Newcastleska bolest


Newcastleska bolest (NB) vrlo je kontagiozna bolest kokoši i mnogih drugih vrsta ptica svih dobi. Uzročnik pripada porodici Paramixoviridae ( PMV-1).

Ovaj dokument sadržava plan mjera koje se provode u slučaju pojave newcastleske bolesti  (NB) u Republici Hrvatskoj.
Prilog IV - Obrasci:

Kalendar događanja