom


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavještava građane na područjima Sisačko – moslavačke županije pogođenim potresom da je veterinarska služba u pripravnosti te se u slučaju potrebe zbrinjavanja i premještanja životinja, liječenja i pružanja pomoći ozlijeđenim životinjama te sakupljanja lešina  mogu javiti svom veterinaru.
 
Veterinarska organizacija Adresa Telefon
ANIMA-VET d.o.o. Sela 198 044/713 107
VET. AMBULANTA GLINA d.o.o. Franje Žužeka 23 044/882 060
VET. AMBULANTA TIN d.o.o. Donji Kukuruzari 34 044/857 036
VET. STANICA GVOZD d.o.o. Karlovačka 55 044/881 009
VET. STANICA KUTINA d.o.o. Vladimira Nazora 61 044/680 421
VET. STANICA NOVSKA d.o.o. Kralja Zvonimira 9 044/600 130, 044/608 737
VET. STANICA PETRINJA d.o.o. Gajeva 40a 044/527 767, 044/815 252
VET. STANICA SISAK d.o.o. Zagrebačka 45 044/527 710
VETMED d.o.o. Gornje selo 59 044/643 700
VET. STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Sisačka 39 01/6221 263

Također je putem skloništa za životinje omogućeno i zbrinjavanje kućnih ljubimaca s pogođenih područja. Informaciju o pronađenom kućnom ljubimcu, odnosno kućnom ljubimcu kojem vlasnik ne može osigurati potreban smještaj i skrb, potrebno je dojaviti skloništima za životinje ili veterinaru koji će dati daljnje upute.
 
Zbrinjavanje kućnih ljubimaca s navedenih područja moguće je organizirati na području cijele zemlje, a popis skloništa za životinje dostupan je na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=60 . Obavijest o istom dostavljena je svim skloništima za životinje i veterinarskim organizacijama.
 
Podaci o smještenim životinjama u skloništima kao i kod privremenih udomitelja bit će od strane skloništa za životinje upisane u Jedinstveni informacijski centar kako bi ih vlasnici lakše pronašli ili kako bi brže bile udomljene.
 
Građani koji žele udomiti ili privremeno udomiti kućne ljubimce s potresom stradalih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu se za sve potrebne informacije obratiti skloništima za životinje.
 
S obzirom na potrebe za hranom i opremom za životinje i kućne ljubimce u skloništima te kod privremenih udomitelja osobe ili tvrtke koje su u mogućnosti dati donaciju mogu izavn kontaktirati skloništa za životinje ili svoje kontakt podatke dostaviti na adresu: veterinarstvo@mps.hr  te će isti biti objavljeni na mrežnim stranicama  Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Procedura skloništa

Uputa za donacije i zbrinjavanje kućnih ljubimaca
28.12.2020

Pojava bonamioze na području Istarske županije


Tijekom 11. i 12. mjeseca na dva uzgajališta školjkaša u istarskoj županiji potvrđena je bonamioza uzrokovana uzročnikom Bonamia exitiosa. Nakon potvrde bolesti Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane odredila je zaraženo i ugroženo područje. To je prva pojava bonamioze u Republici Hrvatskoj nakon 2018. godine kada je bolest potvrđena također na području Istarske županije.11.12.2020

OBAVIJEST POSJEDNICIMA ŽIVOTINJA


Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane je tijekom  2020. godine provelo nekoliko Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18).
Člankom 109. stavkom 5. Zakona o veterinarstvu propisano je da na području Grada Zagreba i jedinica područnih samouprava na kojima su ovlaštene dvije ili više veterinarskih organizacija, posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati organizaciju za obavljanje pojedinih poslova iz stavka 3. istoga članka, u opsegu i pod uvjetima koje pravilnikom propisuje ministar.
Na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane možete provjeriti koje ovlaštene veterinarske organizacije imaju ovlasti na pojedinim jedinicama lokalne samouprave.
Odabir ovlaštene veterinarske organizacije provodi se u razdoblju od 1. do 31. prosinca ove  godine za sljedeću kalendarsku godinu sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju („Narodne Novine“,  broj 181/2003 i 145/2008).
25.11.2020

Zbog izbijanja influence pica na području Koprivničko-križevačke županije određeno zareženo i ugroženo područje


Zbog zbijanja influence ptica na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18) Uprava za veterinarovo i sigurnost hrane odredila je zaražena i ugrožena područja na kojima se provode mjere sprječavanja širenja bolesti.

Sukladno tome:
 1. Zaraženim područjem u Koprivničko-križevačkoj županiji određuju se naselja:
 • Koprivnički Bregi i Jeduševac u općini Koprivnički Bregi,
 • Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski u općini Novigrad Podravski, i
 • Hlebine u općini Hlebine.
 1. Ugroženim područjem određuju se:
 1. u Koprivničko- križevačkoj županiji naselja:
 • Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec u općini Koprivnica,
 • Gabajeva Greda u općini Hlebine,
 • Drnje u općini Drnje,
 • Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš u općini Molve,
 • Glogovac u Koprivničkim Bregima, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka u općini Gola,
 • Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje u općini Virje,
 • Sigetec, Komatnica i Peteranec u općini Peteranec,
 • Đurđevac u općini Đurđevac,
 • Borovljani, Javorovac i Srdinac u općini Novigrad Podravski,
 • Gornja Velika u općini Sokolovac i
 • Novo Virje u općini Novo Virje.
 1. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji naselja:
 •  Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u općini Kapela
 
I ovim putem podsjećamo da su posjednici peradi dužni svakodnevno pratiti zdravstveno stanje peradi te obavezno prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja  te uginuća peradi nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji!
20.11.2020

Potvrđena influenca ptica na području Koprivničko- križevačke županije


Na farmi tovnih purana na području Koprivničko- križevačke županije dana 18. studenoga 2020. godine utvrđena je influenca ptica (podtipa H5N8). Daljnje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju skupinu patogenosti pripada virus (visoko ili nisko patogeni virus) su u tijeku. Nađeni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal. Odmah po postavljanju sumnje poduzete svu sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom. Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Republike Hrvatske.
S obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u europskim zemljama (od 1. siječnja do 18. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj  i Francuskoj. Tijekom 2020. godine visoko patogena influenca ptica je potvrđena u divljih ptica u 7 država članica: Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran je podtip H5N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1) i dodatne informacije pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica.
Ovim putem obavješćujemo javnost da ja dana 17. studenoga 2020. godine na snagu stupila Naredba o mjerama  za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20).
Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
17.11.2020

Objavljena Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske


U Narodnim novinama broj 127/2020 od 17. studenog 2020. godine objavljena je Naredba o mjerama  za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.
Naredbom se propisuju minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Predmetna Naredba nalazi se na slijedećoj poveznici.
11.11.2020

Nove informacije o pojavi visoko patogene influence ptica u državama članicama EU


Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Od 1. siječnja do 10. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 (u Bugarskoj (9 gospodarstava), Poljskoj (32 gospodarstva), Slovačkoj (3 gospodarstva), Češkoj (2 gospodarstva), Njemačkoj (5 gospodarstva), Rumunjskoj (2 gospodarstva), Mađarskoj (273 gospodarstva), Ukrajini (1 gospodarstvo), Nizozemskoj (2 gospodarstva) i Ujedinjenom Kraljevstvu (1 gospodarstvo). Tijekom 2020. godine VPIP je potvrđena u divljih ptica u Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj i Danskoj. U Njemačkoj je u divljih ptica identificirana VPIP podtipa H5N5, a u Nizozemskoj podtipa H5N1.

Prikaz potvrđenih slučajeva VPIP u domaće peradi tijekom 2020. godine u državama članicama EU.
Bolest se može manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti kao i o pogođenoj vrsti. Virusi influence tipa A utvrđeni su u brojnih vrsta ptica i sisavaca, no prirodni domaćin ovih virusa su divlje ptice koje žive uz vodu. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća.
Bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i onemogućiti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. U slučaju pojave bolesti usmrćuje se sva perad na zaraženoj farmi i uništavaju se svi proizvodi koji potječu od zaražene peradi.

Posjednicima koji drže perad preporuča se:
 • onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama, što je više moguće,
 • s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
 • držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama.
Posjednici koji drže perad dužni su:
 • obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu,
 • obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
 • za posjednike peradi s 5 000 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini (Narodne novine broj 7/20).
U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Za više informacija kontaktirajte vaše veterinare !
06.11.2020

Poništenje dijela natječaja


U Narodnim novinama broj 116/2020 od 23. listopada 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/20-01/195, URBROJ: 525-10/0538-20-24 od 15. listopada 2020 godine, objavljenog 16. rujna 2020. godine u Narodnim novinama br. 102/2020, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinicu lokalne samouprave Stubičke Toplice u sastavu jedinice regionalne samouprave Krapinsko-Zagorske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Baška Voda, Brela, Dugi Rat, Gradac, Imotski, Lokvičići, Lovreć, Makarska, Podbablje, Podgora, Podstrana, Proložac, Runovići, Solin, Split, Šolta, Tučepi, Vrgorac, Zagvozd, Zmijavci u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, Blato, Janjina, Korčula, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Metković, Opuzen, Orebić, Ploče, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije
02.11.2020

Pojava visoko patogene influence ptica u državama članicama EU


Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Od 1. siječnja do 2. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj (9 gospodarstava), Poljskoj (32 gospodarstva), Slovačkoj (3 gospodarstva), Češkoj (2 gospodarstva), Njemačkoj (3 gospodarstva), Rumunjskoj (2 gospodarstva), Mađarskoj (273 gospodarstva), Ukrajini (1 gospodarstvo) i Nizozemskoj (1 gospodarstvo). Tijekom 2020. godine VPIP je potvrđena u divljih ptica u Poljskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj.

Prikaz potvrđenih slučajeva VPIP tijekom 2020. godine u DČ EUBolest se može manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti kao i o pogođenoj vrsti. Virusi influence tipa A utvrđeni su u brojnih vrsta ptica i sisavaca, no prirodni domaćin ovih virusa su divlje ptice koje žive uz vodu. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća.
Bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i onemogućiti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. U slučaju pojave bolesti usmrćuje se sva perad na zaraženoj farmi i uništavaju se svi proizvodi koji potječu od zaražene peradi.
Posjednicima koji drže perad preporuča se:
 • onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama, što je više moguće,
 • s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
 • držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama.
 
Posjednici koji drže perad dužni su:
 • obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu,
 • obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
 • za posjednike peradi s 5 000 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini (Narodne novine broj 7/20).
 
U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.

Za više informacija kontaktirajte vaše veterinare !

23.10.2020

Izmjena Natječaja za dodijeli pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima koji je objavljen u „ Narodne novine“ br. 113/2020 od 16. 10. 2020. godine.


Tekst izmjenjenog Natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima objavljena u „Narodnim novinama“ broj 116/2020. dana 23. listopada 2020. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306674.html


19.10.2020

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POJEDINIH POSLOVA SLUŽBENIH KONTROLA KONTROLNIM TIJELIMA


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18), raspisala je Natječaj za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima za sve jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 113/2020 dana 16. listopada 2020. godine. (LINK)
 Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. (LINK)

 
19.10.2020

Stručni ispit za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 4. studenog 2020. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
Nošenje zaštitne maske na ispitu obvezno te da bez zaštite neće moći pristupiti ispitu.
25.09.2020

Svjetski dan borbe protiv bjesnoće 28. rujna 2020. godine „Iskorijenimo bjesnoću suradnjom i cijepljenjem"
 Dana 28. rujna u svijetu se obilježava dan borbe protiv bjesnoće. Pod sloganom  „Iskorijenimo bjesnoću suradnjom i cijepljenjem“, a u svrhu podizanja javne svijesti o utjecaju i posljedicama bjesnoće na zdravlje ljudi i životinja, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede četrnaestu godinu za redom obilježava Svjetski dan borbe protiv bjesnoće u Republici Hrvatskoj.
 
Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. S obzirom na brojku od preko 59 000 oboljelih ljudi godišnje, u svjetskim razmjerima predstavlja jednu od najznačajnijih zoonoza.
 
Zavaljujući sustavnoj provedbi programa iskorjenjivanja bjesnoće u divljih životinja oralnom vakcinacijom lisica, te uvažavajući činjenicu da je posljednji slučaj bjesnoće potvrđen u veljači 2014. godine, s  ponosom ističemo da je na području Republike Hrvatske iskorjenjivanje bjesnoće ušlo u posljednju fazu. Veterinarska struka Republike Hrvatske time je izravno doprinijela ispunjenju jednog od glavnih strateških ciljeva Europske unije (EU) u području zdravlja životinja koji se odnosi na EU slobodnu od bjesnoće u divljih životinja do 2020. godine.
 
No unatoč tome, važno je kontinuirano održavati visoku raznu svijesti javnosti o opasnostima ove smrtonosne bolesti. Bjesnoća se može spriječiti. Sprječavanje bjesnoće započinje s odgovornim posjednikom životinje jer upravo briga o životinjama predstavlja najznačajniju stavku u sustavu kontrole ove bolesti. Kampanjom koja se provodi povodom Svjetskoga dana borbe protiv bjesnoće u globalnim razmjerima nastoji se pridonijeti boljoj informiranosti i podizanju javne svijesti o bjesnoći te mjerama kontrole iste.
 
Obilježavanjem svjetskog dana bjesnoće podržavamo i sve mjere kojima se osigurava napredak u iskorjenjivanju bjesnoće na globalnoj razini te pridonosimo ispunjenju globalnog strateškog plana za smanjenje smrtnih slučajeva ljudi od bjesnoće do 2030. godine.
Više informacija o Svjetskom danu bjesnoće dostupno je na https://rabiesalliance.org/world-rabies-day te https://www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en/
 
22.09.2020

Prestanak važenja Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske


U Narodnim novinama broj 103/20 od 18. rujna 2020. godine objavljena je  Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske. Predmetna Naredba je objavljena i stupila je na snagu 2017. godine, sa svrhom kontrole influence ptica, a zbog pojave ove bolesti u divljih ptica i domaće peradi na području Republike Hrvatske.
Zadnji slučaj influence ptica u Republici Hrvatskoj potvrđen je početkom 2017. godine. Stoga se zbog povoljne epidemiološke situacije po pitanju ove bolesti u našoj zemlji ukidaju mjere za sprečavanje pojave i širenja bolesti.
Za posjednike peradi s 5 000 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi. S obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, preporuča se provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
17.09.2020

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 52 jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Natječaj se provode jer ove godine istječu petogodišnji Ugovori o povjeravanju poslova iz  člankom 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu koje je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede sklopila sa ovlaštenim veterinarskim organizacijama.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 102/2020 dana 16. rujna 2020. godine. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8304231.html
Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima.
Tekst natječaja sa tablicama (LINK)10.09.2020

Prvi slučaj afričke svinjske kuge u divlje svinje u Saveznoj Republici Njemačkoj


10. rujna 2020. godine Savezna Republika Njemačka je Europskoj Komisiji prijavila prvi slučaj afričke svinjske kuge u divlje svinje. Sumnja na afričku svinjsku kugu postavljena je dan ranije, a bolest je konačno potvrđena 10. rujna 2020. godine u regiji Spree – Neisse koja se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Poljskom.

Republika Poljska je prvi slučaj afričke svinjske kuge potvrdila 2014. godine.

Ovim putem još jednom skrećemo pažnju svim posjednicima svinja da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kn. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.

Europska agencija za sigurnost hrane je u sklopu kampanje pokrenula web stranicu na kojoj će objavljivati informativne materijale, a koja je dostupna i na hrvatskom jeziku na slijedećoj  poveznici.

10.09.2020

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 100/2020 od 10. rujna 2020. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/20-01/54, URBROJ: 525-10/0538-20-6 od 27. svibnja 2020 godine, objavljenog 29. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama br. 64/2020, izmjena u Narodnim novinama br. 67/2020 za jedinice lokalne samouprave Samobor, Sveta Nedjelja u sastavu područja regionalne samouprave Zagrebačke županije, Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, Desnić, Hum na Sutli, Pregrada u sastavu jedinice regionalne samouprave Krapinsko-Zagorske županije, Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, Ivankovo u sastavu jedinice regionalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije, Sesvete na jedinici regionalne samouprave Grad Zagreb, Baška Voda, Brela, Dugi Rat, Gradac, Imotski, Lokvičići, Lovreć, Makarska, Podbablje, Podgora, Podstrana, Proložac, Runovići, Solin, Split, Šolta, Tučepi, Vrgorac, Zagvozd, Zmijavci u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, Blato, Janjina, Korčula, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Metković, Opuzen, Orebić, Ploče, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko--neretvanske županije.
15.05.2020

Stručni ispit za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike

održati u srijedu 3. lipnja 2020. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
Nošenje zaštitne maske na ispitu obvezno te da bez zaštite neće moći pristupiti ispitu.

.
13.05.2020

HRana – nova aplikacija za upozorenja o hrani


S ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, Ministarstvo poljoprivrede i AKD razvili su mobilnu aplikaciju HRana koja omogućava građanima tijekom 24 sata svih dana u godini promptnu informaciju o povlačenju ili opozivu proizvoda s tržišta za koje postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili mogu štetno utjecati na okoliš

Aplikacija se može preuzeti na dolje navedenim linkovima: 
Android Google Trgovina
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trakkey.zdravka 

iOs App Trgovina
https://apps.apple.com/us/app/hrana/id1491895780?l=hr&ls=1  
 
30.04.2020

Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Republici Srbiji i Mađarskoj


 U četvrtak 23. travnja 2020. godine Republika Srbija je Europskoj komisiji prijavila novi slučaj afričke svinjske kuge u populaciji divljih svinja u regiji Pirotski. To je prvi slučaj potvrđen u travnju 2020. godine. Od početka 2020. godine do danas
Republika Srbija zabilježila je ukupno 69 slučajeva ove bolesti u divljih svinja i to u regijama: Borski, Zajecarski i Pirotski. Republika Srbija je tijekom 2019. godine prijavila 18 izbijanja afričke svinjske kuge u uzgojima domaćih svinja (područje grada Beograda i Podunavski). Tijekom 2020. godine bolest nije potvrđena u populaciji domaćih svinja.
Mađarska je tijekom travnja 2020. godine potvrdila 567 lokacija s ukupno 771 pozitivnom divljom svinjom dok bolest do sada nije potvrđena u domaćih svinja na području Mađarske.
Ovim putem pozivamo sve posjednike da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.
 

Lokacija slučaja u regiji Pirotski potvrđenog u travnju 2020. godine:
 
30.04.2020

Pojava visokopatogene influence ptica u državam članicama EU


Mađarska je tijekom travnja ove godine Europskoj Komisiji prijavila više od 180 izbijanja visokopatogene influence ptica u uzgojima peradi. Također, u Njemačkoj je visokopatogen tip bolesti tijekom ožujka ponovno potvrđen u peradi na dvije lokacije. Niskopatogeni slučajevi bolesti uzrokovani virusom podtipa H7N1 dokazani su u Italiji (travanj, 2020. godine).

Od početka 2020. godine pa do danas, potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj i Mađarskoj u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8.

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Ta bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.

U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Tako se trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima može proširiti iz jedne države članice u druge države članice ili treće zemlje.

Direktivom Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ, utvrđuju se određene preventivne mjere u vezi s nadziranjem i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje treba primijeniti u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se direktivom predviđa utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica. Takvom se regionalizacijom sprečava unošenje patogenog uzročnika i osigurava rano otkrivanje bolesti te se tako čuva zdravlje ptica na ostatku područja države članice. U Republici Hrvatskoj ova je Direktiva preuzeta u nacionalno zakonodavstvo Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Narodne novine“, br. 131/06).

Podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj su na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 27/17).
Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Primjenom biosigurnosnih mjera mora se onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu sa divljim pticama, posebnom pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
Posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te u slučaju pojave znakova bolesti i/ili uginuća isto odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.

Jednako tako potrebno je prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ukoliko se uoče uginule divlje ptice.

Osim mjera ranog otkrivanja, influenca ptica u RH se kontinuirano nadzire u okviru programa nadziranja u peradi i divljih ptica. Programi su odobreni i sufinancirani od strane Europske komisije.

U slučaju potvrde influence ptica, provode se mjere iskorjenjivanja influence ptica sukladno Direktivi Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ. Također, sukladno europskom zakonodavstvu, u promet unutar Europske unije mogu se stavljati isključivo pošiljke živih životinja koje su pregledane od strane službenog veterinara odlazne države uz popratni TRACES certifikat, dok se proizvodi životinjskog podrijetla na tržište mogu stavljati isključivo ukoliko potječu od zdravih životinja s gospodarstava izvan područja pod restrikcijom uvedenom zbog pojave influence ptica. Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se perad i jaja za valenje mogli staviti u EU promet, odnosno uvesti u EU, propisani su Direktivom Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja.
U odnosu na pojavu influence ptica u Poljskoj Komisija je odredila i dodatne hitne mjere te su tako Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/10 оd 7. siječnja 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Poljskoj, određena područja pod ograničenjem, odnosno uvedene su mjere regionalizacije za zaražena i ugrožena područja u trajanju najmanje do 31. ožujka 2020. Očekuje se donošenje Odluke i u odnosu na pojavu visokopatogene influence ptica u Slovačkoj. Ova se Odluka redovito ažurira na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje, ovisno o epidemiološkoj situaciji.  
 
 
20.03.2020

Postupak obustave javnog natječaja


U tijeku je postupak  obustave Natječaja KLASA: 322-01/18-01/372,URBROJ:525-10/0557-20-7 od 16.ožujka 2020.godine,objavljenog u NN 31/2020 od 18. ožujka 2020.godine.
16.01.2020

Pojava visokopatogene influence ptica u državam članica EU


U proteklih 10 dana potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica u Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Mađarskoj u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8.
Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Ta bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.
U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Tako se trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima može proširiti iz jedne države članice u druge države članice ili treće zemlje.
Direktivom Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ, utvrđuju se određene preventivne mjere u vezi s nadziranjem i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje treba primijeniti u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se direktivom predviđa utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica. Takvom se regionalizacijom sprečava unošenje patogenog uzročnika i osigurava rano otkrivanje bolesti te se tako čuva zdravlje ptica na ostatku područja države članice. U Republici Hrvatskoj ova je Direktiva preuzeta u nacionalno zakonodavstvo Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Narodne novine“, br. 131/06).
Podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj su na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 27/17).
Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Primjenom biosigurnosnih mjera mora se onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu sa divljim pticama, posebnom pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
Posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te u slučaju pojave znakova bolesti i/ili uginuća isto odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.
Jednako tako potrebno je prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ukoliko se uoče uginule divlje ptice.
Osim mjera ranog otkrivanja, influenca ptica u RH se kontinuirano nadzire u okviru programa nadziranja u peradi i divljih ptica. Programi su odobreni i sufinancirani od strane Europske komisije.
U slučaju potvrde influence ptica, provode se mjere iskorjenjivanja influence ptica sukladno Direktivi Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ. Također, sukladno europskom zakonodavstvu, u promet unutar Europske unije mogu se stavljati isključivo pošiljke živih životinja koje su pregledane od strane službenog veterinara odlazne države uz popratni TRACES certifikat, dok se proizvodi životinjskog podrijetla na tržište mogu stavljati isključivo ukoliko potječu od zdravih životinja s gospodarstava izvan područja pod restrikcijom uvedenom zbog pojave influence ptica. Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se perad i jaja za valenje mogli staviti u EU promet, odnosno uvesti u EU, propisani su Direktivom Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja.
U odnosu na pojavu influence ptica u Poljskoj Komisija je odredila i dodatne hitne mjere te su tako Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/10 оd 7. siječnja 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Poljskoj, određena područja pod ograničenjem, odnosno uvedene su mjere regionalizacije za zaražena i ugrožena područja u trajanju najmanje do 31. ožujka 2020. Očekuje se donošenje Odluke i u odnosu na pojavu visokopatogene influence ptica u Slovačkoj. Ova se Odluka redovito ažurira na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje, ovisno o epidemiološkoj situaciji.  
 

 
 
17.07.2018

Uvjeti za goveda namijenjena prometu izvan RH - Izvoz u Libanon NOVO


 
Goveda namijenjena prometu izvan Republike Hrvatske – izvoz u Libanon, moraju u odnosu na bolest kvrgave kože (BKK) ispunjavati sljedeće uvjete:
 
• Za promet u Libanon preko Luke Raša, goveda moraju ispunjavati uvjete navedene u certifikatu, i to da na dan otpreme nisu pokazivale znakove BKK i držane su od rođenja ili više od 60 dana prije otpreme u epidemiološkoj jedinici u kojem nije bilo službeno zabilježenih slučajeva BKK
 
• Goveda koja se otpremaju u EU ili u treće zemlje preko Luke Koper (Slovenija) mogu biti otpremljena jedino ako udovoljavaju uvjetima iz Odluke Komisije 2016/2008 članak 4. – moraju biti cijepljene i imune (od cijepljenja ne smije proći više od 12 mjeseci) i na gospodarstvu podrijetla ne smije biti necijepljenih, odnosno neimunih goveda. Pošiljke se šalju postupkom usmjeravanja sukladno članku 12. predmetne Odluke.

 
27.12.2017

Obavijest o pojavi afričke svinjske kuge u Moldaviji

Obavijest o pojavi afričke svinjske kuge u Moldaviji  
19.12.2017

Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Obrazac: Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji sukladno članku 54. stavka 1. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17) kojim je propisano da uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo, objavljen je na službenoj web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, link: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=54.
 
 
Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji koji imaju do dvije rasplodne ženke registriraju se u skladu s člankom 54. stavkom 1. Zakona o zaštiti životinja i na takve uzgoje ne primjenjuju se posebni zahtjevi koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji propisani Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji („Narodne novine“, broj 56/09).
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (Narodne novine, broj 56/09) na snazi je do donošenja novoga pravilnika koji se mora donijeti dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti životinja.
 

Obrazac zahtjeva za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji  
03.04.2017

Upravne pristojbe

Dana 01. veljače 2017. godine stupila je na snagu nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17) 
30.03.2017

Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom

Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom
 

 
30.11.2016

Simulacijska vježba

 
22.11.2016

Očitovanje Hrvatske veterinarske komore, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog instituta na priopćenje Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Zajedničko očitovanje Hrvatske veterinarske komore, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog instituta na priopćenje Hrvatske komore zdravstvenih radnika koje je 16. studenoga 2016. godine objavljeno u više elektroničkih i tiskanih medija,
 a u kojem je iznesen čitav niz netočnih i nepotpunih informacija kojima se degradira ugled veterinarske struke.
13.06.2016

Bolest kvrgave kože potvrđena u Srbiji

Prvo izbijanje bolesti kvrgave kože prijavljeno je na području Republike Srbije, u općini Bujanovac  (južni dio Srbije).
 
06.06.2016

Radionice o provedbi programa kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti domaćih životinja u 2016. godini, provedbi veterinarskog pregleda gospodarstva te registru reprodukcijskog materijala

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, uz sudjelovanje Hrvatske poljoprivredne agencije, organizira u tjednu 13. – 17. lipnja 2016. godine radionice 
11.05.2016

Kampanja podizanja svijesti o kontroli populacije pasa lutalica ''Svojem psu možete reći sve……..osim zbogom ''

Informacija o kampanji za kontrolu populacije pasa lutalica koju provodi ovo tijelo u suradnji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) počevši od 13. svibnja 2016. godine do kraja 2016. godine 
11.04.2016

Objavljena nova Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 01. travnja do 31. prosinca 2016. godine

U Narodnim novinama broj 31/2016 od 08. travnja 2016. godine objavljena je  Naredba o  mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 01. travnja do 31. prosinca 2016. godine
18.03.2016

Odmorište ''Royal Haskovo'' jedino otvoreno odmorište u Bugarskoj

Ukoliko životinje idu na dugo putovanje dana 18. 3 2016 godine zaprimljena je obavijest kojom nacionalna kontakt točka iz Bugarske  podsjeća da je odmorište ''Royal Haskovo'' jedino otvoreno odmorište u Bugarskoj i zadnje u EU, te da je preko vikenda totalno puno te traže da se rezervacije istog rade unaprijed kako ne bi bilo problema sa smještajem.
 
03.03.2016

Tehnička nadogradnja dijela aplikacije HPA

Uslijed potrebe za tehničkom nadogradnjom dijela aplikacije HPA osmišljenog za uzimanje uzoraka krvi, predmetna aplikacija neće biti u funkciji u razdoblju od 12. ožujka do 03. travnja .
23.12.2015

NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama broj 135/15 od 16. prosinca objavljen je  NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti 
23.12.2015

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/15-01/663; urbroj: 525-
-10/1103-15-3 od 3. srpnja 2015., objavljenog u Narodnim novinama broj 76/15 od 10. srpnja 2015. 
15.12.2015

Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja

U Narodnim novinama broj 133 od 9. prosinca 2015. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja.
10.11.2015

Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini

Ministar poljoprivrede donio je Odluku KLASA: 322-01/15-01/945 URBROJ: 525-10/0249-15-1 od 28. listopada 2015. godine kojom određuje način obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini u skladu s člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju u mjestu podrijetla životinje (Narodne novine, broj 87/08) te postupanje u slučajevima kada gospodarstva ne ispunjavaju uvjete za obavljanje veterinarskog pregleda.
 
05.10.2015

Važna informacija za subjekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Izmjenom Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14) i stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, br. 84/15) u kolovozu 2015. godine, došlo je do promjene nadležnosti u objektima – mesnice (maloprodajni objekti), automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati, dr.), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice, pokretne ribarnice). 
30.09.2015

Smjernice za odgovornu primjenu antimikrobnih pripravaka u veterinarskoj medicini

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Europska komisija (EC) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) izradili su zajedničke višegodišnje akcijske planove i smjernice s ciljem promicanja odgovorne primjene antimikrobnih pripravaka, kako bi se u konačnici zaštitilo zdravlje ljudi.
 
17.09.2015

OBAVIJEST O ZATVARANJU MAĐARSKO –SRPSKE GRANICE

Nastavno na zaprimljenu  obavijest nadležnog tijela Republike Mađarske dana 16. rujna 2015. godine upućenu svim zemljama članicama Europske unije, izvješćujemo vas da je zbog primjene određenih sigurnosnih mjera u odnosu na trenutnu situaciju s imigrantima na granici sa Srbijom, izlazna točka Roszke zatvorena.  
08.09.2015

Objavljen je novi Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

U Narodnim novinama br. 84/15 objavljen je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, koji zamijenjuje Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (N.N., br. 125/08, 55/09 i 130/10), a stupio je na snagu 06. kolovoza 2015.
 
14.07.2015

Obavijest o raspisivanju natječaja za Međimursku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Krapinsko-zagorsku županiju

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 76 od 10. srpnja 2015. godine objavljen natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu 
01.06.2015

Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju

U Narodnim novinama broj 58 od 28.05.2015. godine objavljen je Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (»Narodne novine« br. 181/03 i 145/08), a kojim je određen rok od 30 dana od dana objave ovog Naputka u »Narodnim novinama«, u kojem posjednici mogu iskoristiti pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije za provedbu poslova iz stavka 3. članka 109. Zakona o veterinarstvu za 2015. godinu. 
21.05.2015

Obavijest o uspostavi jedinstvenog centra za prihvat narudžbi za sakupljanje životinjskih lešina

Uspostavljen je jedinstveni broj za prihvat narudžbi za sakupljanje životinjskih lešina u suradnji Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i tvrtke Agroproteinka d.d.

Service Desk za prihvaćanje obavijesti o potrebi sakuplanja životinjskih lešina putem Call centra je na broj  072/500-605
18.05.2015

Obavijest poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama 52/14 od 13. svibnja 2015. godine objavljena je Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/14-01/1745; urbroj: 525-10/1103-14-1 od 30. listopada 2014., objavljenog u Narodnim novinama broj 136 od 19. studenoga 2014.
18.05.2015

Obavijest poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola

U Narodnim novinama 52/14 od 13. svibnja 2015. godine objavljeno je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola propisanih člankom 109. stavkom 1. Zakona o veterinarstvu
17.03.2015

Početak cijepljenja lisica u 2015. godini

Početak cijepljenja lisica u 2015. godini. 
26.02.2015

Pojava visoko patogene influence ptica

Pojava visoko patogene influence ptica podtip H5N8 u uzgoju tovnih pataka na području županije Bekeš u Mađarskoj
18.02.2015

Dobar posao u Italiji!

Izgubljen pas sretno vraćen vlasnicima! 
29.08.2014

Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2014. godini

Veterinarski pregled počinje 1. rujna 2014. godine i traje do 23. prosinca 2014. godine  
28.07.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

U Narodnim novinama 88/14 od 23. srpnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
18.06.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigursnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala u Narodnim novinama 73/14 od 16. lipnja 2014. godine natječaj za jedinicu lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.  
06.06.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigursnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala u Narodnim novinama 68/14 od 4. lipnja 2014. godine natječaj  za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
06.06.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji

U Narodnim novinama 68/14 od 04. lipnja 2014. godine objavljena je obavijest o poništenju natječaja za jedinicu lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije. 
04.06.2014

Uputa posjednicima životinja za postupanje na poplavljenim i poplavom ugroženim područjima

Na poplavljenim i poplavom ugroženim područjima postoji povećani rizik te opasnost od izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti. 

30.05.2014

Započeo Veterinarski pregled gospodarstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Temeljem Odluke ministra započelo je obavljanje veterinarskog pregleda gospodarstva na područjima ugroženima poplavom.  
26.05.2014

VOLONTIRANJE NA POPLAVOM UGROŽENIM PODRUČJIMA ŽUPANIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane  Ministarstva poljoprivrede ovim putem poziva sve dr. med. vet. koji su spremi volontirati na poplavom ugroženom prostoru da se jave na mob: +385 98 1616 477; e-mail: csavs@hvk.hr.
26.05.2014

Obavijest svima koji su zbrinuli pse sa poplavljenih područja

Dostava podataka o psima zbrinutim s poplavljenih područja 
06.05.2014

Poništenje dijela natječaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

U Narodnim novinama br. 53/14 od 29. travnja 2014. godine Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje poništenje dijela natječaja.

06.05.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja u Zadarskoj županiji

U Narodnim novinama br. 51/14 od 25. travnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu. Natječaj se raspisuje za dodjelu javnih ovlasti na jedinicama lokalne samouprave Benkovac, Stankovci, Polača i Lišane Ostrovičke u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije.

29.04.2014

Obavijest o objavi natjačaja za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola.

U Narodnim novinama broj 52/14 od 28. travnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola. 
01.04.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 36/14 od 26. ožujka 2014. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.
 
10.03.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja u Ličko-senjskoj županiji

U Narodnim novinama br. 30 od 05. ožujka 2014. godine objavljeno je poništenje dijela natječaja.
03.03.2014

Početak rada modula Obrasci u SVIS-u

Dana 03. ožujka 2014. godine s radom počinje modul Obrasci Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). 
28.02.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji

U Narodnim novinama br. 27/14 od 26.02.2014. objavljena je odluka o poništenju dijela natječaja u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
24.02.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Požeško-slavonskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj, Istarskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj, Kopirivničko-križevačkoj, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Zagrebu

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 24/14 od 21. veljače 2014. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.  
20.12.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Bjelovarsko-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 154/13 od 19. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu. 
18.12.2013

Izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj

U skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja („Narodne novine“, br. 71/12) i Odlukom Komisije o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga i kriterijima za prikupljanje informacija o bolesti (2008/185/EC), izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj, istim je propisano uzimanje, dostava i laboratorijsko pretraživanje uzoraka te uvjeti za dodjeljivanje statusa gospodarstvima svinja u odnosu na bolest Aujeszkoga.

 
18.12.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 150/13 od 13. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu. 
13.12.2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

U Narodnim novinama broj 148. od 11. prosinca 2013. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.
22.11.2013

Uputa za postupanje prilikom klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu

S obzirom na potrebu klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja određeno  je provođenje postupaka sa svinjama prije klanja u svrhu zaštite dobrobiti životinja te usklađenosti s važećim zakonodavstvom.  
21.11.2013

Obavijest djelomično poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti

Obavijest djelomično poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu i rok za podnošenje prijava.
 
 
12.11.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 134/13 od 09. studenog 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu,  
22.10.2013

PROŠIRENOST ENZOOTSKE LEUKOZE U HRVATSKOJ


Enzootska leukoza goveda je u Hrvatskoj prvi puta potvrđena 70-ih godina na velikim mliječnim farmama na području Osječko-baranjske županije te je od tada sporadično prisutna. U procesu rasformiranja i posljedične prodaje rasplodnih goveda, kao i ilegalnog prometa goveda ili ilegalne nabave rasplodnog podmlatka s dijela velikih mliječnih farmi u protekla dva desetljeća, ELG se sve više počela širiti u manje uzgoje u istočnom dijelu zemlje, s tendencijom širenja na susjedna područja. 
17.10.2013

Početak provedbe oralne vakcinacije lisica

Početak provedbe jesenske akcije oralne vakcinacije lisica.


Plan provedbe oralne vakcinacije lisica:
17.- 23. listopada – Istarska i Primorsko-goranska županija
23. - 31. listopada – Zadarska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska.

Ovisno o vremenskim uvjetima, u studenom se planira distribucija u kontinentalnom dijelu Hrvatske.
30.09.2013

Informacije za pčelare o zakonodavstvu

Informacije za pčelare o zakonodavstvu vezanom uz korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) i pesticida, te o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih bolesti
16.09.2013

Opatija domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara

Opatija će početkom listopada biti domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara - Veterinarskih dana 2013. godine , koji će se održati od 9. do 12.listopada.
 
09.09.2013

Informacija o uzrokovanju svinja na bolest Aujeszkoga

Svi uzgajivači svinja zainteresirani za uzorkovanje svinja u svrhu potvrđivanja statusa gospodarstva „slobodno od bolesti Aujeszkoga“ mogu podnijeti Zahtjev Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane  
04.09.2013

Ulazak pasa koji se smatraju opasnima / The entry of dogs that are considered dangerous

ULAZAK PASA KOJI SE SMATRAJU OPASNIMA NA TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE / THE ENTRY OF DOGS THAT ARE CONSIDERED DANGEROUS TO THE CROATIAN TERRITORY

 
29.08.2013

Objavljen natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisuje
NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
 
26.07.2013

Ljetno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze

U tijeku je ljetno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze sukladno Programu kontrole i suzbijanja varooze u 2013. godini.
 
16.07.2013

Trenutne mogućnosti prometa goveda izvan RH

Nakon dodatnih konzultacija i pojašnjenja trenutnog zdravstvenog statusa populacije goveda u RH, dostavljamo vam pregled situacije s trenutnim mogućnostima prometa goveda izvan RH.
 
05.07.2013

Stavljanje živih životinja na zajedničko EU tržište

Obzirom na početne nedoumice po pitanju stavljanja živih životinja na zajedničko EU tržište, dostavljamo vam pregled trenutne situacije.
02.07.2013

Unos podataka za veterinarski pregled gospodarstava

Unos podataka o pregledu u bazu podataka JRDŽ biti će moguć do petka 05. srpnja 2013. godine u 15 sati.
 
01.07.2013

Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi - novosti

Od 1. srpnja 2013. primjenjuju se :

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., sa svim izmjenama i dopunama).

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011., sa svim izmjenama i dopunama).
 
01.07.2013

Objavljen novi Zakon o veterinarstvu

Na današnji dan objavljen je i donesen novi Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13).
24.06.2013

Odobravanje objekata za uzgoj i valenje peradi koji planiraju stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije

Obzirom da Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine postaje članica Europske unije svi zainteresirani registrirani objekti za perad ili valionice koji žele stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (Narodne novine br. 107/2011 i 42/13) trebaju podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi veterinarstva Zahtjev za odobravanjem objekta za uzgoj i valenje peradi. 
24.06.2013

Mogućnost stavljanja u promet živih svinja na zajedničko EU tržište

U Bruxellesu je, na zasjedanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja, jednoglasno usvojen prijedlog prema kojem će Hrvatskoj, od 01. srpnja tekuće godine, biti omogućen izvoz živih svinja na zajedničko EU tržište. Odluka će biti potvrđena danom pristupa RH Europskoj uniji, te odmah potom i stupiti na snagu.
 
14.06.2013

UZORKOVANJE UGINULIH GOVEDA, OVACA I KOZA NA TSE

U skladu s Naputkom o izmjenama naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (“Narodne novine”, br. 42/13)  
14.06.2013

Javna tribina „Virus zapadnog Nila- kompletna slika“

Hrvatsko mikrobiološko društvo i Uprava veterinarstva uz tehničku potporu Hrvatske agencije za hranu, organiziraju javnu tribinu pod naslovom „Virus zapadnog Nila – kompletna slika“.  
23.05.2013

UPRAVA VETERINARSTVA I OVE GODINE PROVODI PROGRAM ISKORJENJIVANJA BJESNOĆE !Nastavak projekta oralne vakcinacije lisica.
22.05.2013

Nacrt prijedloga Zakona o veterinarstvu

Prijedloge, primjedbe i mišljenja povodom Nacrta prijedloga Zakona o veterinarstvu 
21.05.2013

Posjet delegacije Nacionalne agencije za hranu Gruzije


U razdoblju od 06. – 10. svibnja ove godine Uprava veterinarstva bila je domaćinom studijskoj posjeti delegacije Nacionalne agencije za hranu Gruzije predvođenom zamjenikom direktora i ujedno prvim čovjekom veterinarske službe Gruzije dr. Mikhaelom Sokhadzeom.
02.05.2013

Obavijest o početku rada nove aplikacije NUSPROIZVODI

Od dana 01. svibnja 2013 godine svi subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi dužni su koristiti aplikaciju NUSPROIZVODI za evidentiranje otpreme, prijevoza, privremenog skladištenja i sabiranja lešina životinja
 
25.04.2013

Provođenje deratizacije u svrhu sprječavanja pojave i suzbijanja trihineloze u domaćih svinja

Provođenje deratizacije u svrhu sprječavanja pojave i suzbijanja trihineloze u domaćih svinja u Republici Hrvatskoj u 2013. godini. 
15.04.2013

Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja

U Narodnim novinama broj 42/13 od 10. travnja 2013. godine objavljen je Naputak o izmjenama naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
11.04.2013

Pristup zakonodavstvu Europske unije

Zakonodavstvo koje stupa na snagu na dan pristupanja prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenoga lista Europske unije.

 
25.03.2013

Preporuka Uprave veterinarstva, vezana uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje u svezi s FVO auditom

Od dana 11. - 15. lipnja 2012. godine je FVO misija DG SANCO provela audit u Republici Hrvatskoj vezan uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje.
18.03.2013

Novih 11 kontrolnih lista za provedbu službenih kontrola

U cilju unapređenja sustava provedbe službenih kontrola od strane ovlaštenih veterinara kontrolnih tijela i standardizacije postupanja na razini svih kontrolnih tijela, Uprava veterinarstva je izradila 11 specifičnih kontrolnih lista za provedbu službenih kontrola u različitim vrstama odobrenih objekata u poslovanju s hranom.
12.03.2013

Nove cijene propisanih veterinarskih usluga za 2013. godinu

Odlukom ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine određene su visine naknade za veterinarske usluge za 2013. godinu
07.03.2013

Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

U Narodnim novinama broj 26/13 od 1. ožujka 2013. godine objavljena je Naredba  o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
04.03.2013

Naputak o provođenju mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametičkih bolesti i njihovom finaciranju u 2013. godini

Naputkom se propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 3/13).
26.02.2013

Uputa za provođenje i procjenu rezultata post mortem pregleda u svrhu utvrđivanja mogućih znakova loših uvjeta držanja s obzirom na dobrobit pilića

U sklopu službenih kontrola i pregleda koji se provode prema Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (NN, 99/07) službeni veterinar procjenjuje rezultate pregleda post mortem da bi otkrio moguće znakove loših uvjeta držanja s obzirom na dobrobit životinja, kao što su povećana pojava kontaktnog dermatitisa, parazitoza i sistemskih oboljenja koja nastaju na gospodarstvu ili u jedinici peradnjaka gospodarstva podrijetla. 
22.02.2013

Sudjelovanje na projektu PROMISE

Početkom 2012. godine započela je provedba trogodišnjeg FP7 međunarodnog projekta Europske Unije pod nazivom PROMISE - “Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise”.  
08.02.2013

Omogućen izvoz mesa i mliječnih proizvoda šest domaćih tvrtki u Rusku Federaciju

Uprava veterinarstva, Ministarstva poljoprivrede, zaprimila je dana 07. veljače 2013. godine dopis Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor, Ruske Federacije, kojim je 6 tvrtki subjekata u poslovanju s hranom iz Republike Hrvatske dobilo odobrenje za izvoz svojih mesnih i mliječnih proizvoda na tržište Carinske Unije.

 
22.01.2013

Nova web stranica Uprave veterinarstva

Danas je s radom počela nova, redizajnirana i u mnogočemu poboljšana web stranica Uprave veterinarstva Ministarstva poljoprivrede. Stranica sadrži raznolike teme i usluge kao što su: aktualnosti, kalendar događanja, mreža veterinarskih usluga, zdravlje životinja, dobrobit životinja, promet i označavanje životinja i njihovih proizvoda, hrana životinjskog podrijetla, hrana za životinje, veterinarsko medicinski proizvodi, veterinarska inspekcija, važni linkovi, itd.
09.01.2013

Objavljenja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini.

Objavljenja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini.
30.11.2012

Počinje jesenska akcija ORALNE VAKCINACIJE LISICA na području Republike Hrvatske

Drage građanke i građani, Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede 19. listopada 2012. godine započinje s provedbom jesenske akcije oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske.
22.11.2012

Poziv na javnu raspravu u svrhu donošenja odluke o nastavku provedbe programa iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda

Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede, poziva sve zainteresirane posjednike goveda, predstavnike udruga uzgajivača goveda, tvrtke uključene direktno ili indirektno u ovaj oblik poljoprivredne proizvodnje, na javnu raspravu u svrhu donošenja odluke o nastavku provedbe programa iskorjenjivanja ELG.
15.11.2012

Ministar Jakovina izvijestio javnost o akciji suzbijanja bjesnoće

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina izvijestio je danas javnost na konferenciji za novinare o svim okolnostima provođenje mjera i postupaka oko suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja. U provedenoj akciji suzbijanja i iskorjenjivanja bjesnoće, ukupno je eutanazirana 41 životinja (3 mačke i 38 pasa).
10.11.2012

Svježe svinjsko meso, proizvodi od mesa svinja i školjkaši dobili dozvolu za izvoz u EU

Danas, 02. listopada 2012., Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja Europske komisije (EK) na svojoj je sjednici u Bruxellesu jednoglasno usvojio odluke kojima se Republici Hrvatskoj,  bez ograničenja, dozvoljava izvoz svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja na tržište Europske unije kao i odluku kojom se odobrava izvoz školjkaša. Odluke će stupiti na snagu objavom u Službenom listu Europske unije.
 

Cromaris-u dozvoljen izvoz u Rusku federaciju

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je dopis Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije  kojim je potvrđeno da je tvrtka Cromaris d.d. uključena u registar Carinske unije odnosno stavljena na popis subjekata iz kojih je dozvoljen uvoz u Rusku federaciju.

Kalendar događanja