Troškovi u veterinarstvu


Odluka o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva 16.2.2024


Odluka o dopuni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera 3082023.


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva - 10. svibnja 2023. 


Odluka o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva


Odluka o izmjeni odluke o isplati troškova za nabavu cjepiva protiv salmoneloze za cijepljenje provedeno u jatima rasplodne peradi vrste Gallus gallus i jatima konzumnih nesilica vrste Gallus gallus

 


Obavijest o izmjeni sufinanciranog dijela troškova za nabavu cjepiva protiv salmonele

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane sufinancira sredstava utrošenih za nabavu cjepiva protiv salmoneloze peradi vrste Gallus gallus u rasplodnim jatima i jatima konzumnih nesilica na način propisan Naredbom o  provedbi i financiranja mjera sprečavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske u 2023. godini („Narodne novine“ 1/2023).
Sukladno tome, molimo Vas da troškove vezane uz nabavu utrošenoga cjepiva s popratnim izvješćem o provedenim cijepljenjima te kopijama računa iz kojih je vidljiva nabava istoga obvezno uključite u redovite mjesečne troškove koje potražujete od UVSH. Iznos sufinanciranog dijela nabave cjepiva mijenja se temeljem Odluke o izmjeni Odluke o isplati troškova za nabavu cjepiva protiv salmoneloze za cijepljenje provedeno u jatima rasplodne peradi vrste Gallus gallus i jatima konzumnih nesilica vreta Gallus gallus ( KLASA: 322-02/23-01/5, URBROJ: 525-05/0048-21-37, 26 lipnja 2023. godine) i iznosi do najviše 0,084 eura/doza utrošenog cjepiva. Cijena doze valjana za sufinanciranje isključuje iznos PDV-a. Stoga Vas molimo da o istome vodite računa kada posjednicima peradi naplaćujete cjepivo.

NAPUTAK ZA ISPOSTAVU RAČUNA OVLAŠTENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA ZA PROPISANE VETERINARSKE USLUGE KOJE SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE


Tablica br 1. Propisane veterinarske usluge koje se podmiruju iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.xlsx

Tablica br. 2. Specifikacija usluga čija se provedba sufinancira iz sredstava EU-a.xlsx

Tablica br .3. Uzorkovanja životinja pri provedbi naređenih mjera.xlsx

Tablica br. 4. Cijepljenja životinja pri provedbi naređenih mjera.xlsx

Tablica br. 5. Uzorkovanja na ASK/KSK/BKK.xlxs

Tablica br. 6. Program kontrole OVL i pasivnog nadziranja bjesnoće.xls

Tablica br. 7. Program nadziranja infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1-24) .xlsx

Tablica br. 8. Program kontrole salmoneloze u peradi.xls

Tablica br. 9. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA PROPISANE VETERINARSKE USLUGE I DOSTAVU DIJAGNOSTIČKOG MATERIJALA MOTORNIM VOZILOM.xlsx

Tablica br. 10. Specifikacija računa za troškove dostave dijagnostičkog materijala do laboratorija.xlsx

Tablica br. 11. Specifikacija računa za obavljene veterinarske preglede gospodarstva, biosigurnost na farmama, veterinarske preglede na mjestu otpreme, izdane svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje i deaktivacije posjednika.xlsx

Tablica br. 11.a  Specifikacija računa premještanja životinja po putnim listovima.xlxs

Tablica br. 13 Za veterinarske usluge po rješenju veterinarskog inspektora.xlsx

Tablica 15. Specifikacija provedbe mjera sprječavanja i širenja INFLUENCE sufinancirana iz sredstava EU (12.01.2024.) xlxs

Tablica 16. Usluge provedbe mjera sprječavanja i širenja INFLUENCE sufinancirana iz sredstava EU 01_12 sm xsls

Tablica br. 19 Evidencija i obračun Svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinjeASK -  SPECIFIKACIJA USLUGA, TROŠKOVA PRIJEVOZA TE TROŠKOVA DOSTAVE DIJAGNOSTIČKOG MATERIJALA DO LABORATORIJA PRI PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA  ASK (21.8.2023.)


 


 


Kalendar događanja