Nekomercijalno premještanje ptica kao kućnih ljubimaca iz Andore, Švicarske, Farskih otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Države Vatikanskoga Grada u Republiku Hrvatsku


Prilikom nekomercijalnog premještanja do najviše 5 ptica kao kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku/Europsku uniju iz navedenih trećih zemalja primjenjuju se veterinarsko – zdravstveni uvjeti kao i prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca navedenih u Dijelu B. Uredbe (EU) br. 576/2013 u Republiku Hrvatsku iz druge države članice, odnosno vlasnik ptice mora osigurati sljedeće:
  • poštivajući posebnosti svake životinjske vrste, ptica kao kućni ljubimac mora biti označena ili ispravno opisana (potrebno je navesti ptičju vrstu, latinski naziv životinjske vrste);
  • vlasnik životinje ili ovlaštena osoba posjeduje odgovarajući dokument na temelju kojeg se može povezati vlasnika ili ovlaštenu osobu s predmetnom životinjom (npr. potvrda od veterinara, račun iz trgovine, i.t.d.);
  • zaštićene i ugrožene životinjske vrste mora prilikom kretanja (premještanja) pratiti CITES potvrda[1]

Informacije o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca (uključujući ptice) u druge države članice dostupni su na slijedećoj web stranici Europske komisije:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm[1] Za životinjske vrste koje se nalaze na popisu zaštićenih životinjskih vrsta, potrebno je prije premještanja ptica kao kućnih ljubimaca poštivati CITES pravila. Ukoliko je potrebno, u skladu s člankom 9. Uredbe Vijeća br. 338/97 prije nekomercijalnog premještanja ptica kao kućnih ljubimaca vlasnik životinje treba ishoditi od nadležnog tijela države članice iz koje se ptice kao kućni ljubimci nekomercijalno premještaju u drugu državu članicu CITES potvrdu. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za izdavanje CITES potvrda je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,Uprava za zaštitu prirode

Kalendar događanja