Privremene mjere za omogućavanje prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine s kućnim ljubimcima


Dana 13. rujna 2023. godine stupila je na snagu Naredba o prestanku važenja naredbe o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine („Narodne novine“, broj 106/2023) te je prestala važiti Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine („Narodne novine“, broj 67/22).
Danom stupanja na snagu Naredbe o prestanku važenja naredbe o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine, u Hrvatskoj se više ne provode privremene mjere za omogućavanje prihvata kućnih ljubimaca u vlasništvu raseljenih osoba iz Ukrajine, odnosno za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Ukrajine primjenjuju se sve relevantne odredbe Uredbe 576/2013. 
 
 
On September 13, 2023, Ordinance on the Termination of the Ordinance on measures to be applied for the non-commercial movement of pet animals accompanied by the refugee owners from Ukraine ("Official Gazette", No. 106/2023) entered into force, and the Ordinance on measures to be applied for the non-commercial movement of pet animals accompanied by the refugee owners from Ukraine ("Official Gazette", No. 67/22) is no longer in force. On the day of entry into force of the Ordinance on the Termination of the Ordinance on measures to be applied for the non-commercial movement of pet animals accompanied by the refugee owners from Ukraine, temporary measures for enabling the acceptance of pet animals owned by displaced persons from Ukraine are no longer implemented in Croatia, i.e. for the non-commercial movement of pet animals from Ukraine, all relevant provisions of Regulation 576/2013 apply.
 
Poveznice na dokumente:

Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine

Kalendar događanja