Odobravanje objekata za uzgoj i valenje peradi koji planiraju stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije


Obzirom da Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine postaje članica Europske unije svi zainteresirani registrirani objekti za perad ili valionice koji žele stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (Narodne novine br. 107/2011 i 42/13) trebaju podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi veterinarstva Zahtjev za odobravanjem objekta za uzgoj i valenje peradi.
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (Narodne novine br. 107/2011) je preuzeo odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 158/2009 od 30. studenog 2009. godine o uvjetima zdravlja životinja  koji uređuju promet unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje.

Bilo koji registrirani subjekt za držanje peradi ili valionica koja namjerava prometovati peradi i jajima za nasad na tržištu Europske unije mora podnijeti zahtjev za odobravanje objekta za uzgoj peradi i valjenje jaja.
 
a) Zahtjev za odobravanje objekta za uzgoj peradi i valjenje jaja podnosi se:
 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava veterinarstva
Planinska 2a, 10000 Zagreb
 
Obrazac zahtjeva (Word) za odobravanje objekta za uzgoj peradi i valjenje jaja biti će objavljen na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave veterinarstva (www.veterinarstvo.hr).
 
Dostaviti:

- popunjen zahtjev

- priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda,
 
Uz ispunjeni obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:
  1. tehničko-tehnološki i građevinski projekt;
  2. projekt sustava opskrbe vodom i strujom;
  3. projekt kanalizacijskog sustava;
  4. popis opreme i opis mjera za sanitarnu zaštitu objekta i aparata.


- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u korist državnog proračuna   Republike Hrvatske u iznosu od 520,00 kn (petstotinadvadeset kuna),  (1001005-1863000160; poziv na broj odobrenja 64 5002-1079-06-matični broj).
 
b) Po primitku zahtjeva, službeni veterinar lokalnog veterinarskog ureda obavit će pripreme za inspekciju usklađenosti sa zahtjevima. Ova inspekcija utvrdit će dali je objekt, uključujući procedure postupanja sukladan zahtjevima Direktive Vijeća Europe 2009/158/EC od 30.studenog 2009 o uvjetima zdravlja životinja kojima se prometuje na tržištu EU, kao i o uvozu peradi i jaja za valenje iz trećih zemalja, a koja je Pravilnikom transponirana u nacionalnu legislativu.
 
Službeni veterinari će tijekom inspekcije sukladnosti provjeriti kako vlasnik objekta primjenjuje zahtjeve gore navedene Direktive u konkretnim okolnostima. Po završetku inspekcije, službeni veterinar uputit će vlasnika objekta o svim promjenama koje treba eventualno obaviti, kako na objektu, tako i u operativnim procedurama, s ciljem potpune sukladnosti sa zahtjevima. 
 Ovisno o vrsti peradi i drugim okolnostima provest će se pretraga na Salmonelu i Mycoplasmu, prije odobravanja objekta. 
Ako su rezultati inspekcijskog nadzora zadovoljavajući, službeni veterinar sastavit će izvješće koje dostavlja Upravi veterinarstva.
 
c) Po zaprimanju izvješća službenog veterinara, Uprava veterinarstva izdati će rješenje o odobrenom objektu s jedinstvenim odobrenim brojem.
 
Izvoz će biti moguć šest tjedana nakon dana inspekcijskog nadzora.
 
Nakon izdavanja odobrenja, odobrenom objektu biti će dodijeljen odobreni broj koji počinje sa slovima “HR” nakon kojih slijede slova koja specificiraju proizvodnju u objektu: “VAL” za valionicu, “U” za uzgoj, “R” za rasplod i četveroznamenkasti broj (HR-VAL-0001). Objektima koji se bave s više vrsta proizvodnji biti će dodijeljen odobreni broj koji će sadržavati oznaku svake pojedine proizvodnje.
 Odobreni objekt biti će upisan u Registar peradi za rasplod i valionica pri Upravi veterinarstva i objavljen na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave veterinarstva (www.veterinarstvo.hr).
 
Za sva dodatna pitanja i informacije kontakt osoba je Andrija Damjanović, te se možete javiti putem mailom na e-mail: andrija.damjanovic@mps.hr ili telefonom na broj: 01 6443 847.
 
 

Kalendar događanja