Prednajava pošiljke za veterinarski pregled na graničnoj veterinarskoj postaji


 
Opće odredbe
 
Pošiljke životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla koje se iz trećih zemalja, preko vanjskih granica Republike Hrvatske, unose na područje Europske unije moraju biti unaprijed najavljene ulaznoj graničnoj veterinarskoj postaji (u daljnjem tekstu: GVP).
 
Prednajava dolaska pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla na GVP     
 
U skladu s člankom 2. Uredbe Komisije br. 136/2004 EZ od 22. siječnja.2004. kojom se utvrđuje postupak za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama u Zajednici za proizvode iz trećih zemalja (u daljnjem tekstu Uredbe Komisije br. 136/2004 EZ) osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) dužna je prijaviti ulaznoj GVP prispijeće pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla prije njenog fizičkog dolaska na područje Republike Hrvatske.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU iz Priloga III. Uredbe Komisije br. 136/2004 EZ putem TRACES sustava ili preko obrasca objavljenog na web stranici Ministarstva poljoprivrede.
Pošiljku se može najaviti i preko podataka sadržanim u brodskim, zrakoplovnim i željezničkim teretnim listovima (manifestima), ukoliko sadrže sve podatke navedene u 1. dijelu obrasca ZVDU-a.
 
Preporuke Opće uprave za zaštitu zdravlja i potrošača
 
Budući da u zakonodavstvu Europske unije nije navedeno točno vremensko razdoblje u kojem je potrebno unaprijed obavijestiti ulaznu GVP o dolasku pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla, u skladu sa preporukama Opće uprave za zaštitu zdravlja i potrošača preporučuje se da obavijest kojom se unaprijed obavještava ulazna GVP o dolasku pošiljke:
  • u lukama bude najmanje jedan radni dan prije dolaska pošiljke,
  • u slučaju dolaska pošiljke trajektima neposredno prije dolaska trajekta,
  • u zračnim lukama u slučaju dugih letova, četiri sata prije dolaska zrakoplova a u slučaju kratkih letova u trenutku polijetanja zrakoplova s prethodne zračna luke,
  • u cestovnom i željezničkim prometu ,12 sati prije dolaska pošiljke.
 
Prednajava dolaska pošiljke životinja na GVP 
 
U skladu s člankom 1. Uredbe Komisije br. 282/2004 EZ od 18. veljače 2004. godine o uvođenju dokumenta za deklariranje i veterinarske preglede životinja iz trećih zemalja koje ulaze u Zajednicu (u daljnjem tekstu Uredba Komisije br. 282/2004 EZ) osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) obvezna je jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne GVP o dolasku životinja, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU propisanom u Dodatku I. Uredbe Komisije br. 282/2004 EZ putem TRACES sustava ili preko obrasca objavljenog na web stranici Ministarstva poljoprivrede
 
Prekršajne odredbe
 
Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne najavi pošiljku životinja jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP ili proizvoda životinjskog podrijetla ulaznoj GVP prije njenog fizičkog dolaska na područje koje pokriva nadležna GVP Republike Hrvatske to predstavlja postupanje protivno važećim veterinarskim propisima te granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“  82/2013).

Kalendar događanja