Službene kontrole


 U skladu sa člankom 16. stavkom 2. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) službene kontrole se provode u skladu s pisanim procedurama.

Pisane procedure primjenjuju osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te zdravlja i dobrobiti životinja, a njihov je cilj osigurati da se službene kontrole u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te zdravlja i dobrobiti životinja provode na isti način. Čine ih svi pisani postupci, operativne upute, kontrolne liste, izvješća, zapisnici i drugi dokumenti izrađeni od strane nadležnog tijela i nadležnih tijela za provođenje službenih kontrola u skladu s kojima se provode službene kontrole, a čiji je cilj osigurati da se službene kontrole provode sukladno načelima propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.
 
Slijedom navedenog izrađena je pisana procedura za provođenje službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje kako slijedi:

Procedura za provođenje službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (PDF)

Procedura za provođenje službenih kontrola subjekata i objekata za promet i skladištenje VMP-a te izvanrednih inspekcijskih nadzora nad sukladnošću s zahtjevima DDP (PDF)

Označavanje hrane/ Food products labeling TR CU 022/2011

 

Kalendar događanja