BALAI Direktiva: promet životinja, sjemena i jajnih stanica


BALAI Direktiva, Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (Narodne novine, broj 137/13), propisuje zahtijeve koji se primjenjuju u prometu između država članica Europske unije i uvozu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima sljedećih propisa:
 
1. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012)
2. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, br. 60/2008 i 135/2008)
3. Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, broj 74/2008)
4. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 78/2012)
5. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj134/2013)
6. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, br. 107/2011 i 42/2013)
7. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/2008, 36/2010 i 43/2013)
8. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009 i 44/2013)
9. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»Narodne novine«, br. 41/2009 i 32/2013)

 
Ovisno o vrsti životinje koja se stavlja u promet, te o odredištu na koje se životinja šalje ili mjestu porijekla s kojeg životinja dolazi, objekti, zavodi ili centri moraju biti odobreni ili registriani od strane nadležnog tijela (Uprava za veterinarstvo i sigurnsot hrane), sukladno odredbama ovog Pravilnika.

 
Životinje, sjeme i embriji na koje se odnosi Pravilnik (Balai Direktiva):
 • više od 5 kućnih ljubimaca u pratnji ovlaštene osobe – ili bilo koji kućni ljubimac koji nije u pratnji vlasnika više od 5 dana
 • psi, mačke i pitome vretice koji su kastrirani prije udomljavanja ili ne pripadaju pod propise o nekomercijalnom kretanju
 • majmuni, obični majmuni i čovjekoliki majmuni
 • polumajmuni, npr.: lemuri, galagoi, lorisi, madagaskarski prstaši i avetnjaci
 • kopitari i papkari koji nisu domaće životinje, npr.: ljame, alpake, antilope, deve, divlje svinje, tapiri, nosorozi, žirafe, slonovi, vodenkonji
 • ptice držane u zatočeništvu i perad za sajmove, izložbe i natjecanja koja nisu pokrivena propisima za ptice i perad
 • pčele medarice
 • čagljevi, lisice, vukovi, hijenski psi, hijene
 • medvjedi, npr.: sjeverni, američki crni, grizli, crvene pande ili veliki pande
 • rakuni, nosati rakuni i druge rakunolike zvijeri novog svijeta (porodica Procyonidae)
 • vidre, kune, tvorovi, jazavci, smrdljivci i gorske kune
 • nedomestificirane mačke poput puma, geparda, lavova, tigrova i leoparda
 • šišmiši, npr.: šišmiši vampiri, leteće lisice, šišmiši plodojedi,
 • letaši (engleski gliders - red tobolčara Diprotodontia)
 • kožuškari i leteće vjeverice
 • tobolčari, npr.: koale, klokani, vombati i valabiji
 • penjaši, jazavičari, zecouhi jazavičari, tobolčarske mačke i crni koljaši
 • mravojedi, ljenivci, pasanci
 • rovke, krtice i ježevi
 • kunići i zečevi
 • glodavci, npr.: bisagaši, vjeverice, miševi, štakori, hrčci, voluharice, dabrovi, gerbili
 • sjeme i zametci koji nisu od goveda ili svinja


 

Kalendar događanja