troškovi u veterinarstvu


Odluka ministrice  o visini naknada  za propisane  veterinarske usluge   (pdf)

Odluka ministrice o izmjenama i dopunama odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge  (pdf)

Cjenik  propisanih veterinarskih usluga koje se podmiruju iz sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske (pdf)

Cijenik  propisanih veterinarski usluga koje podmiruje posjednik (pdf)
   

Odluka o provedbi veterinarskih mjera na velikim životinjama (farmske životinje i kopitari) i kućnim ljubimcima na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko te načinu njihovog financiranja, sa cijenom veterinarskih usluga(pdf)
 
 Odluka ministrice o financiranju mjera sprječavanja i otkrivanja virusa afričke svinjske kuge na području RH

Odluka o visini naknada- Inflenca ptica  8.12.2020..pdf

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi veterinarskih mjera na velikim životinjama (farmske životinje i kopitari) i kućnim ljubimcima na području jedinica lokalne samouprave Jasenovac, Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko u sastavu Sisačko-moslavačke županije te Pokupsko i Kravarsko u sastavu Zagrebačke županije te načinu njihovog financiranja.(pdf)

 Izmjenjeni popis usluga i visini naknade za mjere određene odlukom o liječenju životinja Zagrebačka i Sisačko moslavačka županija (pdf)


 

NAPUTAK ZA ISPOSTAVU RAČUNA OVLAŠTENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA ZA PROPISANE VETERINARSKE USLUGE KOJE SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

Tablica 1. za propisane veterinarske usluge.xlsx

Tablica 2. usluge provedbe mjera čija se provedba sufinancira iz sredstava EU.xlsx 

Tablica br.3. UZORKOVANJA ŽIVOTINJA PRI PROVEDBI NAREĐENIH MJERA.xlsx

Tablica br.4. CIJEPLJENJA ŽIVOTINJA PRI PROVEDBI NAREĐENIH MJERA.xlsx

Tablica br.5. Uzorkovanja na ASK/KSK/BKK.xlxs

Tablica br. 6. Program kontrole OVL i pasivnog nadziranja bjesnoće.xls

Tablica br. 7. PROVEDBA PROGRAMA NADZORA BPJ.xlsx

Tablica br. 8. za Program kontrole salmoneloze u peradi.xls

Tablica br. 9. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA PROPISANE VETERINARSKE USLUGE I DOSTAVU DIJAGNOSTIČKOG MATERIJALA MOTORNIM VOZILOM.xlsx

Tablica br. 10. SPECIFIKACIJA RAČUNA ZA TROŠKOVE DOSTAVE DIJAGNOSTIČKOG MATERIJALA DO LABORATORIJA.xlsx

Tablica br. 11. za obavljene veterinarske preglede na mjestu otpreme, izdane svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje i deaktivacije posjednika.xlsx

Tablica br.12. UZORKOVANJA PRI PROVEDBI Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša.xlsx

Tablica br. 13 za veterinarske usluge po rješenju veterinarskog inspektora.xlsx

Tablica br.14 evidencija uzimanja obrisaka trupova/kože vratova  peradi na liniji klanja.xlsx 

Tablica 15. specifikacija provedbe mjera sprječavanja i širenja INFLUENCE sufinancirana iz sredstava EU xlxs

Tablica 16. usluge provedbe mjera sprječavanja i širenja INFLUENCE sufinancirana iz sredstava EU 01_12 sm xsls


Tablica 17.cijepljenje životinja na području "SMŽ“.

Tablica 18.Odlika za propisane  veterinarske usluge  temeljem odluke o finaciranju na SMŽ
 
Tablica br.18 .Izmjena Odluke za propisane  veterinarske usluge  temeljem Odluke o financiranju na SMŽ
 


 


 

Kalendar događanja