troškovi u veterinarstvu


 Cijene propisanih veterinarski usluga u 2019. godini koje podmiruje posjednik (pdf)

Odluka ministra o visini naknada za propisane veterinarske usluge za 2019. godinu (pdf)

Odluka o financiranju. (pdf) 


Cjenik propisanih veterinarskih usluga koje se podmiruju iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u  2019.godine.


 
NAPUTAK ZA ISPOSTAVU RAČUNA OVLAŠTENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA ZA PROPISANE VETERINARSKE USLUGE KOJE SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE 3.6.2020.

Tablica 1. za propisane veterinarske usluge.xlsx

 Tablica 2. usluge provedbe mjera čija se provedba sufinancira iz sredstava EU.xlsx

Tablica br.3. UZORKOVANJA ŽIVOTINJA PRI PROVEDBI NAREĐENIH MJERA.xlsx

Tablica br.4. CIJEPLJENJA ŽIVOTINJA PRI PROVEDBI NAREĐENIH MJERA.xlsx

Tablica br.5.  Programima  nadziranja KSK-ASK u divljih svinja.xls

Tablica br. 6. Program kontrole OVL i pasivnog nadziranja bjesnoće.xls

Tablica br. 7. PROVEDBA PROGRAMA NADZORA BPJ.xlsx

Tablica br. 8. za Program kontrole salmoneloze u peradi.xls

Tablica br. 9. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA PROPISANE VETERINARSKE USLUGE I DOSTAVU DIJAGNOSTIČKOG MATERIJALA MOTORNIM VOZILOM.xlsx

Tablica br. 10. SPECIFIKACIJA RAČUNA ZA TROŠKOVE DOSTAVE DIJAGNOSTIČKOG MATERIJALA DO LABORATORIJA.xlsx


Tablica br. 11. za obavljene veterinarske preglede na mjestu otpreme, izdane svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje i deaktivacije posjednika.xlsx

Tablica br.12. UZORKOVANJA PRI PROVEDBI Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša.xlsx


Tablica br. 13 za veterinarske usluge po rješenju veterinarskog inspektora.xlsx

Tablica br.14 EVIDENCIJA UZIMANJA OBRISAKA TRUPOVA / KOŽA VRATOVA PERADI NA LINIJI KLANJA
Kalendar događanja