Ptice


Pticama kao kućnim ljubimcima ne smatraju se:
  • životinjske vrste koje su obuhvaćene definicijom peradi iz članka 2. Direktive Vijeća (EZ) br. 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (u skladu s odredbama navedene Direktive pod pojmom peradi obuhvaćane su  kokoši, purani, biserke, patke, guske, prepelice, golubovi, fazani, jarebice i nojevi (ratitae), koji se uzgajaju ili drže u zatočeništvu za rasplod, proizvodnju mesa ili jaja za prehranu ili obnovu populacije divljih ptica);
  • ptice koje se premještaju u komercijalne svrhe.
Nekomercijalnim premještanjem ptica kao kućnih ljubimaca smatra se svako premještanje do ukupno 5 ptica kao kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili ovlaštene osobe, između Republike Hrvatske i ostalih država članica EU ili njihov ulazak ili ponovni ulazak na područje Republike Hrvatske iz treće zemlje, bez neposrednoga komercijalnog učinka (npr. sudjelovanje u kulturnom i sportskom događaju, godišnji odmor i putovanja s životinjama, selidba vlasnika zajedno s životinjom i sl.).
Svako premještanje u Republiku Hrvatsku više od 5 ptica kao kućnih ljubimaca ne smatra se nekomercijalnim premještanjem već se takvo premještanje mora odvijati u skladu odredbama Direktive (EEZ) br. 92/65 od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.
Veterinarsko – zdravstveni zahtjevi za nekomercijalno premještanje ptica kao kućnih ljubimaca između država članica Europske unije i trećih zemalja članica Europskog gospodarskog prostora nisu usklađeni europskim zakonodavstvom, već zahtjeve za takvo nekomercijalno premještanje propisuju države članice nacionalnim zakonodavstvom.
Veterinarsko – zdravstveni uvjeti za nekomercijalno premještanje ptica kao kućnih ljubimaca iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku kao i u ostale države članice Europske unije definirani su u Odluci Komisije (EZ) br. 2007/25.
Nadzor nad nekomercijalnim premještanjem ptica kao kućnih ljubimaca između Republike Hrvatske i drugih država članica obavljaju veterinarski inspektori iz mjesno nadležnih Odjela-Veterinarskih ureda.
Nadzor nad nekomercijalnim premještanjem ptica kao kućnih ljubimaca iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku/Europsku uniju obavljaju carinski službenici Republike Hrvatske.


Uvjeti kojI trebaju biti zadovoljeni pri nekomercijalnom premještanju ptica kao kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku/Europsku uniju iz:
  • trećih zemalja za koje se pri nekomercijalnom premještanju ptica kao kućnih ljubimaca ne primjenjuju zahtjevi iz Odluke Komisije (EU) br. 2007/25 – (Andora, Švicarska, Farski otoci, Gibraltar, Grenland, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Država Vatikanskoga Grada);
  • trećih zemalja za koje se pri nekomercijalnom premještanju ptica kao kućnih ljubimaca primjenjuju zahtjevi iz Odluke Komisije (EU) br. 2007/25 – (Ostale treće zemlje koje su članice OIE – Svjetske organizacije za zdravlje životinja
 


 

Kalendar događanja