Klasična svinjska kuga


Svinjska kuga (SK) je kontagiozna virusna zaraza koja se prirodno pojavljuje samo u svinja (domaćih i divljih). Uzročnik je RNK virus, svrstan u porodicu Flaviviridae, rod Pestivirus.

Ovaj dokument sadržava plan mjera koje se provode u slučaju pojave klasične svinjske kuge (KSK) u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni krizni plan - Klasična svinjska kuga
Priručnik - Klasična svinjska kuga


Prilog IV - obrasci hitno cijepljenje:

Obavijest o cijepljenju (Word)
Cijepljenje na gospodarstvu (Word)
Dnevni sažetak osobe koja cijepi (Word)
Dnevna evidencija ukupnog broja cijepljenja (Word)
Dnevna evidencija izdavanja i utroška cjepiva (Word)


Obrasci i izvješća pri pojavi klasične svinjske kuge u divljih svinja:

Epidemiloški upitnik_sumnja_potvrđeni slučaj KSK_divlje svinje
Evidencija o odstrijeljenim divljim svinjama
KSK u divljih svinja - obavijest za javnost
Evidencija o uginulim divljim svinjama u lovištu


Obrasci i izvješća pri pojavi klasične svinjske kuge u domaćih svinja:

Kalendar događanja