Registracija objekata ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla

REGISTRACIJA OBJEKATA/SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA:
 
Prema Pravilniku o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2010_02_20_504.html, Upute za registraciju objekta i/ili subjekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla (NŽP)

Za registraciju (izmjenu/dopunu) sakupljanja i prijevoza NŽP potrebno je dostaviti:
 1. Prilog 1 ispunjen za svako vozilo.
 2. Presliku prometne dozvole za svako vozilo
 3. Zapisnik veterinarskog inspektora o pregledu vozila
 4. Presliku izvatka iz Sudskog registra/Registra obrtnika/Registra udruga/Rješenje APPRRR

Za registraciju (izmjenu/dopunu) krajnjeg korisnika u poslovanju s NŽP potrebno je dostaviti:
 1. Prilog 2
 2. Presliku izvatka iz Sudskog registra/Registra obrtnika/Registra udruga/Rješenje APPRRR

Za registraciju (izmjenu/dopunu) objekta u poslovanju s NŽP i od njih dobivenim proizvodima potrebno je dostaviti:
 1. Zahtjev za registraciju objekta  
 2. Tlocrt objekta
 3. Presliku izvatka iz Sudskog registra/Registra obrtnika/Registra udruga/Rješenje APPRRR

Za registraciju trgovca kao subjekta u poslovanju s nusproizvodima:
OBAVEZA REGISTRACIJE TRGOVACA KAO SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMAZa brisanje iz Upisnika registriranog objekta/subjekta potrebno je dostaviti:
 1. Prilog 4
   
Dostaviti:
Ministarstvo, poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb

 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.