Veterinarski certifikati za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla


Zahtjev za izradu veterinarskog certifikata

U skladu s odredbama članka 62. stavka (4) Zakona o veterinarstvu  (»Narodne novine«, br. 82/13) izvoznici su dužni, sami prije izvoza, pravovremeno (što znači nekoliko tjedana prije planiranog izvoza), raspitati se o uvjetima izvoza koje propisuje država uvoznica za određene pošiljke, te pribaviti model važećeg obrasca certifikata od nadležnog tijela države uvoznice. Navedeni model obrasca uz ispunjeni zahtjev za izradu veterinarskog certifikata, potrebno je dostaviti u elektronskom obliku (u Word-u), a naknadno i putem pošte, SlužbI za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije gdje će se certifikat izraditi.Ukoliko izvoznik nije u mogućnosti pribaviti model važećeg obrasca certifikata od nadležnog tijela države uvoznice, za pomoć se može obratiti Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane koja će umjesto izvoznika kontaktirati nadležno tijelo treće zemlje uvoznice i raspitati se o veterinarsko zdravstvenim – uvjetima za uvoz dotičnog proizvoda u treću zemlju te će o tome informirati izvoznika u Republici Hrvatskoj.
 
Zahtjev za izradu veterinarskog certifikata

Izrada  veterinarskih certifikata

Nakon što Služba za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije izradi predmetni veterinarski certifika.izrađeni certifikat šalje se na tiskanje u ovlaštenu tiskaru s kojom Ministarstvo poljoprivrede ima sklopljen ugovor. Uobičajeno vrijeme potrebno za izradu i tiskanje veterinarskog certifikata je oko 14 dana.

Ažuriranje popšisa veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda

Popis svih veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstva poljioprivrede:

Popis veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla 2.4.2021.pdf

Napomena!

Navedeni popis objavljenih izvoznih veterinarskih certifikata je orijentacijski, što znači da postoji mogućnost da pojedini objavljeni obrasci veterinarskih certifikata nisu više važeći. Naime, neki od objavljenih veterinarskih certifikata izrađeni su prije više od godine dana a budući da treće zemlje u koje se namjerava izvoziti hrvatska roba nemaju obvezu obavještavanja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane o izmjenama svojih propisa i modelima veterinarskih certifikata obveza je ovlaštenog veterinara kontrolnog tijela ili veterinarskog inspektora, koji izdaje i potvrđuje veterinarski certifikat za izvoz, da s djelatnicima Odjela za međunarodni promet provjeri da li je certifikat za izvoz određene pošiljke važeći u trenutku izvoza u državi uvoznici. Kao pomoć u snalaženju, u tablici popisa certifikata navedeni su  datumi kada je određeni model certifikata bio izrađen.
 
Preuzimanje veterinarskih certifikata za izvoz

Prilikom osobnog podizanja veterinarskih certifikata za izvoz u Upravi veterinarstva obvezni ste ispuniti i ovjeriti Punomoć koja se nalazi u privitku.
Isključivo s uredno ispunjenom Punomoći, narudžbenicom za navedene certifikate te uz predočenje identifikacijske isprave, a nakon prethodne najave, stranka može osobno podići certifikat.

Punomoć za preuzimanje obrazaca certifikata
 
Korištenje TRACES sustava u svrhu izvoza

Ukoliko hrvatski izvoznici namjeravaju izvoziti žive životinje i proizvode/nusproizvode životinjskog podrijetla u treće zemlje s kojima je Europska komisije sklopila bilateralne ugovore, veterinarski certifikati se ispunjavaju i izdaju u TRACES sustavu (eng. Trade Control and Export System). Naime, jedna od funkcionalnosti TRACES sustava je da omogućuje kreiranje veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u treće zemlje s kojima je Europska komisija sklopila bilateralne ugovore. Bilateralnim ugovorima s pojedinim trećim zemljama Europska komisija je uskladila veterinarsko-zdravstvene uvjete za izvoz ali samo za određene životinjske vrste i proizvode životinjskog podrijetla i te usklađene veterinarske certifikate ugradila u TRACES sustav. Napominjemo da veterinarsko-zdravstveni uvjeti sadržani u certifikatima a koji su dogovoreni bilateralnim ugovorima moraju biti zadovoljeni prilikom izvoza što potvrđuje službena osoba nadležnog veterinarskog tijela Republike Hrvatske (osoba koja je od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane ovlaštena za obavljanje certificiranja) i oni mogu biti promijenjeni jedino od strane Europske komisije.

Uspostavom usklađenih veterinarskih certifikata i njihovom ugradnjom u TRACES sustav u znatnoj mjeri je olakšan izvoz određenih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz Europske unije u treće zemlje budući da je za nadležna tijela država članica uklonjena nedoumica koji je obrazac veterinarskog certifikata za izvoz ispravan a mogućnost pogrešnog certificiranja smanjena na najmanju moguću mjeru.

Sva pitanja vezana o usklađenim obrascima veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla kao i trećim zemljama u koje je takav izvoz moguć možete uputiti na sljedeću adresu e-pošte: TRACES@mps.hr
            
Više informacija o TRACES sustavu možete dobiti na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
 
Ograničenja izvoza u pojedine treće zemlje
 
Bosna i Hercegovina
 
Zabrana izvoza peradi i proizvoda od peradi zbog pojave influence ptica u pojedinim državama članicama

Ograničenja izvoza goveda i proizvoda podrijetlom od goveda zbog provođenja cijepljenja goveda u Republici Hrvatskoj protiv bolesti kvrgave kože

Republika Makedonija

Agencija za hranu i veterinarstvo Republike Makedonije je u Službenom glasniku Republike Makedonije, 14. veljače 2017. godine objavila Rješenje o zabrani uvoza u Republiku Makedoniju peradi i proizoda dobivenih od peradi podrijetlom iz Republike Hrvatske s područja Virovitičko-podravske i Zagrebačke županije. Od zabrane su isključeni proizvodi od mesa koji sadrže meso peradi ukoliko su obrađeni jednim od specifičnih načina obrade B, C ili D kako je navedeno u Dijelu 4. Priloga II. Odluke Komisije (EZ) br. 2007/777.

Objašnjenje za pojedina slova (oznake) koja označavaju nespecifični ili specifični zahtjev obrade

Hong Kong

Službenim dopispm poslanim od strane nadležnog tijela Hong Konga 11. siječnja 2017. godine, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane je obavještena da je zbog pojave influence ptica u Republici Hrvatskoj do daljnjega zabranjen izvoz peradi i proizvoda od peradi u Hong Kong.

Ukrajina

Službenim dopispm poslanim od strane Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj od 18. travnja 2017. godine, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane je obavještena da je zbog pojave influence ptica u Republici Hrvatskoj do daljnjega zabranjen izvoz peradi i proizvoda od peradi u Ukrajinu ukoliko perad potječe ili su proizvodi dobiveni od peradi koja potječe iz Vukovarsko- srijemske ili Krapinsko - zagorske županije.Dozvoljen je uvoz proizvoda dobivenih od peradi u Ukrajinu i iz navedenih županije ukoliko su proizvodi termički obrađeni na način kojim se inaktivira virus influence ptica i to treba biti navedeno u veterinarskom certifikatu koji prati pošiljku.

Kalendar događanja