Fascioloidoza


Fascioloidoza je parazitska bolest različitih vrsta životinja uzrokovana velikim jetrenim američkim metiljem (Fascioloides magna). Od divljači, u Republici Hrvatskoj su posebno ugroženi muflon, srna obična i jelen lopatar, zatim jelen obični, dok trenutno invazija ostavlja najmanje posljedica na zdravlje divljih svinja. Fascioloidoza je ozbiljna bolest jelena običnog koja ovisno o vrsti nositelja uzrokuje velike ekonomske štete u vidu loše kondicije, smanjenja tjelesne mase, pada trofejne vrijednosti i povećanog izlučenja putem sanitarnog odstrjela, a u srne obične i visoku stopu uginuća.S obzirom da je riječ o ozbiljnoj invazijskoj bolesti uzrokovanoj nezavičajnom vrstom metilja potrebno je poduzeti sve mjere za sprječavanje širenja i kontrolu ove bolesti. Za suzbijanje fascioloidoze u određenoj populaciji i u određenom staništu potrebno je prvo odrediti prevalenciju bolesti, optimalnu terapijsku dozu lijeka, najprikladniji način aplikacije lijeka, a potom i način praćenja učinkovitosti provedenih zahvata.
 
 Invadirana jetra jelena običnog (D. Konjević, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet)

 
Slijedom navedenog, izrađen je Program kontrole fascioloidoze u populaciji jelena običnog i srne obične na područjima visokog rizika u 2018. godini  u suradnji sa Upravom šumarstva, lovstva i drvne industrije hrane, Ministarstva poljoprivrede te Zavoda za biologiju, patologiju i uzgoj divljači, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrazac za dostavu uzoraka 


 


Kalendar događanja