NUSPROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI / ANIMAL BY PRODUCTS


I   Objekti ili pogoni koji obavljaju međudjelatnosti (sabirališta) i objekti za skladištenje nusproizvoda /Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products

II Objekti za skladištenje dobivenih proizvoda / Establishments or plants for the storage of derived products

III Objekti za spaljivanje / suspaljivanje /izgaranje / Incineration/ co-incineration/ combustion plants

IV Objekti za preradu /Processing plants

V Uljno-kemijski objekti /Oleo-chemical plants

VI Objekti za bioplin /Biogas plants

VII Objekti za kompostiranje /Composting plants

VIII Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce /Petfood plants

IX Objekti ili pogoni koji koriste nusproizvode i dobivene proizvode osim u lancu hranidbe životinja iz uzgoja (tehnički objekti) /Establishment or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain (Article 23 of Regulation (EC) No. 1069/2009


X Registrirani korisnici nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda za posebne namjene /Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes

XI Sabirni centri /Collection centres

XII Objekti ili pogoni za proizvodnju organskih gnojiva ili poboljšivača tla /Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers

XIII Registrirani subjekti u poslovanju s nusproizvodima (prijevoznici) /Registered operators (Transporters)

LEGENDA (PDF)

 

Kalendar događanja