Novi slučaj VPIP u divljih ptica na području Vukovarsko-srijemske županije
Nastavno na obavijest od 23. studenog 2023. godine o utvrđenoj visokopatogenoj influenci ptica (VPIP) podtipa H5N1na farmi tovnih purana u općini Oriovac na području Brodsko-posavske županije, obavještavamo o novom slučaju VPIP u populaciji divljih ptica potvrđenom dana 5. siječnja 2024. godine u dva crvenokljuna labuda na području naselja Sopot u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 
 
Od početka jesenske migracije divljih ptica, u periodu od 1. rujna 2023. godine do 8. siječnja 2024. godine, putem europskog sustava za prijavu bolesti prijavljeno je ukupno 515 izbijanja (od čega 159 izbijanja u domaće peradi, 18 izbijanja u ptica u zatočeništvu i 338 slučajeva u divljih ptica) na području 29 europskih zemalja.
 
Prikaz broja izbijanja visokopatogene influence ptica u državama članicama EU i drugim europskim zemljama za razdoblje od 1. rujna 2023. godine do 8. siječnja 2024. godine:Od 18. studenoga 2023. godine na snazi je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN, 138/2023). Mjere propisane predmetnom Naredbom se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.
 
U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:
  • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
  • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
  • cijanoza kreste i podbradnjaka,
  • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
  • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
  • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
  • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.
I ovim putem podsjećamo subjekte da poštuju biosigurnosne mjere u uzgojima te da svaku promjenu zdravstvenog stanja, parametara proizvodnje ili uginuća životinja bez odgađanja prijave svom veterinaru.


Kalendar događanja