Registracija objekata ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla


REGISTRACIJA OBJEKATA/SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA:
 
Prema Pravilniku o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_129_1954.html, Upute za registraciju objekta i/ili subjekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla (NŽP)

Za registraciju (izmjenu/dopunu) sakupljanja i prijevoza NŽP potrebno je dostaviti:
  1. Zahtjev za registraciju prijevoznika nusproizvoda

Za registraciju (izmjenu/dopunu) krajnjeg korisnika u poslovanju s NŽP potrebno je dostaviti:
  1. Prilog 2

Za registraciju (izmjenu/dopunu) objekta u poslovanju s NŽP i od njih dobivenim proizvodima potrebno je dostaviti:
  1. Zahtjev za registraciju objekta  
  2. Tlocrt objekta

Za registraciju trgovca kao subjekta u poslovanju s nusproizvodima:
OBAVEZA REGISTRACIJE TRGOVACA KAO SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMAZa brisanje iz Upisnika registriranog objekta/subjekta potrebno je dostaviti:
  1. Prilog 4
     
Dostaviti:
Ministarstvo, poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb

 

Kalendar događanja