Bruceloza ovaca i koza
Uzročnik bruceloze ovaca i koza je bakterija Brucella melitensis. Sporadično bolest može uzrokovati i Brucella abortus, ali prirodna infekcija u ovaca i koza je rijetka.
Bruceloza ovaca i koza je endemska u Mediteranskoj regiji, ali se javlja i u drugim dijelovima svijeta.
Klinički bolest karakteriziraju slijedeći simptomi:
  • pobačaj!
  • zaostajanje posteljice
  • orchitis, epididimitis
  • rjeđe se javlja artritis
Informativni letak - Bruceloza ovaca i koza

Uzročnik se izlučuje iscjetkom iz spolnih organa i mlijekom!
Neke epidemiološke značajke bruceloze ovaca i koza:
  • bolest se lako širi, posebno u vrijeme janjenja/jarenja, unutar stada i na druga stada,
  • klinički znakovi nisu patognomonični i mogu izostati,
  • zaražene ženke neće uvijek pobaciti,
  • često se javljaju latentni kliconoše,
  • prijenos je horizontalan i vertikalan, direktnim i indirektnim kontaktom.

B. melitensis je iznimno patogena za ljude. Uzrokuje Maltešku groznicu, jednu od najozbiljnijih zoonoza u svijetu!


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede je u razdoblju 2012. -2013. godine uspješno provela, u punom opsegu, Program nadziranja bruceloze na mliječnim stadima ovaca i koza. Tim testiranjem je obuhvaćeno oko 12 % ukupne populacije ovaca i koza u zemlji. Status stada koja su predmetnim testiranjem ostvarila status stado službeno slobodno od bruceloze ovaca i koza upisan je u JRDŽ.

Od 2014. godine, program se provodi na cijeloj populaciji ovaca i koza u RH. Cilj programa je ostvarivanje uvjeta za dodjelu statusa svim stadima ovaca i koza u RH te održavanje statusa u postojećim službeno slobodnim stadima. Program je u cijelosti financiran iz državnog proračuna.
 

Program kontrole i iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza (B. melitensis) u Republici Hrvatskoj u 2021. godiniU slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja bruceloze ovaca i koza nadležni veterinarski inspektor dužan je provesti epidemiološko istraživanje.

Epidemiološki upitnik - Bruceloza ovaca i koza.


Propisi:

1) Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis) ("Narodne novine", broj 114/14)
2) Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza ("Narodne novine", broj 51/09)
3) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza ("Narodne novine", broj 44/13)


Direktiva 91/68/EEC, koja je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza („Narodne novine“, broj 51/09 i 44/13), propisuje uvjete za ostvarivanje statusa države ili pojedine regije države članice službeno slobodne od bruceloze ovaca i koza.

U Odluci EK 93/52 navedene su države članice ili njihove regije koje su proglašene službeno slobodnima od bruceloze ovaca i koza.

 


 

Kalendar događanja