Tuberkuloza, bruceloza i enzootska leukoza goveda


Službeno slobodne države članice ili regije država članica Europske unije u odnosu na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda 

 

Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. godine propisuje veterinarske uvjete koji se primjenjuju u prometu goveda i svinja između država članica Europske unije i uvjete potrebne za ostvarivanje statusa države članice ili regije države članice službeno slobodne od tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda.

Predmetna Direktiva je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja. Pravilnik je u siječnju 2016. godine izmijenjen te je objavljen u Narodnim novinama broj 5/2016.

Dodatak B novog Pravilnika, u kojem su prethodno bile odredbe koje se odnose na identifikaciju uzročnika tuberkuloze goveda, tuberkulinski kožni test, dopunsko testiranje te zadaće i odgovornosti državnih instituta i nacionalnih referentnih laboratorija je propisan Uredbom Komisije (EZ) br. 1226/2002 od 8. srpnja 2002. o izmjeni Priloga B Direktive Vijeća 64/432/EEZ (SL L 179, 9. 7. 2002.) koja je izravno primjenjiva te stoga nije prenesena u Pravilnik.

Također, i obrazac zdravstvenog certifikata koji je propisan Provedbenom Odlukom Europske komisije 2015/819 od 22. svibnja 2015. o izmjeni Priloga F Direktivi Vijeća 64/432/EEZ u pogledu obrazaca zdravstvenih certifikata za trgovinu govedima i svinjama unutar Unije (SL L 129, 27. 5. 2015.) je izravno primjenjiv i nije prenesen u Pravilnik.

Države članice ili regije država članica koje su službeno slobodne od tuberkuloze, enzootske leukoze i bruceloze goveda navedene su u Odluci Komisije 2003/467 od 23. lipnja 2003. o uvođenju službenog statusa slobodnog od tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda nekim državama članicama i regijama država članica u pogledu stada goveda (SL L 156, 25.6.2003).


Navedeni propisi se nalaze na slijedećim poveznicama:

 

  1. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (NN 5/2016)
  2. Uredba 1226/2002 (SL L 179) – Dodatak B
  3. Odluka 2015/819 (SL L129) – Dodatak F
  4. Odluka 2003/467 (SL L 156) – proglašavanje država ili regija službeno slobodnima
  5. Odluka 2016/168


 


Kalendar događanja