Uvjeti za uvoz kućnih ljubimaca u RH


Kad putujete sa svojim kućnim ljubimcem odgovorni ste za njega.

Kada dovodite svog kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku snosite svu odgovornost za ispunjavanje uvjeta za uvoz. To znači da se sami morate raspitati i saznati koji su to uvjeti. Provjerite na primjer da li je vaš kućni ljubimac na vrijeme cijepljen odnosno ponovno cijepljen (revakciniran) i da li ima važeću putovnicu ili veterinarski certifikat. Ako vaš kućni ljubimac po dolasku na granični prijelaz ne ispunjava zahtjeve, ulazak u Republiku Hrvatsku može vam biti odbijen, odnosno životinja može biti vraćena u zemlju podrijetla ili stavljena u karantenu. Kao vlasnik životinje, snosite sve troškove koji su nastali provođenjem tih mjera. Ako ne možete platiti troškove vaš kućni ljubimac može biti usmrćen (eutanaziran).


Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca - brošura


Uvjeti za nekomercijalni unos kućnih ljubimaca u pojedine zemlje:

Australija

Europska unija

Kanada

SAD

Novi Zeland

Švicarska

Ostalo1

Ostalo2

Kalendar događanja