Treće zemlje


 

Propisi Ruske federacije i Euroazijske ekonomske unije/ Regulations of the Russian Federation and the Euroasian Economic Union

 

1. JEDINSTVENI VETERINARSKI (VETERINARSKO - SANITARNI) ZAHTJEVI / UNIVERSAL VETERINARY (VETERINARY AND SANITARY) REQUIREMENTS
glede roba koje podliježu veterinarskoj kontroli (nadzoru)/  in respect of goods subject to veterinary control (supervision)

2.  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RUSKE FEDERACIJE/ MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION:
Odobrenje administrativnog propisa federalne službe za veterinarski i fitosamitarni nadzor nad javnom službom za izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i provoz kroz teritorij Ruske Federacije životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih ljekova, hrane za životinje i aditiva./  Approval of administrative regulation of the Federal servicefor veterinary and phitosanitary surveillance on the provision  of public service for the issuance of permits to import into, export from and transit throught the terrotory of the Russian Federatoin of animals,products of animal origin, veterinary  medicines, feed and feed additives for animalsfederation of animals, products of animal origin.


3. EAC Tehnički propis carinske unije o sigurnosti hrane/ EAC, tehnical Regulation of Customs Union TR CU 021/2011, On Food Safety

4. EAC Tehnički propis carinske unije o sigurnosnimn zahtjevima vezanim za aditive, arome i dodatke u hrani/ EAC, Tehnical Regulations of Customs Union TR CU 029/2012, Safety requirements of food additives, flavorings and processing aids

5.  Označavanje hrane/ Food products labeling TR CU 022/2011

6.  Zahtjevi za pesticide i zaštitna sredstva u poljoprivredi/ Requirments for Pesticides and Agrochemicals

 7.
JEDINSTVENI VETERINARSKI (VETERINARSKO - SANITARNI) ZAHTJEVI
 glede roba koje podliježu veterinarskoj kontroli (nadzoru)8. Konzervirana hrana / Canned food

9. Meso / Meat

10. Mlijeko / Milk

11. Perad / Polutry

12. Ribe / Fish

13. Voda / Water

 

 


 

 


Kalendar događanja