Bruceloza ovaca i kozaProgram iskorjenjivanja infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u populaciji ovaca i koza u Republici Hrvatskoj

Dodatak I - Epidemiološki upitnik


Uzročnik bruceloze ovaca i koza je bakterija Brucella melitensis. Sporadično bolest može uzrokovati i Brucella abortus, ali prirodna infekcija u ovaca i koza je rijetka.
Bruceloza ovaca i koza je endemska u Mediteranskoj regiji, ali se javlja i u drugim dijelovima svijeta.
Klinički bolest karakteriziraju slijedeći simptomi:
  • pobačaj!
  • zaostajanje posteljice
  • orchitis, epididimitis
  • rjeđe se javlja artritis
Informativni letak - Bruceloza ovaca i koza

Uzročnik se izlučuje iscjetkom iz spolnih organa i mlijekom!
Neke epidemiološke značajke bruceloze ovaca i koza:
  • bolest se lako širi, posebno u vrijeme janjenja/jarenja, unutar stada i na druga stada,
  • klinički znakovi nisu patognomonični i mogu izostati,
  • zaražene ženke neće uvijek pobaciti,
  • često se javljaju latentni kliconoše,
  • prijenos je horizontalan i vertikalan, direktnim i indirektnim kontaktom.

B. melitensis je iznimno patogena za ljude. Uzrokuje Maltešku groznicu, jednu od najozbiljnijih zoonoza u svijetu!


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede je u razdoblju 2012. -2013. godine uspješno provela, u punom opsegu, Program nadziranja bruceloze na mliječnim stadima ovaca i koza. Tim testiranjem je obuhvaćeno oko 12 % ukupne populacije ovaca i koza u zemlji. Status stada koja su predmetnim testiranjem ostvarila status stado službeno slobodno od bruceloze ovaca i koza upisan je u JRDŽ.

Od 2014. godine, program se provodi na cijeloj populaciji ovaca i koza u RH. Cilj programa je ostvarivanje uvjeta za dodjelu statusa svim stadima ovaca i koza u RH te održavanje statusa u postojećim službeno slobodnim stadima. Program je u cijelosti financiran iz državnog proračuna.

U slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja bruceloze ovaca i koza nadležni veterinarski inspektor dužan je provesti epidemiološko istraživanje.


 


 

Kalendar događanja