Kućni ljubimci navedeni u Dijelu B Uredbe 576/2013


NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA NAVEDENIH U DIJELU B UREDBE (EU) BR. 576/2013 IZ TREĆIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU / EUROPSKU UNIJU, OSIM PTICA 
                    
Kućne ljubimce navedeni u Dijelu B Uredbe (EU) br. 576/2013:
  • Beskralježnjaci (osim pčela, bumbara, mekušaca i rakova);
  • Ukrasne akvatične životinje (ukrasne ribice)
  • Vodozemci
  • Reptili
  • Ptice
  • Sisavci: glodavci i kunići osim onih namijenjenih za proizvodnju hrane.Zahtjevi za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca navedenih u Dijelu B. Uredbe (EU) br. 576/2013 iz trećih zemalja u države članice Europske unije nisu usklađeni europskim zakonodavstvom već se pri nekomercijalnom premještanju ovih kućnih ljubimaca trebaju poštivati zahtjevi propisani u nacionalnom zakonodavstvu odredišne države članice Europske unije u koju se kućni ljubimac nekomercijalno premješta.
Pravilnikom o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku (NN../..) propisani su uvjeti kojima moraju udovoljavati kućni ljubimci navedeni u Dijelu B. Uredbe (EU) br. 576/2013 ukoliko se nekomercijalno premještaju u Republiku Hrvatsku iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja. 
U skladu s odredbama gore navedenog Pravilnika dozvoljeno je nekomercijalno premještanje u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja kućnih ljubimaca iz Dijela B Priloga I Uredbe (EU) br. 576/2013 pod uvjetom da:
 

  • životinje ne pokazuju znakove bolesti;
  • vlasnik životinje ili ovlaštena osoba posjeduje odgovarajući dokument na temelju kojeg se može povezati vlasnika ili ovlaštenu osobu s predmetnom životinjom (npr. potvrda od veterinara, račun iz trgovine, i.t.d.);
  • su ovisno o životinjskoj vrsti, životinje označene ili ispravno opisane u pratećem dokumentu ,
  • zaštićene i ugrožene životinjske vrste prilikom kretanja (premještanja) prati CITES potvrda/dozvola.
Zahtjevi propisani u drugim državama članicama, za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca navedenih u Dijelu B. Uredbe (EU) br. 576/2013 , dostupni su na sljedećoj web stranici Europske komisije:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm
Nadzor nad nekomercijalnim premještanjem do najviše 5 kućnih ljubimaca navedenih u Dijelu B. Uredbe (EU) br. 576/2013 iz trećih zemalja u Republiku Hrvatski obavljaju carinski službenici.
Svako premještanje u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja više od 5 kućnih ljubimaca navedenih u Dijelu B. Uredbe (EU) br. 576/2013  mora se odvijati preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze odobrene GVP i prilikom unosa na područje Republike Hrvatske podliježu veterinarskom pregledu od strane graničnog veterinarskog inspektora na odobrenoj GVP.

Kalendar događanja