Upisnik poslovanja akvakulture i autoriziranih objekata za preradu


UPISNIK POSLOVANJA AKVAKULTURE I AUTORIZIRANIH OBJEKATA ZA PRERADU
REGISTER OF AQUACULTURE PRODUCTION BUSINESS AND AUTHORISED PROCESSING ESTABLISHMENTS

Upisnik poslovanja akvakulture koji uzgajaju ribu
Register of aquaculture production business keeping fishUpisnik poslovanja akvakulture koji uzgajaju školjkaše
Register of aquaculture production business keeping mollusc
Autorizirani objekti za preradu koji kolju životinje akvakulture u svrhu kontrole bolesti


Kalendar događanja