Novosti


17.09.2020

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 52 jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Natječaj se provode jer ove godine istječu petogodišnji Ugovori o povjeravanju poslova iz  člankom 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu koje je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede sklopila sa ovlaštenim veterinarskim organizacijama.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 102/2020 dana 16. rujna 2020. godine. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8304231.html
Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima.
Obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda mogu se skinuti sa linka.
Obrazac - Prijava i bodovanje
10.09.2020

Prvi slučaj afričke svinjske kuge u divlje svinje u Saveznoj Republici Njemačkoj


10. rujna 2020. godine Savezna Republika Njemačka je Europskoj Komisiji prijavila prvi slučaj afričke svinjske kuge u divlje svinje. Sumnja na afričku svinjsku kugu postavljena je dan ranije, a bolest je konačno potvrđena 10. rujna 2020. godine u regiji Spree – Neisse koja se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Poljskom.

Republika Poljska je prvi slučaj afričke svinjske kuge potvrdila 2014. godine.

Ovim putem još jednom skrećemo pažnju svim posjednicima svinja da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kn. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.

Europska agencija za sigurnost hrane je u sklopu kampanje pokrenula web stranicu na kojoj će objavljivati informativne materijale, a koja je dostupna i na hrvatskom jeziku na slijedećoj  poveznici.

10.09.2020

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 100/2020 od 10. rujna 2020. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/20-01/54, URBROJ: 525-10/0538-20-6 od 27. svibnja 2020 godine, objavljenog 29. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama br. 64/2020, izmjena u Narodnim novinama br. 67/2020 za jedinice lokalne samouprave Samobor, Sveta Nedjelja u sastavu područja regionalne samouprave Zagrebačke županije, Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, Desnić, Hum na Sutli, Pregrada u sastavu jedinice regionalne samouprave Krapinsko-Zagorske županije, Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, Ivankovo u sastavu jedinice regionalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije, Sesvete na jedinici regionalne samouprave Grad Zagreb, Baška Voda, Brela, Dugi Rat, Gradac, Imotski, Lokvičići, Lovreć, Makarska, Podbablje, Podgora, Podstrana, Proložac, Runovići, Solin, Split, Šolta, Tučepi, Vrgorac, Zagvozd, Zmijavci u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, Blato, Janjina, Korčula, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Metković, Opuzen, Orebić, Ploče, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko--neretvanske županije.
15.05.2020

Stručni ispit za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike

održati u srijedu 3. lipnja 2020. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
Nošenje zaštitne maske na ispitu obvezno te da bez zaštite neće moći pristupiti ispitu.

.
13.05.2020

HRana – nova aplikacija za upozorenja o hrani


S ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, Ministarstvo poljoprivrede i AKD razvili su mobilnu aplikaciju HRana koja omogućava građanima tijekom 24 sata svih dana u godini promptnu informaciju o povlačenju ili opozivu proizvoda s tržišta za koje postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili mogu štetno utjecati na okoliš

Aplikacija se može preuzeti na dolje navedenim linkovima: 
Android Google Trgovina
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trakkey.zdravka 

iOs App Trgovina
https://apps.apple.com/us/app/hrana/id1491895780?l=hr&ls=1  
 
30.04.2020

Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Republici Srbiji i Mađarskoj


 U četvrtak 23. travnja 2020. godine Republika Srbija je Europskoj komisiji prijavila novi slučaj afričke svinjske kuge u populaciji divljih svinja u regiji Pirotski. To je prvi slučaj potvrđen u travnju 2020. godine. Od početka 2020. godine do danas
Republika Srbija zabilježila je ukupno 69 slučajeva ove bolesti u divljih svinja i to u regijama: Borski, Zajecarski i Pirotski. Republika Srbija je tijekom 2019. godine prijavila 18 izbijanja afričke svinjske kuge u uzgojima domaćih svinja (područje grada Beograda i Podunavski). Tijekom 2020. godine bolest nije potvrđena u populaciji domaćih svinja.
Mađarska je tijekom travnja 2020. godine potvrdila 567 lokacija s ukupno 771 pozitivnom divljom svinjom dok bolest do sada nije potvrđena u domaćih svinja na području Mađarske.
Ovim putem pozivamo sve posjednike da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.
 

Lokacija slučaja u regiji Pirotski potvrđenog u travnju 2020. godine:
 
30.04.2020

Pojava visokopatogene influence ptica u državam članicama EU


Mađarska je tijekom travnja ove godine Europskoj Komisiji prijavila više od 180 izbijanja visokopatogene influence ptica u uzgojima peradi. Također, u Njemačkoj je visokopatogen tip bolesti tijekom ožujka ponovno potvrđen u peradi na dvije lokacije. Niskopatogeni slučajevi bolesti uzrokovani virusom podtipa H7N1 dokazani su u Italiji (travanj, 2020. godine).

Od početka 2020. godine pa do danas, potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj i Mađarskoj u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8.

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Ta bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.

U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Tako se trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima može proširiti iz jedne države članice u druge države članice ili treće zemlje.

Direktivom Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ, utvrđuju se određene preventivne mjere u vezi s nadziranjem i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje treba primijeniti u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se direktivom predviđa utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica. Takvom se regionalizacijom sprečava unošenje patogenog uzročnika i osigurava rano otkrivanje bolesti te se tako čuva zdravlje ptica na ostatku područja države članice. U Republici Hrvatskoj ova je Direktiva preuzeta u nacionalno zakonodavstvo Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Narodne novine“, br. 131/06).

Podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj su na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 27/17).
Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Primjenom biosigurnosnih mjera mora se onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu sa divljim pticama, posebnom pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
Posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te u slučaju pojave znakova bolesti i/ili uginuća isto odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.

Jednako tako potrebno je prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ukoliko se uoče uginule divlje ptice.

Osim mjera ranog otkrivanja, influenca ptica u RH se kontinuirano nadzire u okviru programa nadziranja u peradi i divljih ptica. Programi su odobreni i sufinancirani od strane Europske komisije.

U slučaju potvrde influence ptica, provode se mjere iskorjenjivanja influence ptica sukladno Direktivi Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ. Također, sukladno europskom zakonodavstvu, u promet unutar Europske unije mogu se stavljati isključivo pošiljke živih životinja koje su pregledane od strane službenog veterinara odlazne države uz popratni TRACES certifikat, dok se proizvodi životinjskog podrijetla na tržište mogu stavljati isključivo ukoliko potječu od zdravih životinja s gospodarstava izvan područja pod restrikcijom uvedenom zbog pojave influence ptica. Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se perad i jaja za valenje mogli staviti u EU promet, odnosno uvesti u EU, propisani su Direktivom Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja.
U odnosu na pojavu influence ptica u Poljskoj Komisija je odredila i dodatne hitne mjere te su tako Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/10 оd 7. siječnja 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Poljskoj, određena područja pod ograničenjem, odnosno uvedene su mjere regionalizacije za zaražena i ugrožena područja u trajanju najmanje do 31. ožujka 2020. Očekuje se donošenje Odluke i u odnosu na pojavu visokopatogene influence ptica u Slovačkoj. Ova se Odluka redovito ažurira na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje, ovisno o epidemiološkoj situaciji.  
 
 
20.03.2020

Postupak obustave javnog natječaja


U tijeku je postupak  obustave Natječaja KLASA: 322-01/18-01/372,URBROJ:525-10/0557-20-7 od 16.ožujka 2020.godine,objavljenog u NN 31/2020 od 18. ožujka 2020.godine.
16.01.2020

Pojava visokopatogene influence ptica u državam članica EU


U proteklih 10 dana potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica u Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Mađarskoj u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8.
Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Ta bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.
U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Tako se trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima može proširiti iz jedne države članice u druge države članice ili treće zemlje.
Direktivom Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ, utvrđuju se određene preventivne mjere u vezi s nadziranjem i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje treba primijeniti u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se direktivom predviđa utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica. Takvom se regionalizacijom sprečava unošenje patogenog uzročnika i osigurava rano otkrivanje bolesti te se tako čuva zdravlje ptica na ostatku područja države članice. U Republici Hrvatskoj ova je Direktiva preuzeta u nacionalno zakonodavstvo Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Narodne novine“, br. 131/06).
Podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj su na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 27/17).
Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Primjenom biosigurnosnih mjera mora se onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu sa divljim pticama, posebnom pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
Posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te u slučaju pojave znakova bolesti i/ili uginuća isto odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.
Jednako tako potrebno je prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ukoliko se uoče uginule divlje ptice.
Osim mjera ranog otkrivanja, influenca ptica u RH se kontinuirano nadzire u okviru programa nadziranja u peradi i divljih ptica. Programi su odobreni i sufinancirani od strane Europske komisije.
U slučaju potvrde influence ptica, provode se mjere iskorjenjivanja influence ptica sukladno Direktivi Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ. Također, sukladno europskom zakonodavstvu, u promet unutar Europske unije mogu se stavljati isključivo pošiljke živih životinja koje su pregledane od strane službenog veterinara odlazne države uz popratni TRACES certifikat, dok se proizvodi životinjskog podrijetla na tržište mogu stavljati isključivo ukoliko potječu od zdravih životinja s gospodarstava izvan područja pod restrikcijom uvedenom zbog pojave influence ptica. Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se perad i jaja za valenje mogli staviti u EU promet, odnosno uvesti u EU, propisani su Direktivom Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja.
U odnosu na pojavu influence ptica u Poljskoj Komisija je odredila i dodatne hitne mjere te su tako Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/10 оd 7. siječnja 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Poljskoj, određena područja pod ograničenjem, odnosno uvedene su mjere regionalizacije za zaražena i ugrožena područja u trajanju najmanje do 31. ožujka 2020. Očekuje se donošenje Odluke i u odnosu na pojavu visokopatogene influence ptica u Slovačkoj. Ova se Odluka redovito ažurira na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje, ovisno o epidemiološkoj situaciji.  
 

 
 
17.07.2018

Uvjeti za goveda namijenjena prometu izvan RH - Izvoz u Libanon NOVO


 
Goveda namijenjena prometu izvan Republike Hrvatske – izvoz u Libanon, moraju u odnosu na bolest kvrgave kože (BKK) ispunjavati sljedeće uvjete:
 
• Za promet u Libanon preko Luke Raša, goveda moraju ispunjavati uvjete navedene u certifikatu, i to da na dan otpreme nisu pokazivale znakove BKK i držane su od rođenja ili više od 60 dana prije otpreme u epidemiološkoj jedinici u kojem nije bilo službeno zabilježenih slučajeva BKK
 
• Goveda koja se otpremaju u EU ili u treće zemlje preko Luke Koper (Slovenija) mogu biti otpremljena jedino ako udovoljavaju uvjetima iz Odluke Komisije 2016/2008 članak 4. – moraju biti cijepljene i imune (od cijepljenja ne smije proći više od 12 mjeseci) i na gospodarstvu podrijetla ne smije biti necijepljenih, odnosno neimunih goveda. Pošiljke se šalju postupkom usmjeravanja sukladno članku 12. predmetne Odluke.

 
27.12.2017

Obavijest o pojavi afričke svinjske kuge u Moldaviji

Obavijest o pojavi afričke svinjske kuge u Moldaviji  
19.12.2017

Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Obrazac: Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji sukladno članku 54. stavka 1. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17) kojim je propisano da uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo, objavljen je na službenoj web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, link: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=54.
 
 
Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji koji imaju do dvije rasplodne ženke registriraju se u skladu s člankom 54. stavkom 1. Zakona o zaštiti životinja i na takve uzgoje ne primjenjuju se posebni zahtjevi koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji propisani Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji („Narodne novine“, broj 56/09).
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (Narodne novine, broj 56/09) na snazi je do donošenja novoga pravilnika koji se mora donijeti dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti životinja.
 

Obrazac zahtjeva za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji  
03.04.2017

Upravne pristojbe

Dana 01. veljače 2017. godine stupila je na snagu nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17) 
30.03.2017

Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom

Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom
 

 
30.11.2016

Simulacijska vježba

 
22.11.2016

Očitovanje Hrvatske veterinarske komore, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog instituta na priopćenje Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Zajedničko očitovanje Hrvatske veterinarske komore, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog instituta na priopćenje Hrvatske komore zdravstvenih radnika koje je 16. studenoga 2016. godine objavljeno u više elektroničkih i tiskanih medija,
 a u kojem je iznesen čitav niz netočnih i nepotpunih informacija kojima se degradira ugled veterinarske struke.
13.06.2016

Bolest kvrgave kože potvrđena u Srbiji

Prvo izbijanje bolesti kvrgave kože prijavljeno je na području Republike Srbije, u općini Bujanovac  (južni dio Srbije).
 
06.06.2016

Radionice o provedbi programa kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti domaćih životinja u 2016. godini, provedbi veterinarskog pregleda gospodarstva te registru reprodukcijskog materijala

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, uz sudjelovanje Hrvatske poljoprivredne agencije, organizira u tjednu 13. – 17. lipnja 2016. godine radionice 
11.05.2016

Kampanja podizanja svijesti o kontroli populacije pasa lutalica ''Svojem psu možete reći sve……..osim zbogom ''

Informacija o kampanji za kontrolu populacije pasa lutalica koju provodi ovo tijelo u suradnji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) počevši od 13. svibnja 2016. godine do kraja 2016. godine 
11.04.2016

Objavljena nova Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 01. travnja do 31. prosinca 2016. godine

U Narodnim novinama broj 31/2016 od 08. travnja 2016. godine objavljena je  Naredba o  mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 01. travnja do 31. prosinca 2016. godine
18.03.2016

Odmorište ''Royal Haskovo'' jedino otvoreno odmorište u Bugarskoj

Ukoliko životinje idu na dugo putovanje dana 18. 3 2016 godine zaprimljena je obavijest kojom nacionalna kontakt točka iz Bugarske  podsjeća da je odmorište ''Royal Haskovo'' jedino otvoreno odmorište u Bugarskoj i zadnje u EU, te da je preko vikenda totalno puno te traže da se rezervacije istog rade unaprijed kako ne bi bilo problema sa smještajem.
 
03.03.2016

Tehnička nadogradnja dijela aplikacije HPA

Uslijed potrebe za tehničkom nadogradnjom dijela aplikacije HPA osmišljenog za uzimanje uzoraka krvi, predmetna aplikacija neće biti u funkciji u razdoblju od 12. ožujka do 03. travnja .
23.12.2015

NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama broj 135/15 od 16. prosinca objavljen je  NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti 
23.12.2015

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/15-01/663; urbroj: 525-
-10/1103-15-3 od 3. srpnja 2015., objavljenog u Narodnim novinama broj 76/15 od 10. srpnja 2015. 
15.12.2015

Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja

U Narodnim novinama broj 133 od 9. prosinca 2015. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja.
10.11.2015

Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini

Ministar poljoprivrede donio je Odluku KLASA: 322-01/15-01/945 URBROJ: 525-10/0249-15-1 od 28. listopada 2015. godine kojom određuje način obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini u skladu s člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju u mjestu podrijetla životinje (Narodne novine, broj 87/08) te postupanje u slučajevima kada gospodarstva ne ispunjavaju uvjete za obavljanje veterinarskog pregleda.
 
05.10.2015

Važna informacija za subjekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Izmjenom Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14) i stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, br. 84/15) u kolovozu 2015. godine, došlo je do promjene nadležnosti u objektima – mesnice (maloprodajni objekti), automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati, dr.), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice, pokretne ribarnice). 
30.09.2015

Smjernice za odgovornu primjenu antimikrobnih pripravaka u veterinarskoj medicini

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Europska komisija (EC) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) izradili su zajedničke višegodišnje akcijske planove i smjernice s ciljem promicanja odgovorne primjene antimikrobnih pripravaka, kako bi se u konačnici zaštitilo zdravlje ljudi.
 
17.09.2015

OBAVIJEST O ZATVARANJU MAĐARSKO –SRPSKE GRANICE

Nastavno na zaprimljenu  obavijest nadležnog tijela Republike Mađarske dana 16. rujna 2015. godine upućenu svim zemljama članicama Europske unije, izvješćujemo vas da je zbog primjene određenih sigurnosnih mjera u odnosu na trenutnu situaciju s imigrantima na granici sa Srbijom, izlazna točka Roszke zatvorena.  
08.09.2015

Objavljen je novi Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

U Narodnim novinama br. 84/15 objavljen je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, koji zamijenjuje Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (N.N., br. 125/08, 55/09 i 130/10), a stupio je na snagu 06. kolovoza 2015.
 
14.07.2015

Obavijest o raspisivanju natječaja za Međimursku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Krapinsko-zagorsku županiju

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 76 od 10. srpnja 2015. godine objavljen natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu 
01.06.2015

Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju

U Narodnim novinama broj 58 od 28.05.2015. godine objavljen je Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (»Narodne novine« br. 181/03 i 145/08), a kojim je određen rok od 30 dana od dana objave ovog Naputka u »Narodnim novinama«, u kojem posjednici mogu iskoristiti pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije za provedbu poslova iz stavka 3. članka 109. Zakona o veterinarstvu za 2015. godinu. 
21.05.2015

Obavijest o uspostavi jedinstvenog centra za prihvat narudžbi za sakupljanje životinjskih lešina

Uspostavljen je jedinstveni broj za prihvat narudžbi za sakupljanje životinjskih lešina u suradnji Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i tvrtke Agroproteinka d.d.

Service Desk za prihvaćanje obavijesti o potrebi sakuplanja životinjskih lešina putem Call centra je na broj  072/500-605
18.05.2015

Obavijest poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama 52/14 od 13. svibnja 2015. godine objavljena je Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/14-01/1745; urbroj: 525-10/1103-14-1 od 30. listopada 2014., objavljenog u Narodnim novinama broj 136 od 19. studenoga 2014.
18.05.2015

Obavijest poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola

U Narodnim novinama 52/14 od 13. svibnja 2015. godine objavljeno je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola propisanih člankom 109. stavkom 1. Zakona o veterinarstvu
17.03.2015

Početak cijepljenja lisica u 2015. godini

Početak cijepljenja lisica u 2015. godini. 
26.02.2015

Pojava visoko patogene influence ptica

Pojava visoko patogene influence ptica podtip H5N8 u uzgoju tovnih pataka na području županije Bekeš u Mađarskoj
18.02.2015

Dobar posao u Italiji!

Izgubljen pas sretno vraćen vlasnicima! 
29.08.2014

Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2014. godini

Veterinarski pregled počinje 1. rujna 2014. godine i traje do 23. prosinca 2014. godine  
28.07.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

U Narodnim novinama 88/14 od 23. srpnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
18.06.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigursnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala u Narodnim novinama 73/14 od 16. lipnja 2014. godine natječaj za jedinicu lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.  
06.06.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigursnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala u Narodnim novinama 68/14 od 4. lipnja 2014. godine natječaj  za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
06.06.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji

U Narodnim novinama 68/14 od 04. lipnja 2014. godine objavljena je obavijest o poništenju natječaja za jedinicu lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije. 
04.06.2014

Uputa posjednicima životinja za postupanje na poplavljenim i poplavom ugroženim područjima

Na poplavljenim i poplavom ugroženim područjima postoji povećani rizik te opasnost od izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti. 

30.05.2014

Započeo Veterinarski pregled gospodarstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Temeljem Odluke ministra započelo je obavljanje veterinarskog pregleda gospodarstva na područjima ugroženima poplavom.  
26.05.2014

VOLONTIRANJE NA POPLAVOM UGROŽENIM PODRUČJIMA ŽUPANIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane  Ministarstva poljoprivrede ovim putem poziva sve dr. med. vet. koji su spremi volontirati na poplavom ugroženom prostoru da se jave na mob: +385 98 1616 477; e-mail: csavs@hvk.hr.
26.05.2014

Obavijest svima koji su zbrinuli pse sa poplavljenih područja

Dostava podataka o psima zbrinutim s poplavljenih područja 
06.05.2014

Poništenje dijela natječaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

U Narodnim novinama br. 53/14 od 29. travnja 2014. godine Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje poništenje dijela natječaja.

06.05.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja u Zadarskoj županiji

U Narodnim novinama br. 51/14 od 25. travnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu. Natječaj se raspisuje za dodjelu javnih ovlasti na jedinicama lokalne samouprave Benkovac, Stankovci, Polača i Lišane Ostrovičke u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije.

29.04.2014

Obavijest o objavi natjačaja za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola.

U Narodnim novinama broj 52/14 od 28. travnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola. 
01.04.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 36/14 od 26. ožujka 2014. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.
 
10.03.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja u Ličko-senjskoj županiji

U Narodnim novinama br. 30 od 05. ožujka 2014. godine objavljeno je poništenje dijela natječaja.
03.03.2014

Početak rada modula Obrasci u SVIS-u

Dana 03. ožujka 2014. godine s radom počinje modul Obrasci Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). 
28.02.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji

U Narodnim novinama br. 27/14 od 26.02.2014. objavljena je odluka o poništenju dijela natječaja u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
24.02.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Požeško-slavonskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj, Istarskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj, Kopirivničko-križevačkoj, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Zagrebu

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 24/14 od 21. veljače 2014. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.  
20.12.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Bjelovarsko-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 154/13 od 19. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu. 
18.12.2013

Izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj

U skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja („Narodne novine“, br. 71/12) i Odlukom Komisije o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga i kriterijima za prikupljanje informacija o bolesti (2008/185/EC), izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj, istim je propisano uzimanje, dostava i laboratorijsko pretraživanje uzoraka te uvjeti za dodjeljivanje statusa gospodarstvima svinja u odnosu na bolest Aujeszkoga.

 
18.12.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 150/13 od 13. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu. 
13.12.2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

U Narodnim novinama broj 148. od 11. prosinca 2013. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.
22.11.2013

Uputa za postupanje prilikom klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu

S obzirom na potrebu klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja određeno  je provođenje postupaka sa svinjama prije klanja u svrhu zaštite dobrobiti životinja te usklađenosti s važećim zakonodavstvom.  
21.11.2013

Obavijest djelomično poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti

Obavijest djelomično poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu i rok za podnošenje prijava.
 
 
12.11.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 134/13 od 09. studenog 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu,  
22.10.2013

PROŠIRENOST ENZOOTSKE LEUKOZE U HRVATSKOJ


Enzootska leukoza goveda je u Hrvatskoj prvi puta potvrđena 70-ih godina na velikim mliječnim farmama na području Osječko-baranjske županije te je od tada sporadično prisutna. U procesu rasformiranja i posljedične prodaje rasplodnih goveda, kao i ilegalnog prometa goveda ili ilegalne nabave rasplodnog podmlatka s dijela velikih mliječnih farmi u protekla dva desetljeća, ELG se sve više počela širiti u manje uzgoje u istočnom dijelu zemlje, s tendencijom širenja na susjedna područja. 
17.10.2013

Početak provedbe oralne vakcinacije lisica

Početak provedbe jesenske akcije oralne vakcinacije lisica.


Plan provedbe oralne vakcinacije lisica:
17.- 23. listopada – Istarska i Primorsko-goranska županija
23. - 31. listopada – Zadarska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska.

Ovisno o vremenskim uvjetima, u studenom se planira distribucija u kontinentalnom dijelu Hrvatske.
30.09.2013

Informacije za pčelare o zakonodavstvu

Informacije za pčelare o zakonodavstvu vezanom uz korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) i pesticida, te o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih bolesti
16.09.2013

Opatija domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara

Opatija će početkom listopada biti domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara - Veterinarskih dana 2013. godine , koji će se održati od 9. do 12.listopada.
 
09.09.2013

Informacija o uzrokovanju svinja na bolest Aujeszkoga

Svi uzgajivači svinja zainteresirani za uzorkovanje svinja u svrhu potvrđivanja statusa gospodarstva „slobodno od bolesti Aujeszkoga“ mogu podnijeti Zahtjev Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane  
04.09.2013

Ulazak pasa koji se smatraju opasnima / The entry of dogs that are considered dangerous

ULAZAK PASA KOJI SE SMATRAJU OPASNIMA NA TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE / THE ENTRY OF DOGS THAT ARE CONSIDERED DANGEROUS TO THE CROATIAN TERRITORY

 
29.08.2013

Objavljen natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisuje
NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
 
26.07.2013

Ljetno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze

U tijeku je ljetno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze sukladno Programu kontrole i suzbijanja varooze u 2013. godini.
 
16.07.2013

Trenutne mogućnosti prometa goveda izvan RH

Nakon dodatnih konzultacija i pojašnjenja trenutnog zdravstvenog statusa populacije goveda u RH, dostavljamo vam pregled situacije s trenutnim mogućnostima prometa goveda izvan RH.
 
05.07.2013

Stavljanje živih životinja na zajedničko EU tržište

Obzirom na početne nedoumice po pitanju stavljanja živih životinja na zajedničko EU tržište, dostavljamo vam pregled trenutne situacije.
02.07.2013

Unos podataka za veterinarski pregled gospodarstava

Unos podataka o pregledu u bazu podataka JRDŽ biti će moguć do petka 05. srpnja 2013. godine u 15 sati.
 
01.07.2013

Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi - novosti

Od 1. srpnja 2013. primjenjuju se :

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., sa svim izmjenama i dopunama).

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011., sa svim izmjenama i dopunama).
 
01.07.2013

Objavljen novi Zakon o veterinarstvu

Na današnji dan objavljen je i donesen novi Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13).
24.06.2013

Odobravanje objekata za uzgoj i valenje peradi koji planiraju stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije

Obzirom da Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine postaje članica Europske unije svi zainteresirani registrirani objekti za perad ili valionice koji žele stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (Narodne novine br. 107/2011 i 42/13) trebaju podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi veterinarstva Zahtjev za odobravanjem objekta za uzgoj i valenje peradi. 
24.06.2013

Mogućnost stavljanja u promet živih svinja na zajedničko EU tržište

U Bruxellesu je, na zasjedanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja, jednoglasno usvojen prijedlog prema kojem će Hrvatskoj, od 01. srpnja tekuće godine, biti omogućen izvoz živih svinja na zajedničko EU tržište. Odluka će biti potvrđena danom pristupa RH Europskoj uniji, te odmah potom i stupiti na snagu.
 
14.06.2013

UZORKOVANJE UGINULIH GOVEDA, OVACA I KOZA NA TSE

U skladu s Naputkom o izmjenama naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (“Narodne novine”, br. 42/13)  
14.06.2013

Javna tribina „Virus zapadnog Nila- kompletna slika“

Hrvatsko mikrobiološko društvo i Uprava veterinarstva uz tehničku potporu Hrvatske agencije za hranu, organiziraju javnu tribinu pod naslovom „Virus zapadnog Nila – kompletna slika“.  
23.05.2013

UPRAVA VETERINARSTVA I OVE GODINE PROVODI PROGRAM ISKORJENJIVANJA BJESNOĆE !Nastavak projekta oralne vakcinacije lisica.
22.05.2013

Nacrt prijedloga Zakona o veterinarstvu

Prijedloge, primjedbe i mišljenja povodom Nacrta prijedloga Zakona o veterinarstvu 
21.05.2013

Posjet delegacije Nacionalne agencije za hranu Gruzije


U razdoblju od 06. – 10. svibnja ove godine Uprava veterinarstva bila je domaćinom studijskoj posjeti delegacije Nacionalne agencije za hranu Gruzije predvođenom zamjenikom direktora i ujedno prvim čovjekom veterinarske službe Gruzije dr. Mikhaelom Sokhadzeom.
02.05.2013

Obavijest o početku rada nove aplikacije NUSPROIZVODI

Od dana 01. svibnja 2013 godine svi subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi dužni su koristiti aplikaciju NUSPROIZVODI za evidentiranje otpreme, prijevoza, privremenog skladištenja i sabiranja lešina životinja
 
25.04.2013

Provođenje deratizacije u svrhu sprječavanja pojave i suzbijanja trihineloze u domaćih svinja

Provođenje deratizacije u svrhu sprječavanja pojave i suzbijanja trihineloze u domaćih svinja u Republici Hrvatskoj u 2013. godini. 
15.04.2013

Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja

U Narodnim novinama broj 42/13 od 10. travnja 2013. godine objavljen je Naputak o izmjenama naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
11.04.2013

Pristup zakonodavstvu Europske unije

Zakonodavstvo koje stupa na snagu na dan pristupanja prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenoga lista Europske unije.

 
25.03.2013

Preporuka Uprave veterinarstva, vezana uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje u svezi s FVO auditom

Od dana 11. - 15. lipnja 2012. godine je FVO misija DG SANCO provela audit u Republici Hrvatskoj vezan uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje.
18.03.2013

Novih 11 kontrolnih lista za provedbu službenih kontrola

U cilju unapređenja sustava provedbe službenih kontrola od strane ovlaštenih veterinara kontrolnih tijela i standardizacije postupanja na razini svih kontrolnih tijela, Uprava veterinarstva je izradila 11 specifičnih kontrolnih lista za provedbu službenih kontrola u različitim vrstama odobrenih objekata u poslovanju s hranom.
12.03.2013

Nove cijene propisanih veterinarskih usluga za 2013. godinu

Odlukom ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine određene su visine naknade za veterinarske usluge za 2013. godinu
07.03.2013

Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

U Narodnim novinama broj 26/13 od 1. ožujka 2013. godine objavljena je Naredba  o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
04.03.2013

Naputak o provođenju mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametičkih bolesti i njihovom finaciranju u 2013. godini

Naputkom se propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 3/13).
26.02.2013

Uputa za provođenje i procjenu rezultata post mortem pregleda u svrhu utvrđivanja mogućih znakova loših uvjeta držanja s obzirom na dobrobit pilića

U sklopu službenih kontrola i pregleda koji se provode prema Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (NN, 99/07) službeni veterinar procjenjuje rezultate pregleda post mortem da bi otkrio moguće znakove loših uvjeta držanja s obzirom na dobrobit životinja, kao što su povećana pojava kontaktnog dermatitisa, parazitoza i sistemskih oboljenja koja nastaju na gospodarstvu ili u jedinici peradnjaka gospodarstva podrijetla. 
22.02.2013

Sudjelovanje na projektu PROMISE

Početkom 2012. godine započela je provedba trogodišnjeg FP7 međunarodnog projekta Europske Unije pod nazivom PROMISE - “Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise”.  
08.02.2013

Omogućen izvoz mesa i mliječnih proizvoda šest domaćih tvrtki u Rusku Federaciju

Uprava veterinarstva, Ministarstva poljoprivrede, zaprimila je dana 07. veljače 2013. godine dopis Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor, Ruske Federacije, kojim je 6 tvrtki subjekata u poslovanju s hranom iz Republike Hrvatske dobilo odobrenje za izvoz svojih mesnih i mliječnih proizvoda na tržište Carinske Unije.

 
22.01.2013

Nova web stranica Uprave veterinarstva

Danas je s radom počela nova, redizajnirana i u mnogočemu poboljšana web stranica Uprave veterinarstva Ministarstva poljoprivrede. Stranica sadrži raznolike teme i usluge kao što su: aktualnosti, kalendar događanja, mreža veterinarskih usluga, zdravlje životinja, dobrobit životinja, promet i označavanje životinja i njihovih proizvoda, hrana životinjskog podrijetla, hrana za životinje, veterinarsko medicinski proizvodi, veterinarska inspekcija, važni linkovi, itd.
09.01.2013

Objavljenja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini.

Objavljenja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini.
30.11.2012

Počinje jesenska akcija ORALNE VAKCINACIJE LISICA na području Republike Hrvatske

Drage građanke i građani, Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede 19. listopada 2012. godine započinje s provedbom jesenske akcije oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske.
22.11.2012

Poziv na javnu raspravu u svrhu donošenja odluke o nastavku provedbe programa iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda

Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede, poziva sve zainteresirane posjednike goveda, predstavnike udruga uzgajivača goveda, tvrtke uključene direktno ili indirektno u ovaj oblik poljoprivredne proizvodnje, na javnu raspravu u svrhu donošenja odluke o nastavku provedbe programa iskorjenjivanja ELG.
15.11.2012

Ministar Jakovina izvijestio javnost o akciji suzbijanja bjesnoće

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina izvijestio je danas javnost na konferenciji za novinare o svim okolnostima provođenje mjera i postupaka oko suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja. U provedenoj akciji suzbijanja i iskorjenjivanja bjesnoće, ukupno je eutanazirana 41 životinja (3 mačke i 38 pasa).
10.11.2012

Svježe svinjsko meso, proizvodi od mesa svinja i školjkaši dobili dozvolu za izvoz u EU

Danas, 02. listopada 2012., Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja Europske komisije (EK) na svojoj je sjednici u Bruxellesu jednoglasno usvojio odluke kojima se Republici Hrvatskoj,  bez ograničenja, dozvoljava izvoz svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja na tržište Europske unije kao i odluku kojom se odobrava izvoz školjkaša. Odluke će stupiti na snagu objavom u Službenom listu Europske unije.
 

Cromaris-u dozvoljen izvoz u Rusku federaciju

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je dopis Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije  kojim je potvrđeno da je tvrtka Cromaris d.d. uključena u registar Carinske unije odnosno stavljena na popis subjekata iz kojih je dozvoljen uvoz u Rusku federaciju.

Kalendar događanja