Bolest plavog jezika


Bolest plavog jezika (BPJ) je virusna ne-kontagiozna zarazna bolest domaćih (ovce, koze i goveda) i divljih preživača. Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja već virus prenose komarčići (Culicoides). Od bolesti plavog jezika ne obolijevaju ljudi, a bolest se suzbija zbog utjecaja na stočarstvo i zdravlje životinja. Klinički znakovi bolesti najčešći su i najizraženiji u ovaca.

  1. Podaci o izbijanjima bolesti plavog jezika u Republici Hrvatskoj / Information on BTDV occurence in Croatia
  2. Detaljniji podaci o izbijanjima bolesti tijekom 2020-2021 / Detailed information on last BTDV outbreaks in Croatia (2020/2021)


Informacije o bolesti plavog jezika na stranici Europske komisije.

Izuzeća od primjene članka 10. (1)(i) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 u premještanju goveda u Republiku Hrvatsku vezano na infekciju virusom bolesti plavog jezika, u skladu s člankom 13. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

Propisi:

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolest

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) objavila je 29. svibnja 2020. godine samodeklaraciju kojom se Republika Hrvatska proglašava slobodnom od bolesti plavog jezika od 1. siječnja 2020. godine. Samodeklaracija je izrađena u skladu s poglavljem 1.6. i člankom 8.3.3.
Deklaracija se nalazi na sljedećim poveznicama:

S obzirom da su tijekom listopada 2020. godine zabilježeni novi slučajevi bolesti plavog jezika (serotip 4) na području Istarske županije, OIE je označio samodeklaraciju neaktivnom od 15. listopada 2020. godine.

Države slobodne od bolesti te one koje imaju odobreni program iskorjenjivanja bolesti plavog jezika navedene su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa „slobodno od bolesti” i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa.
 
Program nadziranja infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1-24) u 2022. godini

Dodatak I. - popis sentinela - xlsx

Dodatak I. - popis sentinela - pdf

  


Kalendar događanja