Bolest kvrgave kože i druge bolesti


Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja („Narodne novine“, broj 115/07) te Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kuge („Narodne novine“, broj 112/08) propisuju obavezu izrade kriznih planova za sljedeće bolesti:
 
  1. Goveđa kuga
  2. Kuga malih preživača
  3. Vezikularna enterovirusna bolest svinja
  4. Epizootska hemoragijska bolest jelena
  5. Ovčje i kozje boginje
  6. Vezikularni stomatitis
  7. Bolest kvrgave kože
  8. Groznica riftske doline
  9. Konjska kuga
 

Nacionalni krizni plan za sve navedene bolesti nalazi se na sljedećoj poveznici:
 
Nacionalni krizni plan bolest kvrgave kože i druge bolesti


 
U nastavku se nalaze priručnici za pojedine bolesti:
 
Priručnik za bolest kvrgave kože

Epidemiološki upitnik - bolest kvrgave kože


Kalendar događanja