Transmisivne spongiformne encefalopatije


Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) predstavljaju skupinu letalnih bolesti koje se javljaju u ljudi i životinja, a karakterizira ih degeneracija moždanog tkiva. Bolest je prvi puta potvrđena u goveda (goveđa spongiformna encefalopatija) 1986. godine u Velikoj Britaniji, a kasnije su dokazani i drugi oblici TSE u drugih vrsta životinja (grebež u malih preživača; spongiformne encefalopatije jelena…) te u ljudi (Creutzfeldt - Jakobova bolest, Kuru bolest).
Ovaj dokument sadržava plan mjera koje se provode u slučaju pojave TSE u Republici Hrvatskoj.

 Obrasci:


Kalendar događanja