Bolest plavog jezika


Bolest plavog jezika (BPJ) akutna je nekontagiozna, sezonska bolest ovaca i drugih preživača, a prenose je insekti. Uzročnik je svrstan u Orbiviruse, porodica Reoviridae.

Ovaj dokument sadržava plan mjera koje se provode u slučaju pojave bolesti plavog jezik (BPJ) u Republici Hrvatskoj.
Prilog IV - Obrasci:

Kalendar događanja