Newcastleska bolest peradi


O bolesti

Newcastleska bolest peradi (atipična kuga peradi, NB) je vrlo kontagiozna virusna bolest od koje obolijevaju brojne vrste ptica i domaća perad bez obzira na dob. Klinički se bolest jako razlikuje od pojave do pojave. Zaraziti se mogu i druge domaće životinje (telad, ovce svinje), ali to nije od epizootiološkog značaja. Uzročnik NB je RNA virus iz porodice Paramyxoviridae.
 
Posljednji slučaj pojave NB u Republici Hrvatskoj zabilježen je tijekom 2011. godine, kada je bolest potvrđena kod golubova iz uzgoja.
 
Izvori infekcije

Bolesne ptice (domaća perad/kokoš, egzotične ptice, ptice selice)
 • Latentno/inaparentno inficirane ptice/kokoši i ptice u inkubaciji
 • Kontaminirani predmeti, kavezi, prostorije i prijevozna sredstva
 • Voda kontaminirana izmetom
Bolest se širi izravno ili posrednim dodirom s bolesnim ili inficiranim pticama. Prijenos je isključivo horizontalan, aerosolom virusa, različitim zaraznim materijalom (prašina, feces, perje, hrana, stelja, rasplodna jaja, oprema, posjetitelji, lešine uginulih životinja) te uvezenim psitacinama (često asimptomatski nosioci virusa NB)
 
Karakteristični znakovi bolesti

Klinički znakovi bolesti su veoma varijabilni, a ovise o soju virusa, vrsti inficirane ptice, dobi (mlađe ptice su osjetljivije), istodobnoj infekciji s drugim mikroorganizmima te imunološkom statusu jedinke. Klinički se bolest najčešće očituje u kokoši, purana i golubova.
 • Iznenadna uginuća kokoši, bez vidljivih kliničkih simptoma bolesti
 • Inapetenca, opća slabost, promjene na perju, cijanoza kreste i podbradnjaka, pad nesivosti
 • Dišni simptomi (kašljanje, krkljanje, ispružen vrat, prisutnost sluzi u kljunu, otežano disanje uz otvoren kljun)
 • Karakterističan proljev sivo-zelene boje
 • Živčani simptomi (jednostrana kljenut, povremeno trzanje, ataksija, tortikolis, pareza, paraliza nogu i krla)
 • Smrtnost varira, ali može iznositi i do 100%.
 
Liječenje i cijepljenje peradi

Cijepljenje protiv NB se provodi s cjepivom koje je odobrilo nadležno tijelo, a može se primjenjivati u profilaktičke svrhe ili kao nadopuna mjerama kontrole koje se provode pri pojavi bolesti. Nužno je rabiti korektno uskladištena kvalitetna cjepiva, te ih primijeniti s obzirom na epizootiološku situaciju na određenom području.
 
Program nadziranja NB u Republici Hrvatskoj

Za potpunu kontrolu bolesti potrebno je tijekom cijeloga tehnološkog života jata provjeravati imunost serološkim probama (IH), zadovoljavajući titar je 1:40 ili viši u 90% pretraženih životinja. Kontrola imunosti provodi se najmanje tri tjedna nakon provedenog cijepljenja, dok je prije provedbe kontrole imunosti potrebno provjeriti datum cijepljenja.

Uputa o provođenju kontorle imunosti peradi na Newcastlesku bolest (PDF)

Mjere sprječavanja pojave NB

Za efikasnu kontrolu bolesti uz cijepljenje potrebno je provesti iduće postupke :
 • Poštivanje načela uzgoja all in-all out
 • Razmak između peradnjaka mora biti najmanje 50 metara
 • Provjera imunosti nakon cijepljenja
 • Higijenskim mjerama spriječiti unos bolesti u uzgoj
 • Spriječiti svaki dodir s mogućim izvorima infekcije
 • Osoblje treba nositi zaštitnu obuću i odjeću
 • Zabraniti ulaz neovlaštenim osobama na farme
 • Na svim ulazima postaviti dezinfekcijske barijere
 • Pojedine kategorije peradi držati odvojeno
 • U klaonicama peradi neškodljivo uklanjati lešine i sav kontaminirani materijal
 
Što bi značila pojava NB u Republiku Hrvatsku

NB bolest je vrlo važan gospodarski problem, prije svega zbog visokog mortaliteta, koji u akutnim slučajevima može biti 100 % , a u kroničnim oko 60%.
Javili bi se veliki gubitci u intenzivnoj peradarskoj proizvodnji ponajviše zbog lošije kvalitete proizvoda od peradi (loša kvaliteta jaja, često su neoplođena i loše valivosti), te povećanih troškova iskorjenjivanja i kontrole bolesti u proizvodnji.
 
 
Prijeti li  NB zdravlju ljudi
 • Pojavljuju se infekcije virusom NB u ljudi koji rade u peradarstvima, klaonicama peradi ili u proizvodnji
 • Može se očituje znakovima konjunktivitisa ili blage prehlade
 • Nije dokazan prijenos bolesti s čovjeka na čovjeka
 
Suzbijanje  NB u slučaju pojave u Republici Hrvatskoj

Sumnja na prisutnost NB  mora se obvezno i odmah prijaviti Upravi za veterinarstvo i sigurnsot hrane.

Pravna osnova

Kalendar događanja