Zaštita životinja u vrijeme usmrćivanja


LETAK - Zaštita životinja u vrijeme usmrćivanja 

Pravilnikom o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (NN, 83/11) određuju se pravila za usmrćivanje životinja koje se uzgajaju ili drže radi proizvodnje hrane, vune, kože, krzna ili ostalih proizvoda kao i u svrhu depopulacije i s usmrćivanjem povezanih postupaka.
 
Ovim se Pravilnikom uspostavljaju nova pravila kao što je razvoj standardnih operativnih postupaka, osposobljenost osoblja, donose se pravila za omamljivanje i korištenje opreme za omamljivanje, traži se udovoljavanje tehničkim pravilima vezano za izgradnju, konstrukciju i opremanje klaonice, imenuje se osoba odgovorna za dobrobit životinja u vrijeme usmrćivanja.
Uvjeti pod kojima se usmrćuju životinje držane u svrhu proizvodnje imaju izravan ili neizravan učinak na tržište hranom, hranom za životinje ili ostalim proizvodima te na sposobnost tržišnog natjecanja te se iz toga razloga određuju jednaka pravila za sve subjekte u poslovanju i to subjekte u poslovanju s hranom, farme, sabirne centre i sajmove, odmorišta i valionice.
Pravilnik se primjenjuje na klanje životinja u klaonicama ili na farmama kao i pri usmrćivanju životinja u svrhu kontrole bolesti.
Međutim, opsegom Pravilnika o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja ne treba biti obuhvaćeno klanje:
  • tradicionalno uzgajanih životinja poput konja, magaraca, goveda, ovaca, koza ili svinja koje se drže i u druge svrhe poput, primjerice, kućnih ljubimaca, životinja za sajmove, radnih životinja ili u sportske svrhe (osim ako njihovo usmrćivanje dovodi do proizvodnje hrane ili ostalih prehrambenih proizvoda)
  • divljih ili napuštenih životinja u svrhu kontrole populacije i
  • gmazova i vodozemaca, jer to nisu životinje koje se uobičajeno uzgajaju u svrhu proizvodnje na području Republike Hrvatske.

Kalendar događanja