Bolest plavog jezika


Bolest plavog jezika (BPJ) je virusna ne-kontagiozna zarazna bolest domaćih (ovce, koze i goveda) i divljih preživača. Bolest se ne prenosi kontaktom između životinja već virus prenose komarčići (Culicoides). Od bolesti plavog jezika ne obolijevaju ljudi, a bolest se suzbija zbog utjecaja na stočarstvo i zdravlje životinja. Klinički znakovi bolesti najčešći su i najizraženiji u ovaca. U goveda i koza u pravilu nastaje skrivena infekcija bez vidljivih kliničkih znakova.

Program nadziranja bolesti plavog jezika u 2021. godini, Verzija 1

Dodatak I - Popis sentinel goveda (PDF)


Dodatak I - Popis sentinel goveda (xml)

Epidemiološki upitnik

Informacije o bolesti plavog jezika na stranici Europske komisije.
 
Propisi:

1) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolest
2) Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika („Narodne novine, broj 73/2009),
3) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (Narodne novine, broj 44/2013)


Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) objavila je 29. svibnja 2020. godine samodeklaraciju kojom se Republika Hrvatska proglašava slobodnom od bolesti plavog jezika od 1. siječnja 2020. godine. Samodeklaracija je izrađena u skladu s poglavljem 1.6. i člankom 8.3.3.
Deklaracija se nalazi na sljedećim poveznicama:

S obzirom da su tijekom listopada 2020. godine zabilježeni novi slučajevi bolesti plavog jezika (serotip 4) na području Istarske županije, OIE je označio samodeklaraciju neaktivnom od 15. listopada 2020. godine.

Države slobodne od bolesti te one koje imaju odobreni program iskorjenjivanja bolesti plavog jezika navedene su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa „slobodno od bolesti” i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa.
 
Dodatne informacije za posjednike životinja: Bolest plavog jezika 

KLINIČKI ZNAKOVI BOLESTI PLAVOG JEZIKA

 
  


Kalendar događanja