Kontakt


Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Centrala: (01) 6106 111, Fax: (01) 6109 201

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Planinska 2a, 10 000 Zagreb

Tajnica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane: (01) 6443 540, Fax: (01) 6443 899
e-mail: veterinarstvo@mps.hr


Kalendar događanja