Lista objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla / List of plants and operators dealing with animal by-products (ABP) - R. 1069/2009


I   Objekti ili pogoni koji obavljaju međudjelatnosti (sabirališta) i objekti za skladištenje nusproizvoda /  Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products 

II Objekti za skladištenje dobivenih proizvoda / Establishments or plants for the storage of derived products 

III Objekti za spaljivanje / suspaljivanje /izgaranje / Incineration/ co-incineration/ combustion plants

IV Objekti za preradu / Processing plants

V Uljno-kemijski objekti / Oleo-chemical plants

VI Objekti za bioplin / Biogas plants

VII Objekti za kompostiranje / Composting plants

VIII Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce / Petfood plants

IX Objekti ili pogoni koji koriste nusproizvode i dobivene proizvode osim u lancu hranidbe životinja iz uzgoja (tehnički objekti)
/ Establishment or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain

X Registrirani korisnici nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda za posebne namjene / Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes

XI Sabirni centri / Collection centres

XII Objekti ili pogoni za proizvodnju organskih gnojiva ili poboljšivača tla / Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers

XIII Registrirani subjekti u poslovanju s nusproizvodima (prijevoznici) / Registered operators (Transporters)
LEGENDA (PDF)

 

Kalendar događanja