Novosti

28.11.2023

OBAVIJEST POSJEDNICIMA ŽIVOTINJA

Od dana 8. prosinca 2023. godine poslove javnih ovlasti iz članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu na jedinici lokalne samouprave Viškovci u sastavu jedinice regionalne samouprave Osječko-baranjske županije umjesto Veterinarske ambulante Unterajner d.o.o. obavljat će Veterinarska stanica Đakovo d.o.o., Kralja Tomislava 33, Đakovo. 
23.11.2023

Zbog visokog rizika od pojave visokopatogene influence ptica u Republici Hrvatskoj naređuje se obvezno držanje domaće peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama


Dana 15. studenog 2023. potvrđeno je izbijanje influence ptica u općini Oriovac na području Brodsko- posavske županije. Nastavno na potvrdu influence ptica, Rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede određena je zona zaštite i zona nadziranja, a koje se odgovarajući primjenjuje na subjekte u zoni ograničenja koji drže perad i ptice u zatočeništvu te na druge relevantne pravne ili fizičke osobe. Dodatnim laboratorijskim testovima, zaključno s danom 20. studenog 2023. dokazano je da se radi o visokopatogenoj influenci ptica podtipa H5N1.

U zoni ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenoj zbog pojave influence ptica, zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti predmetna bolest. Eventualna izuzeća o premještanju moguća su u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i odobrenjem od strane veterinarske inspekcije državnog inspektorata.

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 138/23), koja je stupila na snagu 18. studenoga 2023. godine, propisuje mjere obveze držanja sve peradi i ptice u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi. Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske.


Zbog povećanog broja izbijanja bolesti i u domaće peradi i u divljih ptica, europske institucije kontinuirano obavještavaju o visokoj vjerojatnosti pojave bolesti i „nove epidemije“ na europskom kontinentu koja se očekuje tijekom jesenske migracije divljih ptica močvarica obzirom da iste direktno i indirektno ugrožavaju gospodarstva s domaćom peradi.

U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih subjekata koji drže perad i ptice u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi i ptica u zatočeništvu.


NAREDBA o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN, 138/2023)

RJEŠENJE o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja influence ptica 

10.11.2023

Pojašnjenje mjera zona ograničenja I. i II. za divlje svinje


Informacije o izuzećima sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2023/594 vezano na svježe meso, mesne proizvode i sve druge proizvode životinjskog podrijetla dobivene od divljih svinja možete pronaći klikom na POJAŠNJENJE

Kalendar događanja