Odobravanje centara za sakupljanje sjemena i centara za skladištenje sjemena


Procedura odobravanja centara za sakupljanje sjemena i/ili centara za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (BALAI DIREKTIVA)

U svrhu odobravnja centra za sakupljanje sjemena i/ili centra za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Pravilnik), za centra za sakupljanje sjemena i/ili centar za skladištenje sjemena potrebno je podnijeti Zahtijev za odobravnje centra za sakupljanje sjemena i/ili centra za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Zahtijev za odobravanje)Obrazac Zahtijeva za odobravanje.

Original Zahtijeva za odobravanje, potrebno je poslati na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Planinska 2a, 10 000 Zagreb,

sa naznakom

“Zahtijev za odobravanje centra za sakupljanje sjemena i/ili centra za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije”
 

 Sukladno članku 47. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) centri za sakupljanje sjemena i centri za skladištenje sjemena moraju udovoljavati propisanim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje ministar propisuje pravilnikom. Po zaprimljenom zahtjevu čelnik Uprave osniva stručno povjerenstvo. Temeljem zapisnika o izvršenom nadzoru objekta, na prijedlog stručnog povjerenstva čelnik Uprave donosi Rješenje o udovoljavanju objekata. Upisnik odobrenih objekata vodi Uprava, a objavljuje se na web stranici Ministarstva. Uprava donosi rješenje kojim ukida Rješenje o udovoljavanju objekata i briše pravnu ili fizičku osobu iz upisnika u slučajevima: podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe, nakon utvrđenih nedostataka u inspekcijskom nadzoru u skladu s člankom 141. ovoga Zakona ili prestanka obavljanja djelatnosti.
 

Kalendar događanja