Lista objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla / List of plants and operators dealing with animal by-products (ABP) - R. 1069/2009


Upisnik odobrenih i registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i od njih dobivenim proizvodima – Uredba (EZ) br. 1069/2009 /List of approved and registered plants and operators dealing with animal by-products and derived products – Regulation (EC) No 1069/2009

 

I  Objekti ili pogoni koji obavljaju međudjelatnosti (sabirališta) i objekti za skladištenje nusproizvoda / Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products 


II Objekti za skladištenje dobivenih proizvoda / Establishments or plants for the storage of derived products 


III Objekti za spaljivanje / suspaljivanje /izgaranje / Incineration/ co-incineration/ combustion plants


IV Objekti za preradu / Processing plants


V Uljno-kemijski objekti / Oleo-chemical plants


VI Objekti za bioplin / Biogas plants


VII Objekti za kompostiranje / Composting plants


VIII Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce / Petfood plants


IX Objekti ili pogoni koji koriste nusproizvode i dobivene proizvode osim u lancu hranidbe životinja iz uzgoja (tehnički objekti) / Establishment or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain


X Registrirani korisnici nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda za posebne namjene / Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes


XI Sabirni centri / Collection centres


XII Objekti ili pogoni za proizvodnju organskih gnojiva ili poboljšivača tla / Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers


XIII Registrirani subjekti u poslovanju s nusproizvodima (prijevoznici) / Registered operators (Transporters)
LEGENDA (PDF)

 

Kalendar događanja