Projekt demerzalnog monitoring (Demmon)


PROJEKT DEMERZALNOG MONITORINGA (DEMMON) pokrenut je 2002. godine kao rezultat suradnje Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i partner-institucije iz Kraljevine Norveške, Instituta za ribarstvo iz Tromsoa. U projektu su osim nositelja i norveškog partnera sudjelovali Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, te stručnjaci s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Splitu.
Prema službenoj statistici u koćarskom ribolovu u teritorijalnom moru Republike Hrvatske lovi se od 4.000 do 6.000 tona morskih organizama. Ovaj ulov ostvaruje više od 500 lovnih jedinica, odnosno preko 1.000 izravno involviranih ribara o kojima ovisi elementarna egzistencija najmanje tolikog broja obitelji, mahom ruralnih, obalnih i otočnih zajednica.

 
CILJEVI
Izravni ciljevi projekta DEMMON bili su:
• procijeniti kvantitativnu i kvalitativnu strukturu lovine u koćarskom ribolovu
• procijeniti utjecaj različitih alata na iskorištavane resurse i strukturu demerzalnih populacija
• steći uvid u socio-ekonomsko značenje koćarskog ribolova u Republici Hrvatskoj
• predložiti opcije gospodarenja u koćarskom ribolovu
• ojačati suradnju svih sudionika u ribarstvu sa zajedničkim ciljem postizanja održivog ribarstva za buduće generacije
 
Dugoročni ciljevi:
• stvaranje sustava kontinuiranog monitoringa demerzalnog ribarstva
• uspostava održivog ribarstva na temelju znanstvenih podloga i podataka
• cjelovito vrednovanje koćarskog ribolova u Republici Hrvatskoj

Kalendar događanja