Specificirani rizični materijal (SRM) u ovaca i koza – NOVO!


Specificirani rizični materijal (SRM) u ovaca i koza – NOVO!

Europska komisija je Uredbom (EU) 2018/969 revidirala popis SRM-a u ovaca i koza te se od 29. srpnja 2018. godine kao SRM u ovaca i koza definiraju slijedeća tkiva:
  • lubanja (uključujući mozak i oči) i leđna moždina životinja starijih od 12  ili koje imaju trajne sjekutiće koje su izbile kroz desni ili starijih od 12 mjeseci prema procjeni metodom koju je odobrilo nadležno tijelo.

Odstranjivanje SRM- a je mjera propisana u svrhu smanjenja rizika od pojave goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u goveda, ovaca i koza, a SRM je definiran Prilogom V. Uredbe (EZ) br. 999/2001. Pravila odstranjivanja i uklanjanja SRM- a određena su Prilogom V. Uredbe (EZ) 999/2001 te Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

Na temelju znanstvenih dokaza te uzimajući u obzir povoljnu epidemiološku situaciju u pogledu GSE-a, odnosno nedostatak epidemioloških dokaza da je grebež ovaca zoonoza, Europska komisija je revidirala aktualni popis SRM- a u malih preživača na način da samo ona tkiva zaraženih malih preživača u kojima su koncentrirane najviše razine moguće infektivnosti GSE-a, budu utvrđene kao SRM. Dakle, tonzile, slezena i ileum ovaca i koza se više ne smatraju SRM- om
 

Kalendar događanja