KOMERCIJALNI DOKUMENT I APLIKACIJA NUSPROIZVODI


KOMERCIJALNI DOKUMENT
Tijekom prijevoza nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode mora pratiti komercijalni dokument.
Model Komercijalnog dokumenta koji prati pošiljke nusproizvoda na području EU:
Model komercijalnog dokumenta (PDF)
 
APLIKACIJA NUSPROIZVODI I KOMERCIJALNI DOKUMENT
Aplikacija nusproizvodi je računalni program Ministarstva poljoprivrede namijenjen praćenju prikupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zaprimanja nusproizvoda i dobivenih proizvoda s ciljem utvrđivanja sljedivosti i praćenja sustava naplate i zbrinjavanja NŽP na području RH.

NUSPROIZVODI_korisničke_upute_ Verzija 1.0.3.
KOMERCIJALNI DOKUMENT- obaveza prijevoznika je ispis komercijalnog dokumenta iz aplikacije na mjestu otpreme NŽP (lokacija/mjesto utovara) u tri primjerka.*
 
* Ako u pojedinim slučajevima nije omogućen ispis iz ove računalne aplikacije, dozvoljeno je na području Republike Hrvatske koristiti model komercijalnog dokumenta koji je različit od modela definiranog Prilogom VIII. Poglavljem III. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 142/2011, a koji sadrži najmanje podatke koji su propisani točkom (f) istog stavka 6.

Izvornik komercijalnog dokumenta popunjava i potpisuje odgovorna osoba.

U komercijalnom dokumentu treba navesti:datum otpreme materijala iz objekta;
  1. opis materijala uključujući:
  • identifikaciju materijala u skladu s jednome od kategorija iz članaka 8., 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 1069/2009,
  • životinjsku vrstu i posebnu uputu na primjenjivu točku iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za materijal kategorije 3 i proizvode dobivene od toga materijala, koji su namijenjeni hranidbi životinja, i
  • ako je primjenjivo, broj ušne markice životinje;
  1. količinu materijala u obliku obujma, mase ili broja pakiranja;
  2. mjesto podrijetla materijala iz kojega je materijal otpremljen;
  3. ime i adresu prijevoznika materijala;
  4. ime i adresu primatelja i, ako je primjenjivo, njegov broj odobrenja ili registracije, koji je izdan na temelju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ili Uredaba (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 ili (EZ) br. 183/2005, ovisno o slučaju;
  5. prema potrebi, broj odobrenja ili registracije objekta ili pogona podrijetla, koji je izdan na temelju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ili Uredaba (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 ili (EZ) br. 183/2005, kako je primjenjivo, te vrstu i metode obrade;

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OTPREMU NUSPROIZVODA I DOBIVENIH PROIZVODA U DRUGU DRŽAVU ČLANICU (PDF)

Kalendar događanja