Veterinarski pregled gospodarstava


Veterinarski pregled gospodarstva obuhvaća svako domaćinstvo, farmu, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom svako mjesto smješteno unutar područja Republike Hrvatske na kojem životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju i drže.

Veterinarski pregled gospodarstva uključuje provjeru:
- brojnog stanja životinja na gospodarstvu;
- označavanja i registracije životinja;
- zaštite zdravlja životinja;
- zaštite - dobrobiti životinja.

Letak Veterinarski pregled gospodarstva

Kalendar događanja