Nekomercijalno premiještanje ptica kao kućnih ljubimaca iz ostalih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku/Europsku uniju


Uvjeti za nekomercijalno premještanje ptica kao kućnih ljubimaca iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku/ Europsku uniju definirani su u Odluci Komisije (EZ) br. 2007/25.
Prilikom nekomercijalnog premještanja do najviše 5 ptica kao kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja moraju biti ispunjeni slijedeći zahtjevi:

U slučajevima kada je način unosa ptica kao kućnih ljubimaca pri nekomercijalnom kretanju iz trećih zemalja izveden preko karantenskoga centra (jedan od mogućih uvjeta za unos u skladu s Odlukom Komisije (EZ) br. 2007/25) ptice moraju biti poslane u karantenski centar do ispunjavanja uvjeta za unos.
Službeni karantenski objekti/centri dostupni su u sljedećim državama Europske unije: Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Njemačka, Francuska, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska i Velika Britanija.[2]

[1] Zaštićene i ugrožene vrste pri kretanju mora pratiti CITES certifikat. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za izdavanje CITES potvrda je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,Uprava za zaštitu prirode.
[2] Budući da trenutno ne postoje službeni karantenski objekti/centri u RH, ptice će biti premještene u drugu državu EU, gdje će se 30 dana držati u karanteni do utvrđivanja njihova zdravstvenog stanja.

Kalendar događanja