NUSPROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI / ANIMAL BY PRODUCTS


I   Objekti ili pogoni koji obavljaju međudjelatnosti (sabirališta) i objekti za skladištenje nusproizvoda /Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products

I   Objekti ili pogoni koji obavljaju međudjelatnosti (sabirališta) i objekti za skladištenje nusproizvoda /Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products MHTMLII Objekti za skladištenje dobivenih proizvoda / Establishments or plants for the storage of derived products

II Objekti za skladištenje dobivenih proizvoda / Establishments or plants for the storage of derived products MHTMLIII Objekti za spaljivanje / suspaljivanje /izgaranje / Incineration/ co-incineration/ combustion plants

III Objekti za spaljivanje / suspaljivanje /izgaranje / Incineration/ co-incineration/ combustion plants MHTML
IV Objekti za preradu /Processing plants

IV Objekti za preradu /Processing plants MHTMLV Uljno-kemijski objekti /Oleo-chemical plants

V Uljno-kemijski objekti /Oleo-chemical plants MHTMLVI Objekti za bioplin /Biogas plants

VI Objekti za bioplin /Biogas plants MHTMLVII Objekti za kompostiranje /Composting plants

VII Objekti za kompostiranje /Composting plants MHTMLVIII Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce /Petfood plants

VIII Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce /Petfood plants MHTMLIX Objekti ili pogoni koji koriste nusproizvode i dobivene proizvode osim u lancu hranidbe životinja iz uzgoja (tehnički objekti) /Establishment or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain (Article 23 of Regulation (EC) No. 1069/2009

IX Objekti ili pogoni koji koriste nusproizvode i dobivene proizvode osim u lancu hranidbe životinja iz uzgoja (tehnički objekti) /Establishment or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain (Article 23 of Regulation (EC) No. 1069/2009 MHTMLX Registrirani korisnici nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda za posebne namjene /Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes

X Registrirani korisnici nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda za posebne namjene /Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes MHTML


XI Sabirni centri /Collection centres

XI Sabirni centri /Collection centres MHTML


XII Objekti ili pogoni za proizvodnju organskih gnojiva ili poboljšivača tla /Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers

XII Objekti ili pogoni za proizvodnju organskih gnojiva ili poboljšivača tla /Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers MHTML


XIII Registrirani subjekti u poslovanju s nusproizvodima (prijevoznici) /Registered operators (Transporters)

XIII Registrirani subjekti u poslovanju s nusproizvodima (prijevoznici) /Registered operators (Transporters) MHTMLLEGENDA (PDF)

 

Kalendar događanja