Odobravanje timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka


Procedura odobravanja timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (BALAI DIREKTIVA)

U svrhu odobravnja timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Pravilnik), za tim za sakupljanje zametaka ili tim za proizvodnju zametaka potrebno je podnijeti Zahtijev za odobravnje timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Zahtijev za odobravanje)


Obrazac Zahtijeva za odobravnje.

Original Zahtijeva za odobravanje, potrebno je poslati na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Planinska 2a, 10 000 Zagreb,

sa naznakom “Zahtijev za odobravanje timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije”


Sukladno članku 47. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) timovi za sakupljanje zametaka i timovi za proizvodnju zametaka moraju udovoljavati propisanim uvjetima koje ministar propisuje pravilnikom. Po zaprimljenom zahtjevu čelnik Uprave osniva stručno povjerenstvo. Temeljem zapisnika o izvršenom nadzoru, na prijedlog stručnog povjerenstva čelnik Uprave donosi Rješenje o odobravanju timova. Upisnik odobrenih timova vodi Uprava, a objavljuje se na web stranici Ministarstva. Uprava donosi rješenje kojim ukida Rješenje o odobravanju timova i briše pravnu ili fizičku osobu iz upisnika u slučajevima: podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe, nakon utvrđenih nedostataka u inspekcijskom nadzoru u skladu s člankom 141. ovoga Zakona ili prestanka obavljanja djelatnosti.
 

Kalendar događanja