Biosigurnost na gospodarstvima koja drže svinje


Posjednici svinja dužni su radi sprječavanja unošenja i širenja virusa klasične svinjske kuge (KSK) na svojim gospodarstvima redovito provoditi preventivne biosigurnosne mjere. 
 
Letak - Biosigurnost na gospodarstvima koja drže svinje

Kalendar događanja